BİST

Dolar

Euro

Altın

Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
17.02.2021 08:31
YÖK ara sıra güzel işler yapıyor. Son olarak Yükseköğretim Kurumu, Türkiye’de eğitim veren yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin ülkede çalışmaya devam edebilmesi için B2 (Avrupa dilleri ortak çerçeve programına göre) seviyesinde Türkçe bilme zorunluluğu getirdi.
Hakikaten alkışlanacak bir durum. Ancak aynı YÖK; Türkiye sınırların dahilinde, üniversitelerde Türkçe dışında herhangi bir yabancı dilde Üniversite eğitimi verilmesinden zerre kadar rahatsız değil.
Neredeyse çıkıp Türkçenin bilim dili standartları dışında olduğunu iddia edecekler. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
12 Eylül darbe rejiminin kurumu olması nedeni ile bir türlü kabullenemediğim bu kurum, üniversitelerin akademik sürecine ne katıyor hep merak etmişimdir?
Akademisyen saltanatının çağdaş bir versiyonu denilebilir. Bir Rektörün harcama yetkisi padişahta dahi yoktu desek yalan söylemiş olmayız.
Bir rektör isterse yedi sülalesini Prof ilan edebilir. Bu nedenle tıpkı Osmanlıdaki beşik ulemasından farksız bir uygulama erki mevcut. Kimse kusura bakmasın, YÖK sütten çıkmış ak kaşık değil.
İşte pandemi sürecinde hangi bilimsel katkıyı verdiler? Maske mesafe temizlik kuralının ötesine geçebildiler mi? Bu milletin en çok ihtiyacı olduğu dönemde aşı üretebildiler mi?

Dil kültürün evidir

"Dil, insanın evidir”, demiş Heidegger. Önemli dilciler, sosyologlar, antropologlar dilin, kültürün en temel ögesi olduğu konusunda hemfikirler.
Kültürün aktarılmasında, en etkili araç olan dil, insanın yarattığı ve onunla var olduğu dünyasıdır değilmidir?
Dil dünyasının en ileri düzeyde kullanım alanı da kuşkusuz edebiyat alanıdır.
Dil, malzemesi ne kadar güçlü ise edebiyatını o kadar zengin kılar, edebiyat ne kadar güçlü ise dilini o kadar yüceltir. Türkülerimizin gücü ve etkisi dilimizden gelir.
Türkiye'nin Adriyatikten Çin Seddine uzanan medeniyet ekseninde Türkçe en önemli kültürel varoluş ve bağımsızlık sebebi sayılır.
Sömürgeci uluslar için dil, emperyalizmin beka davası. Bu açıdan Türkçe, Arapça başta olmak üzere, İngilizce Almanca Fransızca, Slavca ile kıyas edilmez ve onların yanında zemzemle yıkanmış kadar piri paktır.

Yurt dışında eğitim dili Türkçe olan Üniversiteler

Yurt dışında eğitim dili Türkçe olan üniversiteleri ister sağdan ister soldan sayın, hepsi topu topuna bir elin parmağını geçmez. Kırgız Kazak hepsi boydur hesabı.
Türk Milletinin ve Türk Devletinin vatan toprakları üzerinde, güzelim Türkçeyi budamaya kararlı ayrık otları her tarafımızı sarıyor.
Bugünü gören Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da ünlü dil fermanını yayınlayarak, Türkçenin yeniden devlet dili olmasını sağladığı fermanında “Şimdengeru, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden gayri dil kullanılmaya... uymayanların boynu vurula....” diyerek Türkçenin ve Türklüğün Anadolu’da ve yeryüzünde ebediyen yaşamasında öncü olma şerefine erişti.
Bu suretle resmi devlet işlerinde kullanılan Arapça ve Farsçanın hâkimiyetine büyük bir darbe vuruldu.
Mesneviyi Farsça terennüm ve tekellüm eden Fars etki ajanı Celaleddin Rumi'ye karşı, "Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm /Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi" dizeleri ile "Derviş Yunus söyle sözü, yaş dolmuştur iki gözü / Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun" diyen Yunus Emre'nin güzel dili Türkçemiz yeşerdi.
Mehmet Bey’in fermanı Türk kültür tarihinin önemli olaylarından biri ve Günümüzde 13 Mayıs tarihi her yıl Karaman’da Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

2021 Yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.
İnsanın aklına gelmiyor değil, UNESCO yapmasaydı ne olurdu? Herhalde YÖK'ün gara cübbeli hocaları kıllarını kıpırtmazdı.
Tanınırlık Denklik Bahane Türkçe düşmanlığı şahane
Makedonya Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulunun 23.06.2014 tarihli oybirliği kararı ile kurulmuş olan ve Makedonya’da faaliyet gösteren Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde tanınmıştır.
Yurt dışında Türkçe eğitim yapacağını açıklayan, aslı Türk nesli Türk Makedonya Türkleri tarafından kurulmuş bir üniversite. Makedonya Türklerinin Yugoslavya dönemindeki kimlik mücadelelerini günümüze taşıyan yüce gönüllü insanların , kültürlerini dillerini geleceğe intikal ettirme düşüncesinden başka bir amaçları yok.
Anavatandan para pul istemiyorlar tek istedikleri bürokrasi ve mevzuat hazretlerinin gölge etmemesi. Kendi göbeklerini kendileri kesiyor. Kurda sormuşlar boynun neden kalın, kendi işimi kendim yaparım demiş, bunların hikayesi de öyle.

YÖK Tanınırlık ve Denklik kıstaslarını eşleşmesi emperyalist dillere karşı Türkçe öğrenimi yaygınlaştırmalı

Ülkemizde yurt dışından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derece ve programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemleri, esas itibarıyla “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Anlaşması)” ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesine göre hazırlanarak 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı” tarafından yürütülüyor.
Tanıma ve denklik işlemleri, doğası itibarıyla oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup pek çok paydaşla eşgüdümlü çalışmayı gerekli kıldığından bu süreçte, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler, yargı organları gibi pek çok kurum ve kuruluşla iletişim ve istişare yapılmaktadır.

25.08.2016 Tarihinde YÖK’ün Denklik Birimi’nde ilan etmiş olduğu duyuru şu şekildedir:
‘Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme
Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir.
YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir.
Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir.
Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.
Yurt Dışında Türkçe Eğitim
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.’
YÖK Türkoloji Bursu:
Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.
Demek ki YÖK kriterler noktasında adamına göre muamele yapmaktadır. Bu yanlıştır, yanlış hesap Ankaradan elbet döner.

Uluslararası Vizyon Üniversitesine üvey evlat muamelesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya’da Makedonya Bakanlar Kurulu kararıyla (Tarih Türkiye’deki yükseköğretim kurumu tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde tanınmıştır.
Dolayısıyla Makedonya Devleti’nin Bakında kurulu kararı ve yökün tanımasıyla Resmi olarak Türkçe eğitim kayıt altına alınmış oldu.
Yökün 1982 yılında Kuruluş sürecinde almış olduğu bir karar var. Bu kararın yedinci maddenin altıncı fıkrasının ç bendine göre Yurtdışında Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar dışında Türkçe eğitim yapılamaz gibi saçma sapan bir madde var.
Cumhurbaşkanın ve UNESCOnun 2021 yılını Türkçe Yılı ilan etmesi ile bu madde tamamen çatışıyor.
Şimdi yük teknik biriminde özellikle bu maddeden hareketle yanlış anlayarak maddeyi yanlış okuyarak yurtdışında korsan Türkçe eğitim yapılması ile mücadele etmeleri gerekirken yasa ile kurulmuş bir üniversite olan Makedonya’da Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olan üniversite ile uğraşmalarını sebebin altında siyasi gerekçeler yatıyor olabilir mi?
Acaba hangi üst düzey siyasi, yönetim kurulu üyesi olduğu üniversitenin çıkarını korumayı, Türk milletinin kadim dilinin çıkarının üstünde görüyor? Kimse statüsüne güvenmeyin keser döner sap döner.
YÖK üyeleri ile temasta olan bir çok eğitim danışmanının, yurtdışında korsan Türkçe eğitim yaptırıp YÖK'te rüşvet ile denklik aldığı iddialarının soruşturulması gerekmez mi?
Makedonya’da resmi olarak Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olan bir üniversiteyi engellemek için bazı siyasi aktörler ile bu çıkar çevrelerinin müşterek buluşma noktasının Türkçe Düşmanlığı olması manidar değil mi?
Uluslararası Vizyon Üniversitesi resmi olarak Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olduğu eğer YÖK tarafından onaylanırsa Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da korsan olarak hatta hiç eğitim yapmadan öğrenciye Türkçe eğitim yapıyormuş gibi diploma veren bütün üniversiteler yani para tuzakları devre dışı kalacak.
Bunun için YÖKteki bu eğitim danışmanlarıyla çalışan bazı Üyeler ve memurlar, Türkçenin Balkan coğrafyasındaki Uluslararası Vizyon Üniversitesi ne engellemek adına muazzam bir mücadele veriyor
Ağaca balta vurmuşlar, "sapı bendendir" demiş Türk Kamuoyu YÖK'ün bu yanlıştan dönmesini bekliyor.

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!