BİST

Dolar

Euro

Altın

Sürükleniyoruz!
20.11.2019 08:13
TOPLUMSAL KİMYANIN ÇÖZÜNÜRLÜK
SEMBOLÜ.....; “ SİYANÜR.! ”

Son iki haftada gerçekleşen siyanür ile intihar vakıaları maalesef ki toplumsal çözülmeye dönük emareler göstermektedir. Belki biz tuzu kuruları şimdilik can evinden vurmasa da yarına matuf ciddi endişelere sürüklemektedir.

Bir baba yaşadığı buhran neticesinde sırf ekonomik saikler ile intiharı tercih ederek kendisini ve alacaklılarını belki cezalandırmak istemesi, psikolojik travmanın bir sebebi olarak nitelendirilse de,

Hayatta ki en değerli varlıkları eşlerini, çocuklarını bu intihara sürüklemesi aslında, toplumsal gidişata, çöküşe, çaresizliğe ve yine toplumsal geleceğe, karamsarlığa karşı sessiz ama güçlü bir çığlık ve dikkat çekiştir.

Birey içinde yaşadığı toplumda kendisine artık bir rol ve statü bulmakta endişeye sürükleniyor ise,

Gelecek kaygısı ile bırakın kendisini evlatlarını eşini bir noktada konumlandıramıyor ise,

Sosyal yaşamını halde ve gelecekte güven altına alacak sosyal hukuk sisteminden, devletinden, komşu,eş,dost ve akrabalarından ümidini kesmiş ise bu münferit intiharların yaşanması kaçınılmazdır.

Şüphesiz yaşanan siyanür vakıalarının sosyal, ekonomik, eğitim, kültürel,inançsal bir çok temeli olabilir lakin bizce bu intiharların, çığlığın sosyal çöküşe ve patlamaya dair emareleri daha ağır basmaktadır.

Jeopolitik ve stratejik bir coğrafyada yaşayan Müslüman Türk Milleti ; Yaşadığı coğrafyanın eski hakim sakinleri ve zihniyetleri tarafından asırlardır rahatsız edildiği, birliğinin dirliğinin, inanç ve idealizminin değerler çimentosuna aşırı derecede çözülmeyi sağlayacak su katıldığı'da bir realitedir.

Onlar kendi insanlarının ve toplumlarının rahatı, huzuru, refah ve bolluğu, ve ileri idealleri adına kendi üzerlerine düşeni fazlası ile yapmaya çalışırken,

Maalesef ki, Yöneticisi ile yönetileni ile, her kesimden insanı ile birbirimizi, yemenin,yermenin, engellemenin,bölmenin, soymanın, çalmanın, yolmanın peşinden sürüklenip,millet olmaktan, toplum olmaktan, komşu olmaktan, akraba olmaktan, dost olmaktan,arkadaş olmaktan velhasıl Müslüman ve İnsan olmaktan uzaklaşıyoruz.

Kaderde birlikte yaşamaktan başka şansı olmayan insanlar olarak, fikirler, zihniyetler, izimler, inançlar,mezhepler, etnik ve kültürel farklılıklar etrafında birbirimize farklılaşıyor, kutuplaşıyor, yabancılaşıyor ve birbirimizle çatışıyoruz ve zamanla bireyselleşip millet ve toplum olmaktan uzaklaşıyoruz.

Yıllardır,etnik,siyasi ve paralele operasyonlar eşliğinde ve endişesi ile yönetilen insanlar olarak, yarınımızdan, endişeli,kaygılı ,geleceğe ümit ile bakamayan stres ve kaygı yüklü bir atom bombası olma yolunda maalesef ki ilerliyoruz.

Ve komşumuz açken biz tok yatabiliyoruz.! Ve akrabamız dara düşmüşken ona el ve yabancı olabiliyoruz.! Ve düşene belki bir tekmede biz vurma alçaklığı henüz göstermesek de, ruhsuz ve fütursuzca ona el uzatmadan yanından geçip gidebiliyoruz.

Biz tuzu kurular rahat yaşamımızın sağladığı haleti ruhiye ile bizden olmayanların derdine düşüp, kendi insanımızın derdinden,sıkıntısından, ıstırabından, çilesinden bihaber yaşayıp ve yönetebiliyoruz.

