BİST

Dolar

Euro

Altın

Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
14.10.2021 21:44

Petrol/Doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerin bu konumlarını, olmayanlar üzerinde bir üstünlük ve siyasi pazarlık aracı olarak kullandığını bilmeyen var mı? İster kurtlarla dans deyin ister çakallarla dans, bugün dünya kamuoyunun önünde yaşanan küresel enerji denklemindeki oyunun amacı; stratejik enerji kaynağı olan petrol, doğalgaz ve diğer kaynakların bulunduğu bölgelerin kontrol altına alınması ile birlikte enerjinin üretimi ve pazar payının denetimi mücadelesinden başka bir şey değildir.Enerji, ekonomi ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılık, paradoksal görülebilir. Uluslararası doğalgaz sistemleri; rezerv ve üretim kaynakları, iletim, dağıtım ve bağlantı hatları, depolama üniteleri ve ulaştığı piyasa yapısı ile bir bütün oluşturuyor. Bu sistemlerin genel yapısını arz kaynakları, iletim-dağıtım sistemleri ve piyasa gibi başlıca üç ana faktör meydana getiriyor. Gaz piyasasının, doğalgaz arzının çeşitli kaynaklardan, farklı alım koşulları ile elde edilebilmesi, talebin ise çok değişik niteliklerde olması nedeniyle kompleks bir yapısı var.Enerji üretimi için gerekli hammadde kaynaklarının coğrafi olarak tespit edilmesi, rezerv miktarının belirlenmesi, yer üstüne çıkarılması, pazara yakınlığı, ulaştırma çözümleri, dağıtım kanallarının kurulması, piyasa arz talep dengesinin gözetilmesi tedarik zinciri açısından son derece  önemli. Türkiye, enerji lojistiğinde çağ atladı…Türkiye’nin bu sektörel başarısı, bugünün meselesi değil. Yarım yüzyıllık bir yol hikayesi bu. Enerji atlasını açın bakın, OrtadoğuKafkaslar-Hazar, Orta Asya ve Afrika bölgelerini bu denklemdeki en önemli stratejik noktalar olarak görürsünüz.Dünyadaki enerji tedarik sistemlerine Türkiye’nin ne şekilde dahil olduğunu  biliyor musunuz? Neredeyse yarım yüzyılı aşan bir süreçte Türkiye, bu sektörde zoru başardı. Ülkede mevcut fosil yakıtları ve doğalgaz rezervini riske etmeden, bölgesindeki enerji kaynaklarının iletimi üzerinden alternatif çözümler geliştirdi. Bu çerçevede Türkiye, petrol ve doğalgaz piyasasının geçiş güzergahında olan konumunu değerlendirerek, alıcı ve satıcılara maliyet faydası sağlayarak piyasada belirleyici bir rol üstlendi. Bunu nasıl yapabildi?Çünkü Türkiye, enerji kaynaklarına yakın olmanın bölgesel avantajına sahip.Ayrıca 50 yıldır adeta iğne ile kuyu kazarak, alt yapısını oluşturduğu Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile yine aynı şekilde, Rusya Federasyonu - Türkiye Doğal Gaz Ana İletim Hattı, Rusya - Samsun - Ankara Doğal Gaz İletim Hattı (Mavi Akım), Azerbaycan - Türkiye (Şah Deniz I) DBotaş  bu konuda Internatıonal Safety Guıde For Oıl Tankers & Termınal (ISGOTT) kurallarını çok sıkı uyguluyor. Özellikle  26.10.2002 tarihli,  24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’ halen belirleyici.Petrol/Doğalgaz iletimi ve enerji nakil hatlarının kontrolü…Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki doğalgaz yönetiminin belirlenmesinde, etkili ülkeler arasında yer alan Rusya Federasyonu, ABD, AB, Çin, İran ve Türkiye’nin uyguladıkları politikaların bölgesel ve küresel etkilerini düşündünüz mü? Emperyalist ülkelerin dünya liderliği ve güce sahip olma isteği ile enerji kaynakları arasında doğrudan bir ilişki  olduğu söylenebilir. Örnek mi istiyorsunuz? I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore Krizi, Küba Krizi, Vietnam Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, Süveyş Krizi, I. Körfez ve II. Körfez Operasyonu, 11 Eylül İkiz Kulelere saldırı sonrasında Afganistan'ın işgalinde terör bahanesi ile enerji jeopolitiği ve güvenliği  perdelenmişti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, petrol ve doğalgazın rezerv, üretim ve iletim kontrol noktaları ile taşıma güzergâhlarının belirlenmesi ve güvenliği konularında, başat (hâkim) gücü ve planlayıcısı rolünü ABD tek başına üstlendi. Petrol ve doğalgaz üretimi, dağıtımı, rafinajı ve perakende olarak satışı açısından dünyanın en büyük sanayisini oluşturur. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri 2007'de tek başına, dünyada üretilen petrolün yüzde 25'ini tüketmiş. oğal Gaz Boru Hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı'nın nAmerika Birleşik Devletleri hükûmeti, petrol şirketlerine petrol sahalarının kiralanmasında, sondaj ekipmanlarının maliyetleri ve sağlanması konusunda, petrol arama ve çıkarmanın hemen, hemen her aşamasında oldukça yüklü bir kamu sübvansiyonu ile vergi indirimi sağladığı gibi küresel güvenlik teminatı da veriyor. Doğalgaz ve petrolün büyük ölçüde deniz yolu nakliyesi, küresel iletimi, ABD'de yerleşik büyük Ro&Ro kartellerinin tekelinde. Doğalgaz piyasasındaki sektörel gerçeklik kapitalist ekonominin ve küreselci özel mülkiyet hakimiyetinin kötü karakterinin gerçek yüzü. Bu sektör, paranın hakimiyetinin en mutlak şekilde, en safi anlamda uygulamaya konulduğu sektörlerden biri ve şüphesiz, şimdiye kadar kapitalizmin tarihinde olmadığı kadar büyük sermayenin birleştiği, dev bir kaç şirketin himayesi altında.Şirket özgürlüğü ve rekabet adına, sırtını devletlerine dayamış birkaç tröst, oldukça bulanıklık, yalanlar, manipülasyonlar ve adımıza yürütülen savaşlar sayesinde hakimiyetini sürdürüyor. Gazolin veya benzin, kerosen, jet yakıtı, motorin, dizel yakıtı, fuel oil, yağlama maddeleri, asfalt, doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LNG) gibi ürünlerin yanı sıra tüketici için çok sayıda petrokimya ürünlerin  alıcı ülkelere ulaşltırılmasını bu Ro&Ro şirketleri gerçekleştirir. Neden “Ro Ro”!..Ro-Ro; Roll on ve Roll off kelimelerinin kısaltmalarını simgeler. Ro-ro taşımacılık ise lojistik araçlarının gemiler aracılığı ile bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.Bu yükleri taşıyan gemiler “Ro-Ro gemisi” olarak adlandırılır, bu taşımacılık türü de Ro-Ro taşımacılığıdır. Bu taşımacılık şeklinin ortaya çıkmasında öncelikli olarak feribotlar etkili olmuş.Bir yükün kolayca taşınabilmesi, nakliyesinin yapılabilmesi için bilinen geleneksel yol, ekipmanlar yardımıyla gemilere yükleme ve boşaltma işlemlerinin sağlanması olarak ifade edilir.Petrol veya doğalgaz işleme tesislerine boru hattı ile ulaştıktan ve rafine edildikten sonra tanker/mavna, kamyon ve demir yolu taşımacılığı ile son kullanıcısına ulaştırılır. Boru hatları, bir kıtada uzun mesafeler boyunca ürünün taşınmasında en ekonomik taşımacılık ve ulaştırma yöntemidir. Tanker ve mavnalar genellikle uluslararası taşımacılıkta uzun mesafeler için kullanılır. Demir yolu ve kamyonlar da uzun mesafelerde taşıma için tercih edilebilir. Ancak bu taşımacılık türü daha çok kısa mesafeler için tercih edilir.Doğalgazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik açılardan mümkün olmadığı yerlerde, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesi yapılıyor. Doğalgazın sıvılaştırılması sırasında, içerdiği ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin boru doğalgazına kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağladığı söyleniyor. Doğalgaz, işlenmiş petrol ürünlerinin tedariğini, iletimini kim hangi güç engelliyor?ABD’den zaman zaman emformatik akış sağlayan Gusan Yediç, ilginç paylaşımlar yapıyor. Aşağıdaki  görseller ve bilgi notu da onlardan.Kendisine “sebep”diye sorduğumda şunları söyledi Gusan Yediç;Suni kaoslar yaratarak devletleri sert önlemler almaya mecbur bırakmak ve akabinde de halk hareketleri ile sokakları karıştırmak. Çünkü başka türlü halka YDD'yi güzellikle kabul ettiremeyeceklerini biliyorlar. Avustralya'da şu anda yapılmakta olan da bu. Avustralya hükümeti Nazi Almanyası yöntemleri ile polis kuvvetlerini halkın üstüne saldı.Diğer taraftan da halk hareketlerini destekliyorlar. Kaos olmadan YDD oturtulamaz. Bunu çok iyi biliyorlar, çünkü halk Covid olaylarına insanlar artık sağlık sorunu olarak bakmıyor, despotizmi oturtmak için gerekçe olarak görüyor.” Londra bankerlerinin fonladığı, pandemi paniği üzerinden kurulmak istenilen Küresel Krallık tabilerinin işi bunlar. Bir sonraki adım, suni  bir gıda krizi.İngiltere’deki sorun; bazen yaktığın ateş ters rüzgarla sizi yakar!..Emekli Albay Ersan Ergün; "K.Irak, Suriye ve Libya Petrolü zaten ABD ve Rusya kontrolünde... Bu anlamda da bu ülkelerin petrolünü şileplere koyup açık denizlerde bekletmek bir anlam ifade etmez. Ekonomik anlamda bakacak olursak böyle bir tutumun fayda mahzurları şöyle olabilir:1. Lojistik gemilerindeki yükleri indirmemek bu firmaları zengin eder müşterilerini zora sokar.2. Sigorta şirketlerini zora sokar. vs vs.İngiltere’ye yaşatılan sorun, dış müdahale ile değil. Kendi uygulamalarından kaynaklanan bir problem. Yani bazen yaktığın ateş ters rüzgarla sizi yakar. İngiltere, dünya üzerinde en stratejik en uzun ve en etkili plan ve stratejileri hayata geçiren ülkedir. Buna rağmen İngiltere, kendi kurduğu tuzağa düştü. Halkına sunduğu refah düzeyi öyle bir hal aldı ki alt tabakada zor zanaatları ve işleri icra edecek kalmadı” görüşünde.Dünyanın belli başlı lojistik firmaları arasında Alman patentli işletmeler, listede ilk sıralarda yer alıyor. ABD orijinli firmalar da öyle. Buna rağmen Avrupa’yı, sıkboğaz eden bu güç, kimin kontrolünde?Yaklaşan sadece küresel ekonomik kriz mi yoksa tüm dünyayı kasıp kavuracak bir savaş mı? Türk Devletinin kurmayları, umarım gerekli tedbirleri almışlardır, yoksa vay halimize?.Ömür Çelikdönmez, Seçilmiş Kaynakça https://www.botas.gov.tr/Sayfa/ham-petrol/13https://www.botas.gov.tr/uploads/galeri/5c6b4bb44aaca18.02.20191.pdfhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5716&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5https://pmo.org.tr/turk-petrol-kanunu-uygulama-yonetmeligi/Hüseyin Naci Bayraç; Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Uygulanan Politikalar,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Aralık 2018, C. 13, S. 3, 13 – 36, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608664https://www.union-communiste.org/tr/2014-05/petrol-trostlerin-diktatorlugu-3794https://globelink-unimar.com/ro-ro-tasimacilik-nedir/https://insamer.com/tr/azerbaycan-enerji-politikalari-ve-turkiye-ile-is-birligi_430.html


Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!