BİST

Dolar

Euro

Altın

Sızma.!
28.11.2019 11:11
Tıp dilinde ‘infiltrasyon/Sızma’ bir mikrobun ya da kanser hücresinin, vücudun en yaşamsal bölgesinin tüm hücrelerine girmesini, mikrobun bünyenin her tarafına yayılmasını gösterir.. İşte Emperyalist siyonizmin uyguladığı yöntem de budur!’

Amerikalı sosyologlar bu yöntemi ‘Görünmez faktör’ olarak tanımlarlar. Görünmez faktör, ‘kontrol mekanizmalarının toplamıdır ve ‘Görünmezlik, zihinlerin sömürgeleştirilmesi yoluyla başarılmaktadır.’

Zihinleri sömürgeleştirilmek, inanç ve değerlerin yozlaştırılmasına velhasıl bünyenin top yekün kontrol altına alınmasına yani köleleştirilmesine yol açmaktadır.

Gelişmesini tamamlayamamış, kendi ihtiyacını üretememiş, bağımsızlığını sağlayamamamış ülkeleri bu mukadderata mahkum ve mecbur bırakmak isteyen emperyalist siyonizmin bu yoldaki en etkili aracı önce eğitim,bilim diğer taraftan ise medya ve iletişim araçlarıdır.

Bir ülkenin eğitimi ele geçirilebildiği takdirde, o ülkenin bütün müesseseleri ile birlikte insanının zihni sömürgelileştirilmesi ve insanının köleleştirilmesini sağlayabilmektedir.

Eğitimde Batılılaşma hareketlerini başlattığımız dönemlerden günümüze kadar eğitim, bilim ve medya iletişim aracılığı ile Ülkemize ve ülke insanımıza ve insanınızın ihtiyaçlarını sevk ve idare eden bütün kurum ve müesseselere “sızma” hareketi, eylemleri gerçekleştirilmiştir.

Maalesef ki insanımızın zihni sömürgelileştirilmesi, dünyevi köleleştirilmesi sağlanarak ülkelerin sosyal, ekonomik , kültürel, siyasal kuşatılması başarılmıştır.

Eğitim ve Bilim kuruluşlarına yapılan sızma ile bir toplumun beşeri kaynağına istediği gibi sirayet edebilen, zihni, fikri, inancı ve değerlerine ketler vurarak ipotek koyarak

Kendi istediği nitelikte, düşünebilen, konuşabilen, yaşayabilen,hareket edebilen başkada bir alternatifi olmayan mankurtları ;

Eğitim,bilim,medya iletişim ve etkileşim müesseselerinde konuşlandırabilmek artık bir toplumu top yekün kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için onlara kafidir.

Ortadoğu ve Asya'da bir çok ülke ve ülke insanı bu mukadderatı maalesef yaşamaktadır.

Bunu neden mi yazdım; Yeni Dünya düzenini dizayn etmeye çalışan uluslararası emperyalist siyonist aktörler, Türkiye siyasetini yeniden dizayn etmeye çalışmaktadırlar.!

Ülkemizin İstiklali ve istikbali hayati meselelerinin tahlil ve çözümüne dönük değerlendirilmelerin, sorgulamaların, tartışmaların yapılması gerektiği bir kritik noktada.

Günlerdir medya kuruluşlarında, fikri, zihni, bünyesi sömürgeleştirilmiş, köleleştirilmiş, karınları doyurularak ruhlarına ipotek koyulmuş sağcısı, solcusu, milliyetçisi, muhafazakarı velhasıl topyekün asimilasyonun tetikçileri aylardır, günlerdir ülkeyi asli ve hayati gündeminden uzaklaştırıp çok ağır tahribatlara ve manipülasyonlara sebep olmaktadırlar.

Kimi siyasi erkini devam ettirebilmek, kimi şahsi ve siyasi ikbalini geleceğe taşıyabilmek, kimi mevcut konumunu muhafaza edebilmek, kimi ise satılık mikrofon, kalemlerinin gereğini yapmak adına bu sunni gündem manipülasyonlarını körüklüyor ve artık dayanılmaz bir hafifliğe sürükleniyorlar.

