BİST

Dolar

Euro

Altın

Vesellam.!
16.11.2019 13:47
VESSELAM.!
Kendi milli ve insani felsefesini temellendiremeyen toplumlar, önce kültürel ve ekonomik bağımsızlıklarını, sonra siyasi ve idari hürriyetlerini, akabinde şahsiyet ve haysiyetlerini, nihayetinde istiklal ve istikballerini kaybeder.!Vesselam.!

Şüphesiz herkes eğitime çok önem atfediyor da, bu öneme binaen üzerine ve görevine düşeni maalesef yapmıyor.! Ne hikmetse eğitimin ayarını bozanlar eğitimle ilgili öncelikli şikayetini dile getiriyor.! Sankide eğitim bir sihirli değnek gibiymiş gibi almışlar ellerine onu istedikleri gibi evirip,çevirip kullanıyor insanı ve ülkeyi düzeltebileceğini farzediyor.!

Aslında eğitim tek başına yegane bir güç değildir. Şayet ideal bir insan felsefeniz, tamamen size ait köklü ve temel bir eğitim felsefeniz, ulaşılabilir bir medeniyet mefküreniz, güçlü bir ekonominiz, adaletle işleyen bir hukuk sisteminiz olmadığı müddetçe, vebal ve sorumluluğu eğitime yükleyemezsiniz.

Öncelikle eğitim, bir felsefe, ufuk,ülkü ve kavrayış meselesidir.!Eğitim ızdırabınızı derinden hisseden ve yaşayan eğitimci, aydın, entellektüel, bilim insanı stokunuz zayıfsa, veya stoku oluşturan büyük bir kısım yabancı is eve bu stoktakiler başkalarına ait enstrümanları çalıyor ise eğitim meselelerinin üstesinden gelemezsiniz.

Eğitim felsefesini temellendirmeden, eğitim sistemi kurmaya çalışan ülkeler taklitten öteye geçemeyen ve genellikle toplumsal,kültürel ve ekonomik gelişmesini tamamlayamayan, bağımsızlığını kazanamayan 3.dünya ülkeleridir.

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama dönemi ile birlikte Batıya boyun eğmesi ve batılı gücün karşısında kaybedişinin en temel eksikliği eğitim meselesidir.

Batılı paradigma, eğitim aracılığı ile ideal insan felsefesini sistemize edip insanı merkez alan ve insanın devinsel, bilişsel, psikolojik ve sosyal potansiyelini ülkelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katma değere dönüştürebilirken,

Eğitim aracılığı ile güç odağı olan batı, biz batılılaşmaya çalışan üçüncü dünya ülkelerine eğitimi, demokrasiyi aşılayan,davranışa dönüştüren, hürriyet ve bağımsızlığı sadece hamasetle talim ve terbiye ettiren bir reçete olarak sunmuşlardır.

Ve bizim için tek gerçek artık batıdır.! Batının bize bahşettiği eğitim paradigmasının dışına çıkamamış batıya olan tenkidini bile bu paradigmaya yaslanarak yapmış velhasıl kendimize ait milli ve insani bir eğitim paradigması oluşturamayışımız ülkemizin günümüze kadar siyasi,idari,sosyal,kültürel,askeri ve ekonomik bağımsızlığımızı kazanamayışımıza temel teşkil etmiştir.

Kendisini bütün boyutları ile batılılaşmaya endeksleyen Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine , medeni şuur içerisinde millileşme ile ulaşması gerekliyken, sadece batıya meze, sermaye ve pazar olabilecek bir toplum mühendisliği iddasında olan ama sadece okuma ve yazmayı bilen bir toplum yetiştirmenin maalesef ki ötesine geçememiştir.

Ki rahmetli Erol Güngör Koca dünden bu güne bozulma ve yozlaşma sürecini adil ve insani bir idari yapıyı bozan ulema, umera ve fukara unsurlarının bozulması ile özetler, Yani alimlerin bozulması ,idarecileri, onların bozulması ise dervişleri bozmuştur. Velhasıl alimler düşünceyi, idareciler aksiyonu, dervişler ise ruhu sembolize etmektedir,bozulma ise bunlar ile ilişkilidir.

Nitekim duraklama ve çöküş dönemlerinde dünyayı okuyamama ve anlayamama bizleri taklide yöneltmiş, taklid ise batılı paradigmanın aslını yaşatmasına sebep olup bizi milli ve insani bir felsefeye sahip olmamızın önüne geçmiştir.

Bu süreç ise kendi insanımızı tanıyamama, tahlih ve teşhis edememe, kendi insanımızın potansiyeli ve özellikleri hakkında farkındalık yoksunluğuna sebep olup, kendi insanımızı batılı sistem ve paradigmasını taklitle kısmen kalıcı izli bir öğrenme ve öğretim stratejisi çerçevesinde yetiştirerek, ideal insan nüvemize ulaşamayıp,batılı gibi olmayı ve yaşamayı sadece öğrenmemize yaramıştır.

Velhasıl yaklaşık 3 asır önce başlayıp günümüzde de hala devam eden eğitimde batılılaşma hareketleri;

-Kendi milli ve insani felsefemizi kuramayışımıza,
-Kendi insanımızın öğrenmesini sağlasak da eğitemememize,
-Kendi insanımızı tanıyamayışımıza,
-Kendi insanımızın potansiyelini dinamize edemeyişimize,
-Kendi ihtiyacımızı üretemeyişimize,
-Kendi insanımızın üretebilen toplumlara ve devletlere tüketici mukadderatı ile mahkum ve mecbur oluşuna,
-Kendi insanımızın haysiyet ve şahsiyetinin zadelenmesi ve sorgulanmasına,
-Kendi insanımızın hürriyetinin ve iradesinin ipoteklenmesine,
-Velhasıl Ülkemizin ve Milletimizin İstiklali ve istikbali noktada bekanın kritik eşiğine sürüklemiştir.

Haçın ve siyonizmin gölgesinde Hilal’e tahammülü bile olmayan Avrupalılara ve Dünyalılara entegre olmaya çalışan batılılaşma müptalalarına atfen…

Kendi milli ve insani felsefesini temellendiremeyen toplumlar, önce kültürel ve ekonomik bağımsızlıklarını, sonra siyasi ve idari hürriyetlerini, akabinde şahsiyet ve haysiyetlerini, nihayetinde istiklal ve istikballerini kaybeder.! Vesselam.!

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI
 • EYLÜL HAZANI.!
 • Artık Yemezler !
 • EKONOMİK TAVSİYELER