BİST

Dolar

Euro

Altın

Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
05.05.2021 11:42

Isparta merkezde Nazmi Toker İlkokul yıllarımdan hatırlıyorum, Milli bayramlarda veya okul müsamere törenlerinde folklor ekipleri  çıkar, Muzaffer Sarısözen'in  derlediği Sivas yöresine ait "Türkmen kızı un Eliyor /On parmağın kınalıyor / Türkmen kızı süt pişirir/ Sütün köpüğün taşırır" türküsünün sözleri eşliğinde oyunlarını sahnelerdi.Silifke folklor ekiplerinin ritimli oyunları   bizlere bambaşka dünyaların kapılarını aralar, çocuk yüreğimiz kıpır kıpır kıpırdar, çoşkulu müzik eşliğinde oyun figürlerine kendimizi kaptırırdık.Belki de bu çoşkumuz aile köklerimizin Hamideli ve Teke  Türkmenlerine uzanmasının doğal bir sonucuydu. Türkmen Kızı Bakan olursaArtık Türkmen kızları  sadece un eleyip süt sağmıyor ama Cumhuriyetin kurucusu  Mustafa Kemal Atatürk'ün  devrimleri sayesinde eğitim alıyor,  sosyal hayatın her alanında öncü roller üstleniyor.Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 73 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21 Nisan 2021 Çarşamba  tarihli 31461 Sayılı  Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  daha önce birleştirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fesh edilmiş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" kurulmuştu.Ardından yine aynı tarihli ve sayılı mükerrer  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı doğrultusunda Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Bakan olarak atandı.Türkmen Köyünden Aile Bakanlığına bir azmin öyküsüİtalyan yazar Susanna Tamaro' nun 'Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'  romanında, kahramanın ağzından şu sözler dökülür "Yapmaya değecek tek yolculuk, içimize yapacağımız yolculuktur." Derya Yanık, kendi  yaşam öyküsü ve bu öyküyü besleyen hayat felsefesini temellendirdiği,  31 Ekim 2019'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ve Hukuk" başlıklı söyleşide  şöyle diyordu: "... Arkadaşlar, 1972 Kadirli doğumluyum. Kadirli o zaman Adana'nın bir ilçesiydi şimdi ise Osmaniye'nin bir ilçesidir. Köylüyüm, köy kökenli bir ailenin çocuğuyum.Dolayısıyla taşra ve şehir kıyaslamasını aynelyakîn yaptığımı düşünüyorum. Çünkü benim de içine doğup büyüdüğüm aile ve sosyal çevre,  kırsaldan şehir kökenli olmaya okumakla evirilen ve bunu başarma gayretini gösteren bir ara dönemdir.İyi ki böyle bir ara formda doğmuşum diye Allah'a çok şükrediyorum. Bu sayede kırsal ve şehir hayatını kıyaslamaya olabildiğince imkânım oluyor."Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği bu söyleşi etkinliğinde hayata bakış açısını şekillendiren aile köklerini anlatmıştı.  Bir Kadirli türküsünde  geçen "Aşağıdan gürül gürül göç gelir/Gelir amma gürültüsü geç gelir"  dizeleri bölgenin konar göçer tarihine ışık tutar.Osmaniye /Kadirli / Harkaştığı / Harkaçtığı Köyü   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972 yılında  tarihte Cebelibereket olarak bilinen, Osmaniye il merkezine 52 km, Kadirli ilçe merkezine 7 km uzaklıkta yer alan ve 1928 yılından beri aynı adı taşıyan Harkaştığı / Harkaçtığı  Köyü Yanıklar Mahallesinde  bulunan tek katlı köy evinde doğdu.Yanıklar aile mensuplarının sülale şöhreti nedeni ile hem mahalle ismi hem de bu soyadını taşıyan sülale lakabıdır.  Bakan Derya Yanık'ın soyismi de  buradan gelmektedir.İlkokulu Kadirli ilçesinde okuyan Bakan Derya Yanık'ın ailesi babasının vefatının ardından  köyden ayrılarak Adana'ya yerleşti.Harkaştığı / Harkaçtığı Köy adının anlamı ve tarihçesiHarkaçtığı köyü, Yanıklar ve Dikirli adlarıyla iki bölümden oluşur. Köyün adı arkın açıldığı anlamına gelen bir kelimedir: Hark-açtığı. Bazı kaynaklarda Harkaştığı olarakta geçmektedir. Hark : Yarma. Yırtma. Su akacak yarık yer manasında kullanıldığı gibi bir diğer anlamı da hendek demektir.Köyün içindeki tarihi Türkmen beyleri konağıNüfus olarak Yanıklar kısmı daha büyüktür. Köyün, çok eski bir mezarlığı bulunmaktadır. Köy 14. Yüzyıldan beri çeşitli Türk boylarının kışlağı haline gelmiştir.Köye ilk yerleşen boy Avşarların Kiçi Paşa ve Tayyıblar cemaatleridir. Ancak daha sonradan bölgeye gelen Avşar ve Tecirlilerin yerleştiği biliniyor.Tecirli Türkmen aşiretleri, Oğuzların 24 boyundan Beydili boyuna mensuptur.  Beydili Boyu, Anadolu'ya geldikten sonra Urfa Karacadağ bölgesine yerleşmiş, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Dulkadirli Türkmenlerini (Ulusu) oluşturan boyların arasında yer almıştır. Dolayısıyla Tecirli aşiretleri, XIV. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenlerini oluşturan boylar arasında sayılır.Tecirli (Tacirlü) aşireti, Dulkadirli Ulusunun Ağcakoyunlu boyuna bağlı bir oymak olup, Amik Ovası'nda kışlardı. Fakat  XVII. Yüzyılda Ceyhan nehri kıyısı ve özellikle Haruniye ovasında kışlamaya başlamıştır.Köydeki  nüfusu oluşturan Demircili Türkmenlerinin 1800'lü yılların başlarında başında 'Büyük Hoca" lakabıyla bilinen Mehmet Efendi  vardır.II. Mahmut Döneminde (1808-1839) günümüzde Karamüftüoğlu sülalesi olarak bilinen aileden, “Büyük Hoca” lakabıyla bilinen Mehmet Efendi''nin Kadirli Müftülüğüne  atandığı yerel kaynaklarda belirtilir.Onun oğlu Mehmet Emin Efendi, 1831'de Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu  İbrahim Paşa'nın deste­ğiyle Kadirli Savrun suyu balıklağı bitişiğindeki verimli toprakları (1500 dönüm) eline geçirir.Kadirli’nin kuzeyindeki Toros Dağlarından süzülerek gelen Savrun suyunun kıyısında bulunan arklar zamanla yerel  yöneticilerin ayanların eline geçmiş ve gelir kaynağı teşkil etmiştir.Bu arklar sayesinde çeltik ekimi yapılmıştır. 16. yy’da özellikle Kanuni döneminde Kars-ı Maraş sancağına bağlı Harkaçtığı köyü saray mutfağına gönderdiği çeltiklerle ünlenmişti. Bu tarlalarda 600 kişinin çalıştığı ve yıllık 450 bin akça vergi verdiği bilgisi kaynaklarda mevcuttur.Yaşar Kemal, ünlü romanı İnce Memed’i Bakan Yanık'ın köyünde yazdıHarkaçtığı Köyü’nde, 1924 yılında yapılan ve Kadirli’nin ilk köy ilköğretim okullarından biri olan atıl durumdaki binalar,  müzeye dönüştürülür.Ayrıca Yaşar Kemal, ünlü romanı İnce Memed’i Harkaçtığı köyünde yazdığını belirtmiştir. Kadirli ilçesinin sazla atışma dalında tek bayan aşığı Ayşe Çağlayan Harkaçtığı köyündendir.Köydeki, Demircili Türkmenleri, Avşar ve Tecirlilerden başka, 1 Dünya. Savaşı  sırasında Rus ve Ermeni mezaliminden kaçan “Van Erciş’e bağlı Arnis Köyü’ndeki Şivi Aşireti’nden bir kaç aile bu köye iskan edilmiştir.Kurtuluş savaşı yıllarında Fransız işgaline uğrayan Kadirli’de Harkaçtığı köyüde düşmanla mücadele etmiştir.  Köyden bazı isimler Kuvayı Milliye teşkilatının başkanları olarak önemli hizmetlerde de bulunmuştur.Kadirli’ye 56 yıl aradan sonra Bakan1965 yılında Kadirli ilçesi Adana’ya bağlı olduğu dönemde Süleyman Demirel hükümetinde yine Kadirli ilçesinden Ahmet Topaloğlu Milli Savunma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmıştı. 56 yıl aradan sonra Kadirli ilçesinden olan Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Eğitim Süreci  ve siyasi geçmişiİlk öğrenimini aynı ilçede, lise eğitimini ise Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun oldu. 1996'da İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. Aynı yıl 1996'da, İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alarak mesleğe başladı.AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İBB Meclis Üyeliği yaptı. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulundu.Vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Asaleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kadın meclis üyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine vekâlet etti.Şubat 2006'da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Londra'ya yapacağı ziyaret sırasında kendisine vekalet etmek üzere Yanık'ı seçmişti.Bunun yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Ak Parti grup sözcülüğü pozisyonlarında görevlendirildi.Halen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyesi olan Yanık, insan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili birçok sivil toplum çalışmasında yer aldı. 24 Mart 2021'deki 7. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.Adalet ve Kalkınma Partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitim serileri kapsamında bir süre "Siyaset felsefesi ve siyasi metinler" dersleri verdi.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (MÜSİAD) danışmanlık ve eğitim sektör kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde yer alan Derya Yanık, Darülaceze ve Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve vakıfta yönetici olarak görevler üstlendi. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarında gönüllü çalışmalarda bulundu ve eğitimler verdi.BM Kadının Statüsü oturumu kapsamındaki uluslararası etkinliklerde, kadın ve hukuk başlığı altında sunumlar gerçekleştirdi.Paraşütle değil tabandan gelen BakanYanık, AKP'nin kuruluşundan bu yana içinde yer alan isimlerden birisi ve siyasete atıldığı dönemden bu yana bu parti içerisinde faaliyetlerini sürdürmüş bir isim. Partinin İstanbul kurucu İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.Derya Yanık 24 Mart 2021’de AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Nisan 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bakan olarak atandı.Türk Kadınının Toplumsal Rolünü en iyi bilenlerdenKimileri ona Amazon Savaşcısı dese de o Türk tarihinin ünlü isimlerinden  Tomris Hatun gibi mücadeleci bir ruha sahip.  Doğruları dobra dobra söylemekten çekinmeyen karekterde.Nitekim Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Time dergisi için yazar Elif Şafak'la kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine bir röportaj yapmış ve Elif Şafak kendi  halkını aşağılayan cevaplar vermişti.Bunun üzerine  Derya Yanık bakan olmadan önceki son olarak hafta sonunda İstanbul Sözleşmesi konusunda oyuncu Angelina Jolie ve yazar Elif Şafak'ın yaptığı sohbeti sert bir dille eleştirmişti.Yanık, "LGBT destekçilerinin kendileri lehine manipüle ettikleri Sözleşme, karşıtlarının anakronik hukuk yorumuyla da iyice bağlamından koparıldı. Bugün bu sözleşmeyi konuşma hakkı Şafak ve Jolie'nin değil, samimi kadın hakları mücadelesi veren Türkiye insanınındır" diye yazmıştı.Hatta bununla yetinmemiş, "Elif Şafak’ın uzun yıllardır yaşadığı İngiltere, AB üyesi iken de İstanbul Sözleşmesini imzalamadı. “Kadına yönelik şiddetle mücadelede en ileri uluslararası sözleşme”yi İngiltere’nin neden imzalamadığını Elif Şafak’ın bir kerecik olsun yaşadığı ülkeye sorması gerekmez mi?" diye sorarak  kuklacıyı deşifre etmişti. İşte ülkü işte yol işte hedef Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım"  ifadesi ile sanırım töre ve kadın cinayetlerinden  bunalan Türk milletinin gönlünü ferahlattı.Türkmen ovasından Türkmen dağından Bakanlığa yükselen bu Türkmen kızına yönelik tezviratın arka planında onun Türk kimliğinin etkisininin büyük olduğunu düşünüyorum. İnanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarihinde olmadığı kadar emin ellerde.Allah utandırmasın. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin!Siz ne dersiniz? 


Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!