BİST

Dolar

Euro

Altın

Var Oluşundan Bu Yana Türk Hep Asker!..
26.02.2021 11:22
Eğilip bükülmeyen
Boynundan çekilmeyen
Kalıba dökülmeyen
Hak Askeri Türk'üm ben

Ak alınla dik duran
Yorulmayan ve yoran
Zalimden hesap soran
Hak Askeri Türk'üm ben

Yiğidin hasıyım ben
Yiğitler asıyım ben
Sevginin tasıyım ben
Hak Askeri Türküm ben

Ağla tanı ağlatan
Karaları bağlatan
Gözyaşları çağlatan
Hak Askeri Türküm ben

Ağlayanı güldüren
Zalime had bildiren
Hainleri öldüren
Hak Askeri Türküm ben

Mazlum garip koruyan
Derin- derin soluyan
Bozkurt gibi uluyan
Hak Askeri Türküm ben

Soysuza dersin veren
Masuma göğsün geren
Hem Alp hem de eren
Hak Askeri Türküm ben

Vatanı çok sevenim
Candan aziz bilen im
Uğruna can verenim
Hak Askeri Türküm ben

Bayrak rengidir kanım
Türklüktür şeref şanım
Vatana kurban canım
Hak Askeri Türküm ben

Namus bilirim Yurdu
Hak öncü saldı Kurdu
Sembol almışım kurdu
Hak Askeri Türküm ben

Hak ve Adalet düşü
Hak ve Adalet işi
Cihan da yoktur eşi
Hak Askeri Türküm ben

Hiç durmayıp da koşan
Koşup ta dağlar aşan
Hak yolda coşup coşan
Hak Askeri Türküm ben

Nizam-ı âlem için
Yanarım için-için
İşte bunlardır suçum
Hak Askeri Türküm ben

Muhsin'i yol yolumdur
Hem sağım hem solum dur
El ayağım kolum dur
Hak Askeri Türküm ben

Liderimdir Muhsin Bey
Alperen Şehittir hey
Buna şahit şehir köy
Hak Askeri Türküm ben

Tahmazoğlu söyleyen
Gönlünü zor eğleyen
Hak diyerek inleyen
Hak Askeri Türküm ben...

Gönüller Şair'i TAHMAZOĞLU