BİST

Dolar

Euro

Altın

Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
28.08.2020 11:42
Bu ülkede en sahipsiz, en öksüz toplum kesimini Türk milliyetçileri teşkil ediyor. Bunun bir çok nedeni var, en başta milliyetçi siyasetin kötü yönetilmesi ve tabana karşı herhangi bir sorumluluk hissetmemesidir. Milliyetçilik, bir anlamda devletle milleti kucaklaştırma, devleti milletin devleti haline getirme düşüncesidir. Onun için Gelner, milliyetçiliği siyasal birim ile ulusal birimin çakışmalarını öngören siyasal bir ilke olarak tanımlamıştır. Bu, bir başka ifadeyle, devletle milletin örtüşmesini amaçlayan bir düşünce biçimi demektir. Onun için milliyetçi düşünce, dikkatini devletle millet üzerine odaklar, bu iki ögeyi korumayı kendine dava edinir. Böyle olmasına rağmen devlet nezdinde Türk Milliyetçileri hep şüpheli muamelesi görmüş, çare olarak da kontrol altında tutulmaları hedeflenmiştir. Bu da bir nevi devlet vesayetini ortaya çıkarmış, Türk milliyetçiliği bu vesayeti aşamadığı için sivilleşememiş, kendini yenileyerek günümüzün siyasi problemlerine çare üretecek ivmeyi yakalayamamıştır.

Bir diğer neden de, devlet ve milleti bölmeyi amaçlayan her hareketin, onu korumayı gayeleştiren Türk milliyetçiliğini hedef seçmesidir. Devlet ve millet karşıtı her hareketin birinci hedefi milliyetçilerdir.Milliyetçilik, milletin de devletin de bir korunma biçimidir.Onu geçmeden amacına ulaşamayacağını bilenler, hedeflerine milliyetçiliği koymuşlardır.Faşizm ve ırkçılık gibi suçlamaların sebebi budur. Bir yerde milliyetçilik ve milliyetçiler hedef alınıyorsa aslında millet ve onun devleti hedef alınıyor demektir. Bu bakımdan bir ülkede milli devleti tasfiyenin ilk adımı milliyetçiliğin tasfiyesidir.

Bu ülkede, adım adım, usul usul milliyetçilik tasfiye ediliyor. Hem de bu tasfiye bizzat milliyetçilik adına ve milliyetçiler kullanılarak yapılmaktadır.Milliyetçilik işlevlerinin bir kısmını ancak devlet mekanizması içinde var olduğu müddetçe yerine getirebilir. Devlet aygıtından tasfiye edilen bir hareket, devleti milletle örtüştürme fonksiyonunu ifa edemez.

İktidar bugün kendini milliyetçi olarak tanımlayan MHP'nin desteği ile ayakta durmaktadır. Ancak bu desteğin milliyetçilere yansıyan bir faydası yoktur. Bunu anlamak için rektör, vali ve yüksek bürokrat atamalarına bakmak kafidir. Basın, ülkeyi MHP yönetiyormuş gibi tabanın gazını almakta, ama gerçekte devlet sofrasına milliyetçiler oturtulmamaktadırlar. Öyle ki bir çok ilde Türk milliyetçileri sendika değiştirmeye zorlanmakta, giderek milliyetçi kuruluşların içi boşaltılmaktadır. Milliyetçiliği bir parti ile özdeşleştirmek onu o parti üzerinden kontrol veya tasfiye etmeyi kolaylaştırmaktadır. Parti ve lider kültünün hakim olduğu toplumlarda bu daha kolaydır, zira bir partiye hakim olmak onun hitap ettiği toplumsal çevreye hakim olmaktır.Milliyetçiliği tasfiyeden kurtarmanın yolu, onu bir parti ideolojisi olmaktan kurtararak sivilleştirmekle mümkündür. Bu olmadığı takdirde, arkasından gidilen şey milliyetçilik değil, siyasi bir kadronun hırs ve beklentileri ile onun arka fonunda yer alanların beklentileri olacaktır.

CB'NİN MÜJDESİ

Karadeniz'de doğalgaz bulunması hepimizi sevindirir. Bu gibi konular üzerinden rekabet olmaz. Önemli olan enerjide dışa bağımlılığın azalması, ülke ekonomisinin düze çıkmasıdır. İyiye, güzele, doğruya muhalefet olmaz. Zaten böyle bir muhalefet biçimi, muhalefet değil, yıkıcılıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine partiler ihtiyatla yaklaştılar. Bunu da normal görmek lazım, çünkü geçmişte o kadar çok müjde verildi ki neredeyse hepsi asılsız çıktı. Vatandaş, işin aslını öğreninceye kadar da iktidar verdiği müjdeden beklediği sonucu almış, CB'nın deyimiyle atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti.

Karadeniz'de ilan edildiği kadar doğalgaz çıkar mı bekleyip göreceğiz, ancak işin uzmanları hem rezervle ilgili, hem de çıkarma işlemi ile ilgili farklı şeyler söylüyorlar. Söz gelimi, rezervle çıkarılabilecek miktarın her zaman aynı olmadığını, çoğu zaman çıkarılan miktarın rezervin çok altında kaldığını belirtiyorlar. Keza, 3 yıl gibi kısa bir sürede bu gazın ekonomiye kazandırılacağına dair iddiayı da çok uçuk buluyorlar.

CB'nin gaz müjdesinin gösterdiği esas durum şudur: vatandaşın en az yarısı iktidara güvenmiyor. Elle tutulur sonuçlar ortaya çıkmadan söylenenleri inandırıcı bulmuyor. Bunun nedeni de vatandaşa geçmişte söylenen yalanlardır. Her seçim arefesinde bir icat yaptık, seçim bittikten sonra unuttuk gitti. Giderek çılgın projelerin yerini çılgın yalanlar almaya başladı. İktidarlar, tökezlemeye başladıklarında hizmet üretmek yerine yalan üretmeye, hayal satmaya başlarlar. Temennimiz bu defa verilen müjdenin doğru çıkması, enerji bağımlılığının asgariye inmesidir. Zira her türlü bağımlılık aynı zamanda o ülkenin bağımsız politika üretmesine de kısıtlamalar getirmektedir. Dışınızdaki dünyaya ne kadar az bağımlı olursanız o kadar özgür olursunuz.

Bugün için saygıya layık olan Karadeniz'de gaz bulunması değil, israrla aranıyor olmasıdır.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK