BİST

Dolar

Euro

Altın

Ülkücülük
26.09.2020 14:28
Ganimet ve rızık endişesine sürüklenmeden, Okçular Tepesini Asla Terketmeyen samimiyet ve sadakatin adıdır Ülkücülük.!

Binlerce yıllık Türk-İslam devlet ve millet geleneği ölçü ve ideali üzre kurulmuş ve bu prensipler etrafında lugattan- sosyal ve siyasal yaşama, Ülkücülük ve milliyetçilik kavramına ruh ve anlam yükleyip milyonlarca insana kişilik ve şahsiyet kazandırmış,inanaç ve idealin ete ve kemiğe bürünüş, zatı şahanedir Ülkücülük.!

Millet vicdanına ve dimağına ilmik ilmik işlenmiş inanaç ve ideal sembolü tarihe şamil bir destandır ülkücülük.!

Türk tarihinin her kritik dönemecinde İlah-i kudretin tecellisi ile zuhur eden bir Takdir-i İlahidir Ülkücülük.!

Galu beladaki akdine sadık kalıp, ruhunu ve canını ALLAH için ALLAH’a adayanların riya ve istismardan uzak tevekkülünün adıdır Ülkücülük.!

Yaşadığı çoğrafyanın her kritik karanlığına güneş gibi doğup yardan, candan, maldan, makamdan vaz geçebilen serdengeçtilerin Tarih-i Tekerrürüdür.! Ülkücülük..!

Bu tarihi tekerrüre atfen günümüzde ki ülkesi ve millet ile son Türk Devletinin uhut savaşı vari dahili ve harici ihanet odaklarınca kuşatılmasına, elegeçirilmesine karşı,

Makam derdine düşmeyen, evlat endişesi ile benden sonra tufan demeyen, ganimet telaşı ile mevziyi terketmeyen,galibiyet sarhoşluğu ile millet ve devleti ateşe sürüklemeyen, velhasıl uhuttaki okçular tepesini devletinin ve milletinin bekası adına asla terketmeyen okçuların sabrı ve tevekkülüdür Ülkücülük.!

Kimi makam derdindeyken, kimi koltuk kapmaca oynarken, kimi vatanın ve milletinin kaynaklarını hunharca paylaşıp, yetim malını yemeye fetva ararken,kimi vatanını ve milletinini mahkumiyet ve mecburiyetin kıskacında kucaktan kucağa sürükleyip yüzkaralığı devlet adamlığı farzederken

Riya ve istismardan uzak herdem ALLAH diyen, herdem Vatan,Devlet,Bayrak ve Millet diyen menfaatin ötesinde ki hesapsızların yüreğidir Ülkücülük.!

Kendisini hakir ve hor görenlerin, aşağılayanların dillerine kement, vicdanlarına kapak, zihniyetlerine pıranga olanların sabrı ve tefekkürüdür Ülkücülük.!

Asla kıymet bilmeyen ve bilmeyecek olanlar için destansı hikaye gibi algılasalar da, bi şekilde hakkını veremesekte, anlamakta ve yaşamakta güçlük çeksekte, şahsi ve siyasi hezeyanlarımıza kapılıp sorgulasakta, dünyevi endişelerimiz etrafında yargılasakta, her nevi dünyevi menfaatin ve çıkarın ötesidir.Ülkücülük.!

Velhasıl;

Şahsi ve siyasi emel ve menfaatlerine kapılıp okçular tepesini terkedenlerin haddi ve hakkı değildir Ülkücülük.!

Ülkücüyüp diyip,ülkücülükten gecinip karın doyurmak için hernevi alçaklığa tenezzül edenlerinde hakkı ve haddi değildir Ülkücülük..!

Şuhedanın kannı ve canı, yetimlerinin ahı, mazlumlarının feryadı olan meşru ve kutsal davamızı, gayr-i meşru şahsiyet ve emelleri ile bağdaştıran, özdeşleştiren asalakların zerre alakası,hadi ve hakkı değildir Ülkücülük..!

Okumayan,neye niçin inanması gerektiğini araştırmayan, içinde yaşadığı toplumda örnek olamayan, insanlığa zerre katma değer sağlayamayanların zerre alakalarının olmadığı bir deryadır Ülkücülük.!

Kutsal davasının inanç ve ideallerini anlayamamış,algılayamamış, sosyal ve ictimai hayatına tanzim edememiş, yıllarca kaşıkla toplanmış bir sermayeyi kepçeyle heba eden miras yedilerin mekanı değildir Ülkücülük.!

Ve zerre menfaat adına, makamların,şöhretlerin, itibar ve paranın yön tayin ettiği, dönme dolapların kimliği ve kişiliği değildir Ülkücülük.!

Ülkücülük; İslam ahlak ve fazileti ile yücelmiş, Türklük gurur ve şuuruyla bilinçlenmiş, bir eli ilimde,fende,teknikte, bir eli Kuran’da sünnette, bir ayağı mazisinde,tarihinde, bir ayağı istiklal ve istikbalde olabilen, okuyan,araştıran, neye niçin inanaması gerektiğini sorgulayan inanaçlı ve idealist bir neslin sosyal,siyasal,kültürel,iktisadi ve pedegojik bir ifadesi olabilenlerin,

Ülkesini ve Milletini muhafaza ve müdaffaada , Okçular tepesinde ki Abdullah.b Cübeyr (r.a)’nın bilinciyle Ülkesini ve Milletini hernevi şahsi ve siyasi menfaatine ragmen muhafaza ve müdafaa eden, samimiyet, feragat, sadakat ve liyakatın ta kendisidir ÜLKÜCÜLÜK.!

Ülkücü hareketin bu günlere gelmesinde , şahsiyet ikliminde yüreklerde filizlenmesinde,onurunun ve gururunun bizlerce yaşanmasında emeği geçen
Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyi ve şuhedamızı rahmet ve minnetle anıyor, onların emanetine aynı azim ve kararlılıkla sahip çıkmaya çalışan Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli bey nezdinde ,ülkücü kalabilenlere Şükran'larımız ile, kavramı asli mecrasından uzaklaştıp kimyasını bozmaya çalışanlara atfen...

Hak üzere Ülkücü olup kalabilmek dileği ile...

Selam-Saygı-Dua
Ahmet Gökhan YAZICI

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI
 • EYLÜL HAZANI.!
 • Artık Yemezler !
 • EKONOMİK TAVSİYELER