BİST

Dolar

Euro

Altın

Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
06.07.2020 11:31
TÜİK DIŞINDA PRATİK BİR ŞEKİLDE İŞSİZLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Rakamlar konuşursa siyaset susar !

* Gerçekçi ve bilimsel ölçülere göre işsizlik hesaplaması yapabilmek için öncelikli olarak İŞGÜCÜNE dahil nüfusun bilinmesi gerekir. Bilimsel kriterlere göre,15-65 yaş arası nüfus o ülkenin toplam İŞGÜCÜNÜ gösterir. Bu rakam nüfus sayımları doğrultusunda Türkiye'de Mart 2020 tarihi itibariyle 62 milyon 216 bin kişidir. Çalışmaya uygun olmayan nüfusumuz ise; 21 milyon kişiden oluşmaktadır.

* İşgücü miktarını bu şekilde hesapladıktan sonra, başvurmamız gereken ikinci kavram İŞGÜCÜNE KATILIM ORANIDIR. Yani 15-65 yaş aralığında olan nüfustan ne kadarının iş bulabilirse, çalışmak istediğini gösterir orana İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI deniyor...

Bu oran Almanya'da %77, Avrupa Birliği'nin ortalaması ise %74'dür. Biz de ise bu oran TÜİK tarafından iktidarın ihtiyacına göre % 54,6 ile %48,4 olarak ilân ediyor. Nitekim Mart 2020 sonuçları için %48,4 oranı münasip görülmüş.

* Verdiğimiz bu bilgi ve verilerden sonra, şimdi gerçek İŞSİZLİK MİKTAR veya ORANLARINI artık siz de hesaplayabilirsiniz.

* TÜİK Mart 2020 itibariyle çalışan sayısını kayıtsızlar dâhil 26 milyon 133 bin kişi, işsizlik miktarını da 3 milyon 970 bin kişi ve oran olarak da %13,2 oranını ilân ettiğine göre, yapmamız gereken hesap; bu iki rakamı toplayıp, İŞGÜCÜNE dahil nüfus olan 62 milyon 216 bin sayısına oranını bulmaktan ibarettir.

Şimdi bu hesabı yapalım; 26,133 milyon+3,970=30 milyon 103 bin÷62 milyon 216 bin= %48,4'dür...Bu hesaba göre, çalışabilecek yaştaki nüfusumuzun %48,4'ü çalışmak istemekte, %51,6'sı ise TÜİK'e göre iş bulsa bile çalışmak istemiyor demektir.

* Görüldüğü üzere TÜİK demiş oluyor ki, Almanya'da çalışmak isteyenlerin oranı %77, çalışmak istemeyenlerin oranı %23 ve bu oranların AB ortalaması ise %74 ve %26 iken, bizde bu oranın yaklaşık iki katından daha az olduğunun normal kabul edilmesidir. Bu kabulün zorunlu sonucu olarak da, Türk milletin tembel olduğunu veya zaten çok zengin olması sebebiyle çalışmaya ihtiyaç duymadığını kabul etmemiz gerekiyor.

* Ancak tam tersine biliyoruz ki, ülke olarak çok zengin de değiliz...Bu ülkede nüfusun %26,5'luk kısmı tek seferlik olarak dağıtılan 1.000 TL'lik sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor, 9 milyon 20 bin kişinin GSS primi ve 1,5 milyon hanenin elektrik parası da Hazine'den ödeniyor...Ayrıca yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, nüfusun %87'si "gelirimle zorunlu giderlerimi ve insani ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diye cevap veriyor...

* Şimdi gerçek anlamda İŞSİZLİK HESAPlLARINA gelecek olursak; AB ortalaması olan %74'lük İŞGÜCÜNE KATILIM oranını esas aldığımızda, 62 milyon 216 bin kişi ×0,74= 46 milyon 39 bin sayısını bulmuş oluruz.

* TÜİK'in Mart 2020'de ilân ettiği çalışan sayısı kayıtsızlar dâhil 26 milyon 133 bin olduğuna ve işgücü piyasasında da 46 milyon 39 bin kişi bulunduğuna göre, geniş anlamda işsiz sayısı tam 19 milyon 906 bin kişi olmaktadır. Yani TÜİK'in işsiz sayısı olarak ilân ettiği 3 milyon 970 binin tam 5 katı işsizimiz bulunmaktadır...

* Yine bu hesaba göre, yani İŞGÜCÜNE KATILIK ORANINI %74 olarak kabul ettiğimizde, işsizlik oranımız ise; tam tamına %43,2 olmaktadır.

Bu hesabı anlamayanlara veya itiraz edeceklere, "Bilal'e anlatır gibi" tekrar anlatmaya hazırım...

Bu hesaplamada TÜİK'ten farklı bir şekilde dikkate aldığımız tek faktör, "İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI" olarak AB ortalamasını teşkil eden %74'lük oranı esas almamızdır.

Ne yani; Dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmeye bir "tık" kalmış TÜRKİYE olarak Afrika'nın işgücüne katılım oranları veya standartlarını mı dikkate alsaydık ?

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?