BİST

Dolar

Euro

Altın

Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
23.05.2019 15:41
Kıymetli okuyucular,
İçinde bulunduğumuz Ekonomik kriz sebebiyle, neredeyse hepimiz aslî mesleklerimiz haricinde, "yan dal" olarak ekonomi alanında yeni bir eğitim sürecini yaşıyoruz.

Hepimizin artık fazlasıyla farkına vardığı ve hatta ezberlediğimiz bir formülasyonla; içinde bulunduğumuz Ekonomik krizin sebebi olarak, "dış borca, iç tüketime ve ranta dayalı ekonomik modelin" tercih edilmesini gösteriyoruz.

Bu tercih de siyasiler kadar, üretmeden "afyon" gibi tüketime alıştırılmış hane halkı olarak hepimizin de dâhli olduğunu şahsen ben de hep kabul edegeldim.

Bu tezimizi bilimsel verilerle desteklemez isek, yazdıklarımız ve söylediklerimiz siyasi retorik olarak değerlendirilebilir.

Bu sebeple yine sizleri istatistik ve rakamlara boğmadan, yatırım ve dolayısıyla büyümenin sağlıklı finansman kaynağı olarak kabul edilen İÇ TASARRUF oranları ile YATIRIM oranları arasındaki ilişkiyi bilhassa 2002 öncesi ve sonrası olmak üzere ortaya koymak gerekmektedir.

* Türkiye 1975 yılından 2018 yılına kadar GSYH'nın ortalama olarak %21'i oranında düzenli sabit sermaye yatırımı yapan bir ülkedir. ( Bu oran son 30-40 yıldır gelişen Doğu Asya ülkeleri arasında % 31-34 arasındadır.)

* Türkiye'de bu yatırımları finanse edecek kaynak olarak ÖZEL TASARRUFLARIN oranı ise 2003 yılına kadar GSYH'nın % 20'sinin altına hiç düşmemiş. Mesela, ekonomik kriz yılları olan 2001 yılında özel tasarrufların GSYH'ya oranı 2001'de %25,5 ve 2002 yılında ise %23,4 oranında gerçekleşmiştir. (Bu oranlar Doğu Asya ülkelerinde % 34-36 arasındadır.)

*Yani Türkiye son 15 yıl hariç olmak üzere, yatırımlarını daha çok iç tasarruflarıyla finanse eden bir ülke durumdadır. Doğal olarak daha fazla büyümek ve kalkınmak isteyen bir ülkenin, kendi İÇ TASARRUFLARINI artırmak yanında, ihtiyaç duyacağı finansman için DIŞ KAYNAKLARA, yani dış krediye başvurmasında da normal şartlarda bir yanlışlık yoktur. Yeter ki, dışarıdan bulduğunuz krediyi, döviz üretecek şekilde verimli alanlarda yatırıma dönüştürebilesiniz.

* Şimdi bu genel bilgiden sonra ülkemizde bilhassa 2005 yılından başlayarak ÖZEL TASARRUFLARIN oranına bakalım; 2002 yılında %23,4 olan tasarruf oranı,
2005'de %13,1 - 2006'da %12,6 -2007'de %13,1- 2008'de %15,1- 2009'da %14,1- 2010'da %12,3 - 2011'de %10,7 -2012'de 11,6 -2013'de %9,7 ve 2014'de %11,3 olarak gerçekleşmiş. 2015-2018 arasında da aynı oranların devam ettiği ortak görüş olarak kabul edilmektedir.

* Bu durumda kamunun tasarruflarını da dahil ettiğimizde bile bu rakamların bize gösterdiği, her yıl iç tasarruflarla finanse etmemiz gereken yatırımların en az 1/3'ünü veya GSYH'nın % 7-8'i kadar dış borçlanma yoluna gitmek zorunda kalmışız.

* Hadi bakalım şimdi de 2002 yılından sonraki toplam (kamu ve özel kesim dâhil) dış borcumuza bakalım; 2002 yılında 129 milyar $ olan dış borcumuzun 2018 itibariyle 467 milyar $'a çıkmış olduğunu görüyoruz.

* Peki bu dış borçla verimli alanlara teknolojik yatırımlar yaparak "döviz kazandırıcı" faaliyetlerde bulunmuş muyuz ? Maalesef bu soruya da olumlu bir cevap vermek imkânından da mahrumuz.

* Yukarıdaki rakamların tamamının ortaya koyduğu üzere, 2003 yılından itibaren tedrici olarak ÖZEL TASARRUFLARI %23,4 oranından, 15 yıl sonra ortalama % 12'lere kadar indirdiğimiz ve milleti tüketime teşvik ettiğimiz gibi, her yıl ihtiyaç duyduğumuz 40-50 milyar $' lık ek kaynağı da, yurt dışından borç alarak temin etmişiz. Bu borç kaynağını da verimli alanlar yerine ağırlıklı olarak, kolay rant yaratan beton yatırımlarına "har(a)ç" yapmışız.

Mesela yaklaşık 50 milyar $'lık AVM yatırımı, 53 milyar $'lık akıllı cep telefonu, 100 milyar $'lık rezidans ve inşaat ve bol bol markalı ürün ithalatı yapmışız.

* Şimdi ise yaklaşık 17 yıldır bize yaklaşık 650 milyar $, kolay bir şekilde kaynak aktaran "dış güçlere" faturayı çıkarma gayretiyle, sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor ve döviz kuru ve faiz tartışmalarının içinde kayboluyoruz.

Düşünebiliyor muyuz; hem tasarruf etmekten vazgeçiyor, hem daha da çok tüketiyor ve bunlara ulaşmak için de dış borçla elde edilen "sanal cennetin" devam etmesini istiyoruz...Sonra da "dış güçler, üst akıllar" gibi uyduruk gerekçelere sarılıyoruz.

* Yazıda verdiğim rakamların tamamı devletin yayınladığı resmi kaynaklardan alınmış olup, bütünüyle bilimsel verilere dayanmaktadır.

Bir an önce akılcı ve gerçekçi bir çizgiye gelmemiz temennisiyle...

Selam ve sevgilerimle...

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?