BİST

Dolar

Euro

Altın

Uyan Artık Türk Milleti !
13.10.2020 15:18
Artık anlamak ve kabul etmek zorundayız ki, "devlet" dışında bağımsız bir alana sahip olmayan siyaset; en az beşyüz yıldır devletin içinde bulunan, kamu kaynakları ve statülerin dağıtımı veya paylaşılması üzerinden konumlanmış farklı unsurların birbirlerine karşı hakimiyet kurma iç mücadelesinden ibarettir...

Bu anlamda din, bilim ve "siyaset"de dâhil olmak üzere, hiç bir zaman devletten bağımsız, bizatihi millete ait ve belli bir otonomiye sahip kurumsallaşmış sivil alanlar bu coğrafyada oluşamamıştır.

Milletçe tek örgütlenme biçimi olarak "devleti" bildiğimizden, varlığına tehdit sayarak devlet dışı alanların oluşmasına asla izin vermedik ve sanayi devrimi dâhil aydınlanma çağının bütün aşamalarını da böylece ıskalamış olduk...

Bu sebeplerle iki yüz yıllık moderleşme hikayemizle birlikte başlayan ve aslında varmış gibi gözüken ve asla çoğulcu olmayan siyasal süreçlerin içinde de, figüranlık rolünü oynamak dışında asla ve kat'a milletin kendisi yoktur.

Devletlû muktedirler millete biçtikleri figüranlık rolünün gereği gibi yerine getirilebilmesi için de; toplumun dini, etnik, siyasi ve sosyal aidiyetleri üzerinden farklı kamplara ayrılmaları gerektiğini çok iyi bildiklerinden, milleti birleştirecek ve tarihi süreç içinde belli bir otonomi kazanması gereken bilim, hukuk, demokrasi gibi ortak değerlerin oluşmasına da izin vermemişlerdir.

Hadi diğer unsurları bir tarafa bırakalım; bütün özlemlerimize rağmen, devlet dışında "hukuk" bile kendine bağımsız bir alan açamamıştır.

Artık hiç bir işimize yaramayan, anakronik hale gelmiş veya donmuş geleneklerin dışında yeni siyasetin; akıl, bilim, hukuk ve demokrasi gibi evrensel değerlerden ve zorunlu olarak ortaya çıkan yeni sosyolojiden beslenebilmesi için, kendi ayakları üzerinde durabilen orta sınıflara, gençlere ve sivil aydınlara dayanması gerekmektedir.

Saydığımız kesimlerin ortaya koyacağı fikri kapasite ve muhteva ile gerçek anlamda milli bir çizgiye ulaşılabilirse, bu sürecin sonunda millet kazanacak ve devletlü takımı kesin olarak kaybedecektir.

Bu sürecin sağlıklı ve rasyonel bir biçimde işleyebilmesi, siyasi ve sosyal komplikasyonlara yol açmaması için de; milli, sivil ve hukuk bilinci gelişmiş demokrat kesimlerin bir araya gelmesi zarureti vardır...Aksi halde, bilgi ve iletişim çağını da fena halde ıskalamış olacağız...

Selam ve Sevgilerimle


Rubil GÖKDEMİR
Millî Vicdanî Bakış Üyesi
Demokratik Değişim Hareketi Sözcüsü

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?