BİST

Dolar

Euro

Altın

Siyasetin Bütünleştirici Olması
06.07.2020 12:16
Siyaset ne kadar kuşatıcı, ne kadar kucaklayıcı olursa o kadar bütünleştirici olur. Tersine ırk, mezhep veya daha farklı bir grup kimliği üzerinden yapılırsa o siyaset ülkeyi böler, toplumun farklı kümelerini karşı karşıya getirir. Ülke sınırları içerisinde adeta farklı değerlerden beslenen farklı ulusların oluşmasına zemin hazırlar.

Bu bakımdan ırk veya mezhep siyaseti aslında bütünden farklılaşma amacı taşır. Bir siyasi parti bir etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyorsa o etnik kimliği genel kitleden, ülke bütünlüğünden koparmak istiyor demektir. Bunun demokrasi veya insan hakları ile maskelenmesi genel kitleyi ürkütmemek, şartları oluşuncaya kadar doğabilecek tepkileri azaltmak içindir.

Bir ülkede temel hak ve hürriyetlerde eksiklikler, demokrasi ile bağdaşmayan uygulamalar olabilir, nitekim vardır da. Türkiye son bir kaç yıldır hızla demokrasiden uzaklaşıyor. Basın susturuldu, muhalefet mesajlarını kitlelere ulaştırma imkanından mahrum, medya iktidarın yalan makinesi gibi çalışıyor. Vatandaşın doğru bilgiye ulaşma imkanı çok kısıtlı. Her türlü eleştiri ağır bir cürüm gibi tepki görüyor. Böyledir diye ayrıştırıcı siyasete bir haklılık payesi verilemez.

Eksiklikleri, yanlışları ortadan kaldırmanın yolu, toplumu bölmek değil, anti demokratik uygulamalara karşı daha insani, daha ahlaki, daha kucaklayıcı bir siyasetin mücadelesini vermektir.Yargının siyasete çalıştığı bir yerde doğru olan, toplumu birbirinden koparmak değil, adalete hizmet edecek bir yargı erkinin mücadelesini vermektir.

Ne yazık ki, Türk siyasetinde birinci öncelik her zaman parti menfaatleri olmuştur. Çok az lider, parti menfaatleri ile ülke menfaatleri çatıştığında ülke menfaatlerini önde tutmuştur. Günümüzde parti çıkarlarının yerini liderlerin ikbali almış, liderler partilerin önüne geçmiştir. Seçim kanunları, parti tüzükleri hep liderleri kaydı hayat şartı ile koltuklarında tutmak içindir.

İslam, kanaati emretmesine rağmen en doyumsuz, en tatminsiz siyasetçiler İslam dünyasında çıkmıştır. Milletvekili olan bakanlık, bakan olan Başbakanlık, Başbakan olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı olan halifelik, halife olan ebedi iktidar istemekte, kendi rızası ile kenara çekilen siyasetçilere nadiren rastlanmaktadır. Bunun bir nedeni dizginsiz ihtiras ise, bir diğer nedeni de siyasetin rant alanına dönüşmesi gücü ele geçirenlerin zamanla her türlü hukuk dışı işe karışmalarıdır.İktidardan düşmek, dokunulmazlığı kaybetmek, hesap vermekle karşı karşıya gelmek anlamına geldiğinden, suç işlemiş siyasetçiler, iktidarda kalmak için her yolu denemektedirler. Bu tip partiler, siyaset üretemez hale geldiklerinde ya sloganların arkasına sığınmakta, yahut halkı iğfal etmek için dini değerlere yönelmektedirler. AKP'nin bir cami yaptırma derneğine dönüşmesinin arkasında bu gerçek vardır: politik bitiş, vizyon kaybı, hesap verme korkusu elde cami yaptırmaktan başka çare bırakmamıştır.Ekonomi bozukmuş, vatandaş sefalet içindeymiş, emekli,asgari ücretli yarı aç yarı tok geziyormuş,rüşvet, yolsuzluk diz boyuymuş kimin umurunda, partimiz cami yaptırıyor ya...

Din istismarı da başka bir ayrıştırma aracıdır ve din bir hayat nizamı olmaktan çıkarılıp, bir siyasi projeye çevrildiğinde en tehlikeli ve en yıkıcısı olanıdır. Çünkü İslam din ve vicdan özgürlüğünü savunmasına rağmen, siyasetin elindeki din, toplumu sadece ayrıştırmakla kalmamakta, çerçeve dışı ilan edilenlere her türlü muameleyi reva görmektedir.Farklı düşünenlerin kanlarını,mallarını kendilerine helal, eşlerini cariye gibi gören anlayış işte bu siyasileşerek ölçülerinden koparılmış din anlayışının bir neticesidir. İslam fitneyi, öldürmekten ağır bir suç olarak görmüştür. Keza, Allah'ın dinini bir çıkar aracı olarak kullanmak da en büyük cürümlerden biridir.Din yoluyla ayrımcılık, bir yönüyle toplumu ayrıştırırken(fitne) diğer yönüyle de dini bir hayat kılavuzu olmaktan çıkararak, onun din vasfını yok ettiğinden daha ağır toplumsal sonuçlara neden olmaktadır. Doğru olan; ırk, mezhep veya din etiketli bir siyaset değil, sorun çözmeye yönelik bir siyasettir.Dini partileştirmek, dinin cihanşumul yönünü budamaktır. Oysa İslam, herhangi bir partiye sığmayacak kadar büyüktür.Dine sahip çıkmak ayrı şeydir, dini sahiplenmek ayrı şeydir. Dinimize sahip çıkmak hepimiz için bir iman borcudur, dini sahiplenmek ise dini mülkleştirerek diğer insanları ondan mahrum etmektir.İşte siyasetin dini bir ayrıştırma vasıtası haline getirmesi de buradan başlamaktadır.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK
 • Dinin Siyaset Alanına Taşınmasının Sonuçları
 • Dertleri Adem Havva değil, AKP
 • Ülkeler nasıl parçalanır?
 • Umudun fotoğrafı
 • Rus yayılmacılığı ve Ukrayna
 • İslam'ı geçmişe hapsetmek
 • Lozan Yalanları
 • Maoculuktan İslamcılığa, hiç değişmemek
 • Dindarlık mı, liyakat mı?
 • Kötülükle mücadele
 • ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOKTUR
 • SİYASETİN KİLİDİ HANGİ PARTİ
 • DİNÎ VE SİYASÎ FANATİZM
 • NİÇİN GERİ KALDIK?
 • MEHDİYİ BEKLERKEN
 • Adınız farklıysa siyasetiniz de HDP’den farklı olsun
 • KADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
 • BÖYLE DERVİŞLİK OLUR MU?
 • BOZUK TERAZİ DOĞRU TARTMAZ
 • ETNİK VAATÇİLİK,ANA DİLDE EĞİTİM