BİST

Dolar

Euro

Altın

Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
02.06.2022 22:34

21 Nisan 1967, sözde demokrasinin doğduğu bir ülke olarak anılan Yunanistanyakın tarihinin kara günüdür. Bu ülkeye dayatılan 21 Nisan 1967 Albaylar darbesive bunu izleyen yedi yıl boyunca süren acımasız diktatörlük, Yunan halkının büyük acılar yaşadığı bir dönemdi. Ünlü sinema oyuncusu, sonradan kültür bakanı Melina Mercouri de cunta nedeniyle ülkeden ayrılanlar arasındaydı.Mercouri’nin de aralarında bulunduğu pek çok sürgün ve muhalif, vatandaşlıktan çıkarılmış ve mallarına el konulmuştu. Dönemin ABD Büyükelçisi Strobe Talbot, CIA’nin sarayı ve sağ partileri desteklediğini söylemişti. Darbeyle ulusal sınırlar kapatılmış, dış dünya ile tüm iletişimler koparılmış, geceleri yürütülen operasyonlarla kısa sürede binlerce demokrasi yanlısı tutuklanmıştı. Gözaltında yüzlerce insan işkencelerle öldürülmüştü.Demokratlar, solcular, liberaller aydınlar, akademisyenler, sol kimlikli sendikacılar, sanatçı ve yazarlara yönelik büyük şiddetli bir saldırı gerçekleşirilmişti.10 bini aşkın tutuklu stadyumlarda, cezaevlerinde ve adalarda sistematik, ağır işkencelere uğrarken, direnişçilerin yanı sıra, demokrat sol kimlikli insanların yakınları da tutuklanmıştı.Yunanistan’da II. Promotheus Planı devrede…1967-1974 Yunanistan Askeri Cuntası1967 ile 1974 yılları arasında Yunanistan'da iktidarı ellerinde bulunduran sağ-kanat askeri hükümet, “Albaylar Rejimi”, “Albaylar Cuntası” ya da sadece “Cunta” olarak da bilinir. Askeri yönetim, 21 Nisan 1967 sabahı yapılan darbeyle başladı. Bir grup albay, "Promotheus Planı" adı verilen bir planı uygulamaya koydular.Promotheus Planı, aslında Yunanistan'ı olası bir "Komünist" işgaline karşı koruması düşünülen "Gladio" tipi bir yapılanmaya aitti.NATO tarafından 1950 sonrası hazırlanmıştı. Albaylar, bu plan uyarınca önce darbe zemininin olgunlaşması için gereken çalışmaları yaptılar. “Komünistler geliyor” korkusunu halkın içine yaydılar, işçileri “Sağcı ve solcu… İlerici ve gerici…” diye birbirlerine düşürdüler, kısacası, ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemek için ne gerekiyorsa yaptılar.21 Nisan 1967 günü Albay Papadopulos, Albay Makarezos ve General Pattakos, yönetime el koydu. Bizdeki 12 Eylül 1980 darbesine giden sürece ne de çok benziyor değil mi?Benzer süreç, şimdilerde yeniden yaşanıyor. ABD askeri üslerine sesini çıkaran toplumsal eylemler yasak.Yunanistan Komünist Partisi, özgürlük meşalesini tutuşturuyor!..-Yunan Komünist Partisi'nden protestocular askeri anlaşmaya karşı antik Akropolis'te pankartlar açtılar. Yunanca ve İngilizce pankartlarda “Savaşa hayır. Ölümün temellerine hayır.”-Yunanistan'da geleneksel sol muhalefet denilince ilk akla gelen Panhellenik Sosyalist Hareket PASOK. Önceki lideri Fofi Gennimatanın meme kanserinden ölümünden sonra genel başkan seçilen şimdiki başkanları Nikos AndroulakisGirit Kandiye doğumlu. Syriza hareketine kaptırdığı merkez sol seçmen tabanını, partisine kazandırmaya odaklı çalışıyor.Nikos Androulakis aynı zamanda Avrupa Parlementosu milletvekili. Partisi ve kendisi Avrupa Parlamentosu'ndaki İlerici Sosyalistler ve Demokratlar İttifakıGrubu üyesi. PASOK; ABD'nin Yunanistan'daki askeri yığınağına, iktidar partisi tarafından yeterince taviz koparılmadan  izin verildiğini söylüyor.Bununla birlikte Birleşik Avrupa Ordusu yapılanması içerisinde yer almak gibi niyetleri olduğundan ABD askeri birliklerinin varlığını sadece Türk tehdidine karşı denge unsuru gördüklerini deklare ediyorlar.Hani Dışişleri eski bakanlarından merhum İsmail Cem ile Sisam adasında Zeybekoynayan Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu da bu partiden.Yunanistan sağcıları, soğuk savaş döneminin ikliminde yaşıyor!..Sovyet yayılmacılığına ve Komünizm tehlikesine karşı NATO ittifakında yer alan Yunanistan'da, klasik sağ seçmen kitlenin en az bunlar kadar kolektif bilinçaltında yer eden bir başka mega korkusu Türkler.Mevcut Muhafazakar Yeni Demokrasi'nin (ND) egemen olduğu YunanParlamentosuABD ile ABD'nin Yunanistan'daki askeri üslere sürekli erişimini öngören ikili savunma işbirliği anlaşmasının revizyonunu ve uzatılmasını işte bu Türk korkusu ile onayladı.Bu onayın ardından Yunanistan genelinde anti-emperyalist kesimler ABD-Yunanistan üs anlaşmasına karşı protestoları başlattılar. 12 Mayıs'ta Yunankomünistleri, sendikacılar, gençlik/öğrenci grupları ve diğer anti-emperyalist kesimler, anlaşmanın tartışıldığı Atina'daki Yunan parlamentosuna kitlesel bir protesto mitingi düzenlediler.Yunanistan'daki anti-emperyalist ve işçi sınıfı kesimleri, özellikle KKE (Yunan Komünist Partisi), Tüm İşçiler Militan Cephesi (PAME), Uluslararası Detant ve Barış için Yunanistan Komitesi (EEDYE) ve Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), dünyanın dört bir yanında seferber oldu.Askeri bloklarla artan işbirliğini ve emperyalist çabalara katılımı protesto eden ülke de Komünistler, yalnızca görevdeki Yeni Demokrasi (ND) liderliğindeki hükümetin değil, aynı zamanda Syriza ve PASOK liderliğindeki önceki hükümetlerin de Yunanistan'ı bölgedeki NATO'nun askeri gündemine entegre etmeye çalıştığını iddia ediyorlar.Babası Apostolis, siyasi eylemlerinden dolayı sürgüne gönderilen 14 Nisan 2013'ten beri Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpas,ülkesinin ABD emperyalizmine peşkeş çekilmesine karşı olanlardan.Yunanistan Komünist Partisi başkanı Dimitris Koutsoumpas, anlaşmanın Türkiye ile bir silahlı çatışma durumunda Yunanistan'ı korumayacağını, Ukraynaörneğine bakıp söylüyor. ABD'nin yalnızca NATO'nun güneydoğu kanadında uyumu sağlamakla ilgilendiğini vurguluyor ve anlaşmanın ülkeyi NATO ve ABD için büyük bir askeri üs haline getirdiğini  belirtiyor.Yunanistan Komünist Partisi, Yunan halkını, Yunanistan ile ABD arasında ABDaskeri üsleri konusunda imzalanan alçak anlaşmanın onaylanmasına karşı mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyor.Nitekim partinin dış politika sektörü başkanı Giorgos Marinos; Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) bölgedeki gelişmeler ve genel olarak jeopolitik gelişmeler konusundaki endişelerini açıklamış, “Yunanistan'ı ABD, NATO ve AB'nin tehlikeli planlarına dahil etme politikası, ülkeyi ve halkını kurtların önüne atıyorsözleriyle halkının karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekmişti.Yunanlı Komünistler, Kiryakos Miçotakis ikidarının, NATO çerçevesinde Ukrayna'ya askeri teçhizat göndererek, öngörülemeyen boyutlarda ve halk için büyük tehlikelerle gelişen emperyalist bir savaşa katılımını artırdığını söyleyerek, "Ülkenin silahlı kuvvetlerinin sınırlar dışında bir işi yoktur ve Yunan toprakları, altyapısı ve araçları, Dedeağaç ve Stefanovikeio'daki askeri üslerde olduğu gibi askeri-savaş köprüsü olarak kullanılamaz." diyorlar.Nisan ayında Yunan demiryolu şirketi TrainOSE'nin işçileri, şirket yönetiminin baskısına rağmen, ABD ve NATO askeri zırhlı araçlarının Dedeağaç Limanı'ndanUkrayna sınırına taşınmasına yardım etmeyi reddetmişlerdi.Yunanistan Komünist Partisi üyeleri de Dedeağaç limanında ABD ve NATO askeri teçhizatı bulunan bir trenin yolunu kestiler.Kiryakos Miçotakis'in ayakları kokuyor!..Yunanistan'ın yaşadığı mali kriz ülkeyi kaç defa batma noktasına getirmişti. Bu nedenle Yunanlı politikacılar para kaynağı gördükleri ülkelere Türk düşmanlığınıpazarlıyor. Bir başka pazarlık unsuru ise düzensiz göçmen kitlelerinin Yunanistansınırında durdurulması.Yunanistan, Türkiye sınırına ördüğü çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor. Atina, olası göçmen akımına karşı 40 kilometre uzunluğundaki çelik duvarın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tamamlamıştı. Geçtiğimiz yıl sınırlara inşa edilen duvarları ulusal bütçelerinden karşılayan 12 ülke, AB fonu için başvurmuştu. Avrupa Komisyonu ise bunun “Frontex” gibi göçle ilgili aktivitelere ayrılan fonları azaltabileceği için şu anda dış sınırlara duvar örülmesine ödenek ayırma gibi gündemleri olmadığını açıklamıştı.Sınırdaki duvardan ekmek parası çıkaramayan iktidar, Amerikalıların kucağına oturursa “krizi aşabiliriz” yaklaşımını sergiliyor.Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı (MDCA) onayladı. Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, YunanParlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.ABD Kongresi'ne hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'yemuhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemişti.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ne hitabında Türkiye'yi şikayet etmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" tepkisini göstermesi sonrası, etekleri tutuşan Atina'dan Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet mektubu gitti.İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler’e karşı Yunan direniş örgütlerini kim silahlandırdı sanıyorsunuz?Yunan direniş örgütlerine silah ve cephaneyi kim temin etti?Trakya bölgesinin savunmasını ta Yunanistan içlerinden başlatan TürkGenelkurmayıHitler ordusunun Türkiye sınırlarına ulaşmasını böylelikle engelledi.Yunanistan İç Savaşı’nda faşizme karşı demokrasinin saflarında Türkiyeli bir devrimci, ‘Kapetan Kemal’ yani Mihri Belli, tabur komutanlığı yaptı, ölümden döndü. Mihri Belli1946’da yurt dışına çıktı. Yunan İç Savaşı’na gerilla olarak katıldı. Demokratik Ordu saflarında tabur komutanlığına kadar yükseldi. "Kapetan Kemal" olarak anılıyordu. Çatışmalarda iki kez yaralandı. Bulgaristan ve SovyetlerBirliği‘nde tedavi gördü. O nedenle bakmayın siz “Ege’de ısınan sular”a, “Türk-Yunan düşmanlığı” söylemlerine? Süleyman Demirel ve Çağlayangil, Atina Hapishanesinden Konstandinos Miçotakis’i nasıl kaçırdılar?Konstandinos Miçotakis, Albaylar Cuntası’nın  hapishanesine atıldı. O dönemde  Türkiye'de Adalet Partisi iktidardaydı. Konstandinos Miçotakis'in Türkiye’ye ılımlı yaklaşımı ve Türk diplomatlarla dostane ilişkileri, Türk makamlarını harekete geçirdi.Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, durumu Başbakan Süleyman Demirel'e iletti. MİT Müsteşarı Fuat Doğu’yu çağıran DemirelMiçotakis'in Türkiye’ye kaçırılması talimatını verdi. Bu sırada şimdiki başbakan Kyriakos Miçotakis  henüz bir yaşındaydı. 1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye’ye kaçan Konstandinos Miçotakis, 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.Türkiye’yi, Türk devletini küçümsemeyin!..Mete Han’ın torunları, dünyanın dört bir tarafında “Üçler… Yediler… Kırklar…” desturuyla yeni bir dünya için dokunulması gerekenlere dokunuyor. Uyandırılması gerekenleri uyandırıyor. İnanın onlarca ‘Kapetan Kemal’ yani Mihri BelliYunanistaniçlerinde BulgarPomak Arnavut ve dahi Yunanlı yurtsever devrimcileri, ABDemperyalizmine karşı çoktan harekete geçirmiştir.Pimi çekilen bomba ortaya bırakıldıysa, yakında gümbürtüyü duyarsınız.


Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!