BİST

Dolar

Euro

Altın

Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
12.02.2021 12:56
Erdoğan'ın başlattığı anayasa tartışmasını dikkatle takip etmekte fayda var. Ama daha önemlisi bu tartışmanın 1921 Anayasası etrafında cereyan etmesi. Niçin 1924 Anayasası değil de, 1921 Anayasası?

Bu sorunun cevabını vermek için önce Çözüm Sürecine gitmekte fayda var. Şimdi HDP karşıtlığı üzerinden siyaset yapanlar o tarihlerde İmralı'nın kapılarını HDP'ye sonuna kadar açmışlardı. Erdoğan'ın verdiği bu imkanla HDP heyeti her hafta Öcalan'ı ziyaret ederek talimatlarını aldı, politikalarını onun direktiflerine göre belirledi.

O görüşmeler, daha sonra Avrupa'da "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa" adıyla kitap olarak da basıldı. Halen örgüt içi eğitimde kullanılan metinlerin başında geliyor.

Kitaba Öcalan yazdığı önsözde (s.12) "Kürt realitesi parlamento tarafından kabul edilmeden nasıl anayasa yapacaksınız? 1921 Anayasasını ve yirmi maddelik Kürt Reform Tasarısını esas alabilirsiniz."

Yine kendisine anayasa ile ilgili soru soran HDP heyetine, "Siz ana dilde eğitimi getirip taleplerin başına koyarsanız tıkanırsınız. Oysa ana dilde eğitim yerel yönetimlerin yetkisine bırakıldı mı, sen onu çözersin zaten..."

Öcalan'ın o tarihte anayasa ile ilgili söylediği başka sözlerde var; özellikle vatandaşlık tanımının -milliyetsizleştirilerek, devlet bağı haline getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu açıklamalardan sonra 1921 Anayasasının niçin gündeme taşındığını cevaplayabiliriz.

Birincisi, 1921 Anayasasında vatandaşlık tanımı yok. Öcalan ve Etnik ayrılıkçı çevrelerin istediği de bu. Aslında 1921 Anayasası bir anayasa olmaktan ziyade 1876 Anayasasının bir eki, uzantısı mahiyetinde. Anayasa hukukçuları 1924 Anayasasına kadar 1876 Anayasası ile 1921 Anayasasının birlikte kullanıldığını ifade ediyorlar. 23 maddelik bu metinde mesela yargı ile ilgili hiç bir ibare yok.1921 Anayasası daha çok milli mücadeleyi yürütmek ve onu yürütecek kadronun iş ve eylemlerini meşrulaştırmak için -olağanüstü şartların ihtiyaçlarını karşılamak- için yapılmış bir düzenleme. Devlet kurumlarının nasıl yönetileceğinden çok, hangi makamlar tarafından yürütüleceğini belirlemiş.

İkincisi,1921 Anayasasının yerel yönetimlere tanıdığı muhtariyettir.11.maddede, Vilayet, mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir, denilmektedir. Bu muhtariyetin sınırları ise... Evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafıa ve Muaveneti İçtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dâhilindedir, şeklinde belirlenmiştir. Yani sağlık, eğitim, vakıflar, medreseler, ziraat gibi işler tamamen yerel yönetimlere bırakılmıştır. Öcalan ne diyordu, ana dilde eğitim ısrarı ile çözümün önünü tıkamayın, eğitim yerel yönetimlere bırakıldığında istediğiniz dilde eğitim yaparsınız.

Üçüncüsü, HDP ve tabanına yönelik yanıdır. HDP için önemli olan Türkiye'nin nasıl yönetildiği değil, kendi oy çevresinin nasıl yönetileceğidir.1921 Anayasasının yerel yönetimlere tanıdığı geniş yetki amaçlarını gerçekleştirmek için yeterlidir. Bu tartışma ile hem HDP'nin bütünlüğü, hem desteği hedef alınmıştır. Bu sağlanabildiği takdirde Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi mümkün hale gelecektir.

Dördüncüsü,1921 Anayasasının 2. maddesindeki devletin dini, dini İslam'dır ibaresidir. Karşı çıkanlar bu ibareye dayanılarak din karşıtı olarak kodlanıp, siyasi rekabet, dini rekabete dönüştürülecek, toplum bir defa daha bakın dine karşı çıkıyorlar diye aldatılacaktır.

Ve belki bir beşinci sebep de, bunların hiç biri olmasa bile bu tartışmayla gündemin değiştirilmesi, ekonomik kriz altında ezilen kitlelerin feryatlarının boğdurulmasıdır.

Yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı, bugünkü şartlarda bunun öncelikli bir ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün değildir. Hele darbe anayasası gibi iddiaların hiç bir geçerli yanı kalmamıştır. Mevcut anayasanın en az 70/80 maddesi 2004'ten 2018 yılına kadar mevcut iktidar tarafından değiştirilmiştir.1982 anayasası artık darbe anayasası değil, daha çok AKP anayasasıdır. Şimdi birçok hükmünü kendilerinin yaptığı anayasayı değiştirelim diyorlar. Devlet bir deneme tahtası değildir. Çıkardığı yasalar 10 yıl geçmeden eskiyen, ihtiyaca cevap vermeyen bir siyasi kadro anayasa yapabilir mi? Mesele anayasa yapmak değil, mesele muhalefeti dağıtmak, yeni çatışma alanları oluşturmak, krizi unutturup tekrar iktidar olmaktır. Öcalan'la aynı çizgiye gelip bir de milliyetçilik yapmak yok mu?

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK