BİST

Dolar

Euro

Altın

Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
17.08.2021 07:47

Milliyetçiliği particiliğe indirgemek onun etki alanını daraltır. Günlük siyasetin öncelikleri ilkelerini aşındırır. Milliyetçilik başka şey söyler, particilik başka şey söyler.Dahası –milliyetçiler- partiler arasında bölündükçe aralarında kavga başlar. Milliyetçi milliyetçinin kurdu olur.Çünkü, milliyetçilik bir parti aidiyeti  olunca ötekiler milliyetçi olmaktan çıkar.Milliyetçilik adı üzerinde millete dayanan onun sinesinde neşv-ü nema bulan bir doktrin. Amacı toplumu kabile, aşiret, mezhep, meşrep hassasiyetinden aşırarak millet seviyesine çıkarmak, buna mani olan engelleri, bunu bozacak gedikleri ortadan kaldırmak, kapatmaktır.Millet milliyetçilikle var olur, onunla varlığını muhafaza eder.Kabileleşmenin hedeflendiği, etnik ayrılıkçılığın mesafe almak istediği her yerde milliyetçilik hedef alınır. Çünkü milliyetçilik yok edilmedikçe milleti birbirinin rakibi kabilelere ayırmak mümkün değildir.Milliyetçilik bir bütünleştirme doktrini olduğuna göre milliyetçilik bir parti farklılığının ifadesi olamaz.Çünkü milliyetçilik farklara değil, ortaklaşılan değerlere vurgu yapar. Toplumun birleşme, bütünleşme noktalarını öne çıkarır. Ayrılıkçılıkla, etnik bölücülükle arasındaki fark budur. Etnikçilik, farkların altını çizerken milliyetçilik müştereklerin altını çizer.Dolayısıyla bizim milliyetçiliğimiz bir partide bütünleşmeye çağırmaz, milliyetçiliği parti mensubiyeti ile de ölçmez. Bizim milliyetçiliğimiz bizi millet yapan ve millet olarak kalmamızı sağlayacak değerlere çağırır. Milli kültürde buluşmaya, ezanda, bayrakta, çağın icapları ve ruhunda anlaşmaya çağırır.Millet dediğimiz sosyolojik yapının merkezinde her zaman baskın bir topluluk vardır. Lakin millet aynı çatı altındaki tüm toplumsal kümelerin buluştuğu, anlaştığı mihverdir. Onun için karşıtları hariç, hiçbir milliyetçi milliyetçiliğini herhangi bir ırk ile ifade etmez. Irklar, etniler farklı, millet bir olabilir. Farklı kökenlerden gelen toplumlar ortak bir tarihi ve sosyolojik süreç sonucunda kaynaşarak yeni bir ırk, daha doğrusu kültürel bir ırk oluştururlar.Tarih, bir mikser gibi bu farklılıkları bir potada karıştırıp yeni bir sosyolojik birim ortaya çıkarır. İşte bu millettir ve tamamen kültürel bir birimdir. Adını da çoğunlukla o milletin içinde baskın olan topluluk ve kültürden alır. Adsız kültür olmaz, bir topluluğun adının bir millete ad olması da asla etnikçilik veya ırkçılık olarak mütalaa edilemez. Milliyetçiliğe karşı çıkanlar daha çok bunu din etiketi ile yaparlar. Alternatif olarak ümmeti önerirler. Oysa milletin alternatifi ümmet değil, kabileleşmedir.  Ümmet, din eksenli bir dayanışma şeklidir, toplumsal bir birim olmanın sosyolojik alt yapısına sahip değildir. Aynı dine inananlar bir topluluk teşkil ederler, ama bir millet olmazlar. Millet ve ümmet birbirlerinin rakibi veya alternatifi değildir. Çünkü millet olmanın belirleyenlerinden biri de dindir. Kabile ise bir kültür topluluğu değil, kan topluluğudur. Kavmiyetçilikle irtibatlandırılması gerek bir kavram varsa o da kabile ve kabileciliktir.Onun için gerçek bir milliyetçi topluma bakarken onu bir bütün olarak kucaklamanın yollarını arar. Kucağını Türkiye kadar açar, incitici, dışlayıcı, ötekileştirici bir siyaset anlayışından uzak durur. Farklılıklar yaratmaktan kaçınır. Ana kütle ile bağı zayıflamış toplulukları kazanmanın yollarını arar. Toplumu yapıştıran değerleri güçlendirir. Enerjisini düşman üretmede tüketmez, bağdaşma noktaları oluşturmaya harcar.Bütünleşme kanallarını en savrulmuş topluluklar için bile açık tutar. Ayrıştırıcı grupların düşmanlık üreterek toplumu birbirinden koparma siyasetlerini akıl, hoşgörü ve ikna siyasetiyle bozar. Oy avcılığı değil, millet avcılığı yapar. Çemberine partizanları değil, milletin tamamını alır. Adaleti, demokrasiyi savunarak dışlanmışlık hissi içinde olan kitleleri topluma kazandırır.Kısacası muhtaç olduğumuz milliyetçilik böyle bir milliyetçiliktir.


İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK