BİST

Dolar

Euro

Altın

Türk Milliyetçiliği -2-
08.02.2021 10:22
Milliyetçilik tarihi bir akışın, toplumsal bir dönüşümün sonucu, ancak her milletin milliyetçiliği kendi şartlarının ürünüdür. Tarihi akışın sonucu olan bir fikir aynı zamanda toplumlar için kaçınılmaz olandır. Bazı çevreler tarafından anlaşılmayan da budur. Milliyetçilik, kendisinden kaçınılabilir, bu ülkeye uğramadan savuşturulabilir bir fikir ve yaklaşım tarzı zannedilmiştir. Bu yüzdendir ki, milliyetçiliğe mesafe koymak, bütünlüğü korumakla eşdeğer sayılmış, millet olmanın adımlarının atılmasında gecikilmiştir.

Osmanlı milliyetçilikle, önce Balkanlar'da karşı milliyetçiliklerin isyanı ile tanışmış, her kalkışmada bir parçasını kaybederek ağır bedeller ödemek zorunda kalmıştır.Sırp, Yunan, Bulgar isyanlarının her biri milliyetçi kalkışmalardır ve her birinin Osmanlı düşünce hayatı üzerinde ayrı tesirleri olmuştur. Bir taraftan toprak kaybedilirken bir taraftan da milliyetçilikle ilgili düşünceler şekillenmeye başlanmıştır.İşte milliyetçilikle ilgili ilk yargılar bu karşı milliyetçilikler üzerinden oluşmuş,onun bölen tarafı görülmüş, toplayan- bütünleyen tarafı görülmediği için uzun yıllar milliyetçiliğe mesafeli kalınmıştır.

Bu ilk karşılaşmaya gösterilen tepkiler büsbütün haksız da değildir, Osmanlı çok milletli bir İmparatorluktur, bir milletin milliyetçiliğini yapmanın karşı milliyetçilikleri kışkırtacağı, devleti bütün halinde muhafazanın güçleşeceği düşünülmüştür. Her devlet modelinin ideolojisi farklıdır, milliyetçilik milli devletlerin ideolojisidir, onu çok milletli imparatorlukların düşünce ve siyaset biçimi haline getirmek, imparatorluğu, şemsiyesi altındaki milletlerin sayısınca parçalara bölmektir. Osmanlı'nın başlarda milliyetçilikle ilgili duyarlılıklarının arkasında bu parçalanma korkusu vardır. Bu korku, adı konulmasa da milli duyarlılığın ilk şekli, ilk yeşerme biçimidir, sonraki yıllarda Türk milliyetçiliğinin karakterini tayin edecek en önemli unsurlardan biri de budur..Onun için Türk milliyetçiliği tedirgin bir milliyetçiliktir, hafızası kopmaların, parçalanmaların, büyük felaketlerin hatıralarıyla doludur. Her tedirgin milliyetçilik gibi savunmacı, müteyakkız,şüpheci ve milletten çok devlet odaklıdır.

Türk milliyetçiliğinin devleti öncelemesi sadece imparatorluk parçalanırken teşekkül etmesiyle ilgili değildir. Milliyetçilik, yazının birinci bölümünde de ifade ettiğimiz gibi bir devlet ve millet kurma doktrinidir.Duruma göre öncelikleri değişebilir.Devletini kurmuşsa milleti, kuramamış veya devletine yönelik tehditler söz konusu ise devleti önceler.Bir diğer neden de milli kültürün din- devlet birliği şeklinde oluşması,dinin korunması ile devletin kaderinin birlikte ele alınmasıdır.Dinin devletle kaim olacağı düşüncesi, Türk toplumu için devlete her zaman -kutsal- bir mevki verilmesine neden olmuştur. Milliyetçiliğin ilk tezahürleri sayılabilecek Osmanlıcılık-İslamcılık gibi düşünce akımlarının hedefi de -devleti- koruyacak, toplumu bir arada tutacak bir çıkış yolu bulmaktır. O dönem İslamcılığının hedefi hiç bir zaman toplumu İslamlaştırma olmamış, bir siyasi ilke olarak farklı etnilere mensup Müslümanları bir arada tutmak için kullanılmıştır. Milliyetçilik bu dönem kendi etiketi ile değil, devleti kurtarmak için farklı etiketler altında faaliyet yürütmüştür. Milliyetçilik kuramcılarından bazılarının, milliyetçiliği her renge girebilen, her düşünce biçimini amaçları için kullanabilen bukalemun bir ilke olarak görmelerinin sebebi budur.Devlet ve milletin bekası, varlığının devamı için milliyetçilik bu gayeye hizmet edecek her düşünce, her ideoloji ile işbirliği yapabilir. Günümüzde bunun örneği İran, yakın geçmişte örneği Sovyetler Birliğidir. İran Milliyetçiliği Şiilik kabında, Rus milliyetçiliği Komünizm kabında faaliyet göstermiştir. Günümüzde siyasal İslamcılık, insan hakları gibi etiketler altında faaliyet gösteren başka milliyetçiliklere, özellikle etnik milliyetçiliklere rastlamak mümkündür. Milliyetçilik, her zaman kendi adını kullanmamakta, toplumların yapısı, konjonktür ve diğer şartlara göre muhtemel dirençleri kırmak için farklı adlar altında faaliyet yürütebilmektedir. Türk milliyetçiliğinin tedirginliğini derinleştiren, vehimlerini harekete geçiren de budur!

Not.Devam edecek...

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK