BİST

1.910,41

%1,61

Dolar

13,7186

%0,40

Euro

15,5362

%0,18

Altın

786,5300

%0,95

Zihin Dünyasına Yolculuk
09.10.2020 12:23
“Siz nefsinizde olanı değişmedikçe, Allah sizin durumunuzu değişmez” [Rad:11]

Değişim kavram olarak düşünüldüğünde mevcut durumdan farklı bir duruma geçiş olarak telakki edilebilir. İnsan ideallerine ulaşma çabası ile başlayan sosyal süreç değişimin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Bu değişim olumlu yönde seyredebildiği gibi olumsuz bir durumda ortaya koyabilir. Yani değişim hem ileriye doğru olabildiği gibi geriye doğruda olabilir.

Sürekli değişen ve gelişen dünyadan etkilenmemek mümkün değil. Değişimin öznesi olan insan değişime konu olan nesnelere hükmetmek, ideallerini gerçekleştirmek adına bir değişime soyunur. Bu yolculukta zihinsel değişimini pratiğe dökmek isterken ortaya koyacağı argümanlar, içinde bulunduğu toplumu olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Değişimin yolunu yönünü belirleyen asıl güç, insanın veya toplumun niyeti ve iradesidir. İnsan ideallerinde ki temel anlayış; daha kaliteli refah toplumun olsun anlayışında yatar. Bu ideallerin ilkesel ve evrensel olmayıp çıkarcı seküler zihnin ürünü olarak hayat bulması faciaları da beraberinde getirmektedir.

“En iyinin bozulması en kötüdür” atasözünün toplumdaki algısı her ne kadar ileri gelenleri tasvir etse de kanaatim o dur ki burada kastedilen zihinsel bozulma, doğru düşünememe ve neticesinde oluşan eylemler; Yani bakış açımızı belli ilkelere dayandırmadan ortaya koyacağımız tavır ve davranışlar ileri yönde bir değişime yol açmayabilir. Tam aksine geri yönde bir toplumsal etkileşime dönüşerek kaosa anarşizme yol açmış olabilir.

O zaman şu soruya cevap arayalım doğru bakış açısı ne olmalı? Ve ya kriterleri neler olmalı?

İnsanı kavramsal olarak tanımak bu sorulara vereceğimiz cevabı kolaylaştıracaktır. İnsan yaradılış itibarı ile oldukça donanımlı yaratılmış bir varlıktır. Bu varlığın diğer varlıklardan ayrılan en önemli özelliği akıllı varlık oluşudur. Bu varlığın tüm eylemleri zihinsel kurulumundan sadır olanlar olacaktır.

Zihinsel oluşumumuzda;

Duygudaşlık (empati) yoksa…
Toplumun maslahatı gözetilmiyorsa…
İstek ve arzulara hitap edecek eylemlere yol açıyorsa…
Sürekli sorunları konuşuyor çözüm üretmiyorsa…

Doğru bakış açısı içinde olduğunu kim söyleyebilir?
Doğru bakış açısı bizlere neler kazandırır?

Doğru bakış açısı aslında değişimin ileri yönde seyretmesi için atılan ilk ve gerekli adımdır. Sosyal süreci yaşayan insan bireysel ve toplumsal ilişkilerinde ortaya koyacağı tüm eylemlerde bireyin ve toplumun iyiliğini düşünen empatik adımlar attıkça sonuçların hem sosyal hayat içinde bir karşılığı olur hem de zihinsel ahlaklı ve erdemli insan profilleri gelecek nesillere modellik eder.

Değişimin bireyden topluma doğru etkileşimli bir biçimde devam ettiğini düşünürsek ki öyle tüm pratikler bu yönde bize bilgi vermektedir. O halde bireyin inşasının toplumsal değişime olan etkisini unutmamalıyız. Eğitim birey üzerine inşa edilir. Eğitimimizi kaliteli kılmadıkça nitelikli bireyler yetişmesini beklemek ve ileri yönde değişim beklemek sadece hayalci ve her şeyi devletten bekleyen zihniyetlilerin yapacağı davranış olur.

Sosyolog Necdet TOPCU