BİST

Dolar

Euro

Altın

Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
12.09.2019 11:45
KREDİ-FAİZ SARMALINDAN ÇIKMA VE YENİ FİNANSMAN MİMARİSİ ARAYIŞLARI !

Sevgili arkadaşlar,

Cumhurbaşkanı bir kaç gün önce "kredi-faiz" kurgusuna dayalı finansman mimarisinin değişmesi gerektiğini ve mevcut yapının artık daha fazla devamına imkân kalmadığını beyan etti.

Bu tespite kesinlikle ve sonuna kadar katılıyoruz...
Ancak 17 yıl sonra yaşadığımız ağır tahribatlardan sonra, sadece soyut beyanlarla bu noktaya gelmenin bir anlamı olmadığını da ifade etmeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği bu son görüşün ne kadar haklı olduğunu anlayabilmek için, 2002'den 2019'a kadar uygulanan "faiz-kredi" kurgusuna dâir bazı rakam ve bilgileri sizlerle paylaşmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

2002 yılında "eski seri" hesaplara göre kişi başına milli gelirimiz 3591 $ ve GSYH ise 236 milyar $, "yeni seri" hesaplara göre ise kişi başına milli gelir 5.888 $ ve GSYH'mız ise 386 Milyar $'dır.

* 2002 yılında Türkiye'nin toplam borçlarının milli gelire oranı yeni seri hesaplara göre % 62'dır.

2019 yılı ilk aylık rakamlara göre kişi başına milli gelir 8.442 $ ve GSYH toplamı ise 718 milyar $ olarak hesaplanmış olup, Türkiye'nin toplam borcu ise milli gelire oranı %162 oranına ulaşmıştır.

* Aynı şekilde 2002 yılında bankacılık kredi hacminin milli gelire oranı %13 civarında iken, 2018 yılı itibariyle bu oranda, %73'e ulaşmıştır.

* 2002 yılında hane halklarının toplam kredi borcu GSYH'nın %1,6 oranında ve miktar olarak 6,5 milyar TL iken, bu oran 2018'de %16,2 ve 580 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

* 2002 yılında Türkiye'nin toplam tasarruf oranının GSYH'nin %23'ünden %10,5'e, hane halkları tasarruf oranının da %17,8'den %7,5'a düşürüldüğü, tüketime dayalı ekonomik modelin özü "kredi-faiz"den oluşurken, finansmanın mimarisini değiştirmekten bahsederken geç kalmadınız mı?

* Yine sadece dış borçlanma faizi için bu dönemde ödediğimiz 166 milyar $ ödediğimiz dikkate alınacak olursa, bugün finansman mimarisinin "kredi ve faizden" oluştuğunu ve bu kurgunun devam ettirilmesinin artık mümkün olmadığını ifade edenlere sadece GÜNAYDIN demekten başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır.

SON SÖZ; "Kredi-faiz" kurgusu dışında bir finansman mimarisi arıyorsanız, aylardır tekrar edip duruyoruz; derhal imtiyazlı yandaşlara verdiğiniz 146 milyar $'lık YİD ve KÖİ projeleri kapsamındaki, hazine ve gelir garantili projeleri aynı şartlarla HALKA DEVRETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Malûm hep birlikte yapay yollarla ve çeşitli zorlamalara karşın 190 milyar $'lık döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesini de sağlayamıyorsunuz.

Hadi bakalım, bu aşamada teorik olarak yanılgılarınızı ve yanlışlarınızı itiraf etmek yetmez, samimiyetinizi uygulamayla gösterin ve piyasanın ihtiyacı olan güveni tekrar sağlamaya çalışın.

R.GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?