BİST

Dolar

Euro

Altın

Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
10.08.2020 13:00
Saçmaladığınızı kabul edin artık !

Sevgili arkadaşlar,

Son iki üç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmaların sebepleri zaten bu sayfayı takip edenlerin bilgisi dahilinde olan hususlardı...

Yani, enflasyona rağmen yapay yollarla faizleri düşürmek, MB eliyle piyasaları düşük faiz oranlarıyla fonlamak, toplam kredi hacminde kamu bankalarının %24 olan payını %53'e kadar çıkaracak şekilde parasal genişlemeyi ve kredileri artırmak ve yaklaşık olarak 60 milyar $'lık rezervleri eriterek döviz kurlarını bastırmak veya kontrol altında tutmak gibi yöntemlere başvurmanın, kamuoyunda bilinenler dışında başka bir sebep ve amacı olmalıydı...

Dikkat edileceği üzere, aşağıda izah edeceğimiz bu amaca kamuoyunda hiç vurgu yapılmadı...

Bugün başlatılan #BeratAlbayrakınYanındayız kampanyasında bilhassa vurgulanan 2020 yılı I.Çeyrek büyüme rakamı olan %4,5'luk oranın ön plana çıkarılmasına bakarak bu amacın ne olduğunu anlamak mümkün olacaktır.

Kestirmeden bu amacın ne olduğunu peşinen söyleyelim...

Piyasanın dengelerini bozacak şekilde ekonomi yönetimi tarafından yapılan müdahalelerin tek amacı; dünya ekonomilerinde daralma yaşandığı bir dönemde 2020 yılı III. Çeyrekte %6 veya daha üstünde bir büyüme oranına ulaşmaktır...

Türk Ekonomisinin yapısal problemleri sebebiyle, bizim büyüme oranlarımızı etkileyen temel faktörler; sabit sermaye yatırımları, teknolojik gelişmeler, verimlilik artışı ve dış ticaret fazlası olmadığından, Türk ekonomisindeki büyüme faktörleri arasında, I.Çeyrekte olduğu gibi "TÜKETİM HARCAMALARI" %79 gibi ezici bir orana sahiptir...(Son 18 yıllık ortalama ise %74'dür.)

Bu vesileyle tam dokuz çeyreklik dönemde sabit sermaye yatırımlarının azalmakta olduğunu ifade etmeliyiz...

Görüldüğü üzere, son aylarda kamu tarafından piyasalara ve dövize yapılan müdahalelerin tek sebebi, son 18 yıldır olduğu üzere; "sahte cennet" algısını ilk seçime kadar devam ettirebilmek maksadıdır...

Nitekim bu piyasaları düşük faizli parayla fonlamanın en tipik örneği 2017 yılında yaşanmış, KGF kaynaklı 295 milyar TL Kobilere kredi dağıtılarak, "sahte cennet" algısı kuvvetlendirilmiş ve o yıl sonunda %7,4'lük büyüme oranı yakalanmıştır.

Yılbaşından bu yana 750 milyar TL'lik düşük faizli kredi artışı ve tüm zamanların rekorunu teşkil edecek şekilde kredili konut ve otomobil satışları bu iddiamızı destekleyecek verileri oluşturuyor...

Ancak hesap edemedikleri gelişme veya öngördükleri varsayımın tam tersine, kredi genişlemesi daha önceki yıllarda olduğu gibi ekonomiyi canlandırmadı, negatif mevduat faizi ortamı ve yönetime olan güvensizliķ faktörü sebebiyle, MB ve kamu bankaları eliyle piyasaya çıkarılan TL miktarı altın ve dövize kaydı...

Nitekim döviz mevduatları rekor bir miktar olan 213 milyar $'a çıktı...

Demokrasi, hukuk devleti ve kurallı piyasanın rasyonel eğilimlerine inanmayan otoriter yönetimler ele geçirdikleri devlet gücüyle, tam bir kibirle her şeyi kontrol altına alabileceklerini düşündüklerinden, içinde bulunduğumuz bugünlerde yine bu türden denemelerin sonuçlarını yaşıyoruz...

Olmayacak duaya amin demek kabilinden, kurguladıkları bu varsayım tutsaydı, sabah akşam "bütün dünya küçülme yaşamışken Türk mucizesini gerçekleştirdik, %6 oranında büyüdük" diyerek ensemizde boza pişirmeye ve algılarımızla oynamaya devam edeceklerdi...

Oysa ki, kurgulanan bu büyüme problemlerimizi daha da ağırlaştıracak sağlıksız "obezleşme" dışında olumlu bir sonucu olmayacaktı...

Şimdi ise; piyasaya müdahale anlamında daha önce aldıkları her türlü kararı yeniden gözden geçiriyor ve geri adımlar atmaya başlıyorlar...

Sevgili arkadaşlar;
Benim içinde yaşadığımız ekonomik gelişmeleri okuma biçimim şimdilik özetle böyledir...

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?