Ülkemizde yakın siyasi tarihimizde yaşanmış olayların ve karmaşaların anlaşılabilmesi ve algılanabilmesine bu bakış açısından da yaklaşılması gerekliliğine inanıyoruz.

Ülkemizde son günlerde yoğunlukla devam eden tartışma ve arayış, sistem, yeni liderler, ve yeni partiler bağlamında devam ederken aslında emperyalist siyonist sistem kendi panzehirini üretme gayreti içerisindedir.

Eğitim seviyesi düşük toplumların ve ülkelerin gelişmişlik ve medenilik düzeyi de maalesef ki düşüktür bu nitelikteki toplumları yönetmeye namzede sistemler ise kurtarıcı modunda kişilere endekslidir.

Kendinden menkul bu tür şahsiyetlere sistemi endeksleyerek aslında ülkeleri ve toplumları sistemsizliğe sürüklemek ise asıl amaçtır.

Aslında; Ülkemizin ne yeni bir lidere, nede yeni bir partiye ihtiyacı yoktur. Asıl ihtiyaç Devlet ve Millet değerlerinin, eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde parçadan bütüne doğru plan, amaç, yöntem ve iş birliğini ahenkli ve uyum içerisinde sağlayabilecek Milli bir Sisteme ve kurumsallaşmaya ihtiyaç vardır.

Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile birlikte devlet yeniden yapılandırılmaya çalışılırken, zihni ve ruhu sömürgeleştirilmiş insanlarda hala daha çare aramak, alternatif olarak onlara sığınmak basiretsizliğin, ahmaklığın ve ihanetin bir diğer adıdır.

Biz ülkücüleri ihtiyacı oranında yükseltip, ihtiyaç bitiminde küçülten, tehlike altında iken bağışıklık sistemi ehemmiyeti yükleyip, hazım problemi yaşadığında safra olarak kusan neyi güdü belli olmayan ve zehir ve panzehir’i ile birlikte bizlere alternatif sunulmaya çalışılan mevcut ve alternatif sistem reçetelerini bertaraf edebilecek tek siyasal ve toplumsal hareket Ülkücü Harekettir.

21 .yüzyıl bilgi çağının gerekleri ,ihtiyaçları, öncelik ve gerçekleri ışığında Ülkücü Hareketin ideolojisi, vizyonu ve misyonu ile yeniden ;

Teoriden ,pratiğe bütün fikri ve idari yapılanması ile tanımlanması, uyarlanması ve asrın zaruriyetlerine göre ülkeyi yönetebilmek, dünyaya sirayet edebilmek için;

Alternatif arayışlarının yoğunlukla zihinlere yerleştiği bu günlerde tek alternatif biziz çıkışını gerçekleştirmeliyiz.

Emperyalist, siyonist batı marsın,ayın kapılarını bilgi ve teknoloji sayesinde aşındırırken,elde ettikleri bilgi teknolojileri sayesinde dünyayı uzaydan kontrol edip yönlendirebilirken, eldeki bilgi ve teknolojik yeterlilikle, tüm dünya insanlığını kendisine sömürgeleştirip köleleştirirken,

Bizler gençliğimiz ve geleceğimiz adına hala kendimizi Kürşad zannedip at sırtında Çin Seddi'ne akın düzenleyebileceğimizi zanneden görsel sahte kahramanlıktan öteye geçemeyiz.

Çağın gereklerine ve önceliklerine göre gelişemeyip, çağın gerekleri ,öncelikleri, ihtiyaç ve problemlerini karşılayabilecek, çözebilecek insanımızı ve gençliğimizi geleceğe idealize edip sistemize kılamaz isek ve mevcut sisteme alternatif olamaz isek payendesi olmaktan asla kurtulamayız.! Kutlu hedeflerimize ülkeyi ve milletimizi ulaştıramayız.!Vesselam.!

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI
 • EYLÜL HAZANI.!
 • Artık Yemezler !
 • EKONOMİK TAVSİYELER