BİST

Dolar

Euro

Altın

Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
25.11.2019 10:07
Siz okuyucularımız vasıtasıyla siyasetin merkezi durumunda bulunan Ankara'da olup bitenleri, gözettiğimiz belli ilkeler doğrultusunda milletimizle paylaşmaz isek, hep birlikte vebâl altına girmiş oluruz...

İnanmanızı isterim ki, mevcut düzen içinde "siyaset sınıf”ının birinci önceliği ülke ve millet olarak çektiğimiz can yakıcı problemler üzerinde kafa yormak ve çözüm uretmek değil, kurulu düzenlerini nasıl devam ettiririz sorularına cevap aramaktan ibarettir.

Muktedir veya muhalif olup olmalarına bakılmaksızın, iktidar gücünü kullanmaya alışmış veya o gücü kullanmaya hevesli siyasetçilerin birinci önceliği; içinde asla ve kat'a milletin ihtiyaçlarının bulunmadığı ve sadece kendi aralarında oynadıkları "iktidarı" ele geçirme ve kullanma oyununda hiç bir fikri ve ilkesel kaygı gözetmeksizin, hergün yeni bir siyaset mühendisliği projeleri tasarlamaktır.

Hâlihazırda "cumhur" ve "millet" ittifakı adı altında oluşmuş gibi gözüken siyasî kurgunun devam ediyor gözükmesi bile, bu ölçüler dâhilinde sakın hiç birimizi yanıltmasın.

Gözlemlerimiz ve yaptığımız analizlerin sonucu olarak; İttifakları oluşturan partiler ve arkalarındaki menfaat bileşenleri, her an konum değiştirebilecek kadar, temel ilkelerden uzak bir pragmatizmin içindeler...

Hatta daha kurulmamış partilerin bile, mevcut siyasi kurgu içinde bu türden ilkesizlikler girdabından uzak kalamayacakları da anlaşılıyor.

Daha da ileri giderek ifade etmek zorundayız ki, "demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, parlamenter sistem" lâflarını ağızlarından düşürmeyen ve sözde "tek adam" sistemine karşı olduğunu söyleyenler bile kendi parti aidiyetlerini, savundukları ilkeleri bir tarafa bırakarak, farklı "siyasi aktörlerin" etrafında yeni vesâyet odakları oluşturmaya çalışıyorlar.

Az buçuk temsil gücünü ele geçirmiş her siyasi aktör veya ekip "cumhurbaşkanlığı" gibi sınırsız bir gücü ele geçirmenin hasretiyle, "şeytanla" bile ittifaklar kurma arayışında.

Bu kifayetsiz muhterisler nezdinde önemli olan, sadece "iktidar gücünü" kullanmaya yarayan sistemin adının ne olduğu, bu sistemin hukuki, ekonomik ve sosyal bedellerinin ne olacağı ve geleceğimizi nasıl şekillendireceği değil, bu gücün kim tarafından ele geçirileceğidir...

Bir partinin belediye başkanı, kendi partisi dışında diğer aktörlerle oyun planı kurgularken, bir başkası kendi partisi ve diğer partilerin farklı kanatları ile bir başka oyun planı kurgulamak peşinde...

Bu kurguların hiç birisinde "millet ne düşünür" kaygısı ise hiç yok: Çünkü, nasıl olsa zamanı geldiğinde milleti çeşitli manipülasyon ve algı operasyonları ile istedikleri istikâmete götürebileceklerini düşünüyorlar...

Bu anlayışın gereği olarak, YANAŞMA DÜZENİ'nde İktidar olmak, görev değil bir ayrıcalıktır.

Maalesef ki, muhalif olanların bile bilinçaltında bu var...

"Daha önce yaptık, yine yaparız" diyorlar...

Muktedir veya muhalif oluşları farketmeksizin, oyun kurucuların hepsinin ortak özelliği ise; uzun yıllardır olduğu gibi tamamen "kamu kaynakları"ndan besleniyor olmaları ve kurguladıkları oyunda kullanacakları elverişli enstrümanların da yine kamusal nitelikte olmasıdır.

Bu anlamda kanaatimce bir milletin en önemli siyasi ve entelektüel kapasitesini oluşturması gereken bilim insanları ve aydınların da asla "sivil" bir alanı temsil etmemeleri, o kesimin de ağırlıklı olarak kamudan besleniyor olması, siyaset mühendisliği projelerinin sahiplerini cesaretlendiren bir unsur olmaktadır.

Bu durumda, millet olarak öylesine bir kısıtlı alana sıkıştırılmış durumdayız ki, değişimin "nesnel" koşulları Türkiye'nin "yeni sosyolojisi" ile ortaya çıkmış olmakla birlikte, YANAŞMA DÜZENİ'nin muktedirleri, bu toplumsal dinamiklerin işlememesi için bütün köşe başlarını tutmuş ve millete nefes alacak bir alanı bırakmamışlardır...

Yüzyıllardır muktedirlere yakın durmak dışındaki seçeneklerden hiç haberdâr olmamış bir kısım insanımızın, bu düzeni farkında olmaksızın tahkim etmekte oldukları hususu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Bu sebeple diyoruz ki, ey milletim siyaseti, siyasi aktörler üzerinden okumaya devam edersek hepimize daha uzun bir süre "figüran" rolü oynatmaya devam ederler.

Bu kadar dar alana sıkıştırılmış "sivil siyasetin" kapsamının nasıl genişletilmesi gerektiği konusunda nitelikli ve derinlikli çalışmalar yapmak gerekirken, STK mı, parti mi türünden tartışmaları yapmak isteyen arkadaşlarımız, kısaca özetlemeye çalıştığımız bu hususlar üzerinde de düşündüler mi acaba?

Bu sorulara cevaplar bulduğumuzda yüzyıllardır devam eden bu YANAŞMA DÜZENİ ile önce YÜZLEŞME ve sonrada HESAPLAŞMA başlayacak demektir...

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?