Tüketici üretim ve montaj sanayi ile kendi öz kaynaklarımızı ve potansiyelimizi harekete geçiremeyip, dinamize edemeyip, kendimizi ve insanımızı tüketici nitelikle üretebilen toplumlara devletlere mahkum ve mecbur bırakabiliyoruz.

Taşıma su ile devirmen'i çevirip, akçe kesilince buyruklara boyun eğip sefalet, mahkumiyet, mecburiyet travmalarını geleceğe miras bırakabiliyoruz.

Akşamları televizyon ekranlarında çocuklarımızla birlikte toz pembe hayat ve yaşam programları, dizileri, yarışmaları, reklamları karşısında onlar gibi yaşamak için ,evlatlarımıza toz pembe bir yaşam sunmak üzere hayallere sürüklenip,

Sabah gerçeklerle yüzleşip, ulaşamayınca, evlatlarımıza bu imkanları sunamayınca, kendimizi, potansiyelimizi, inancımızı, değerlerimizi sorguluyor yargılıyor birde yakın efradımızın geleceği hakkında şüphe ve endişeye sürüklenince intihar olarak patlayıp toplumsal çöküşe bir nüve olabiliyoruz.

Dünyada akan kanın, gözyaşının, çile ve ızdırabın,yokluk ve yoksulluğun adının Müslüman soyadının ise bir yerde Türk, bir yerde Kürt, diğer yerde Arap, beri yerde alevi,bir başka yerde sünni,şii olduğu dünyamızda ve coğrafyamızda

Her an her şey olabilir ve başımıza her an her şey gelebilir korku ve endişesi zamanla sosyal ve psikolojik travmalara sebep olup kendimizi ve etrafımızı imha edebiliyoruz.

İnanç ve değerlerimizi buna sebep tayin edip deizme, ateizme sürüklenebiliyoruz. Yiyeni, çalanı, yolanı görüp, ilke ve değerlerimizden uzaklaşıp toplumsal sapmalara tenezzül edebiliyoruz.

Dün afganistan, pakistan, ırak ,libya ,suriye, mısır, filistin vb ülkeler ve toplumların ödediği bedelleri bu gün ve yarın biz ödeyeceğiz paranoyasına, travmasına sürüklenip yaşamı ve geleceği kendimize zehir zıkkım edebiliyoruz.

Haklının mağdur olanı.! Zalimin mazlum olanı.!Tokun aç yatanı.! Rahat olanın darda kalanı.! Güçlünün güçsüz olanı.! Dertsizin dertli olanı anlayamadığı dünyada

Herkes dünyanın kötüye gittiğini kabul eder ama kimse kendisinin bu kötülüğe sebep olduğunu kabul etmez.!

Toplum ve İnsan mühendislerinin tez elden bu yaşananları tahlil edip ülkeyi yönetenlerin ise çözüm üretmesi elzemdir.

Sosyal Hukuk Devleti, Milletini mutlu ve müreffeh yaşatabildiği müddetçe devlettir.

Devlet, Milletini halde ve gelecekte özgür, ve bağımsız saikler ile herhangi bir karamsarlık ve endişeye sürüklemeden yaşatabildiği müddetçe devlettir.

Devlet, kendi insanı zorluk ve sıkıntılar içinde yaşarken, insanının problem ve ihtiyaçlarını çözmeden, karşılamadan, geleceğini güvenle tesis etmeden ve kendi insanının daha ağır bedeller ödemesine sebep olmayacak politika ve stratejiler üretebilen bir devlettir.

Eğitim - İstikbalin.! Din ve Kültür -Maneviyatın.! Sandık Eğemenliğin.! Adalet ise Hakkın belirleyicisi ve sembolleridir.!

Eğitim: Bir insanı canlı ve dinamik tutan damarlarında ki; Kan.!

Din:: Manevi iç dünyasının ve şahsiyetinin; Disiplini!

Seçim ise: Bireyin özgür iradesinin ve hürriyetinin sembolü!

Adalet ise kesinlikle ayarları ile oynanmaması gereken, Cenaı Hakkın Terazisidir.

Şayet Okula, Camiye Sandığa ve Adalete giden bu dört yol tıkanır ve kapanır ise;

O Millet önce maneviyatını, sonra şahsiyetini, akabinde İstikbalini nihayetinde ise İstiklalini kaybeder.! Ve her an patlamaya hazır bir bomba olarak sosyal ve ictimai hayatımızı mahveder.

Müsebbiplerini ise dünyevi ve uhrevi bir vebale sürükler.!

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI