BİST

Dolar

Euro

Altın

Milliyetçilik Kontrolü
18.03.2020 11:24
Milliyetçilik, millete hizmeti esas alır. Onu var eden değerleri kıskançlıkla korur. O değerler yaşadıkça milletin yaşayacağından hareket eder. O değerlerin ancak bir devlet organizasyonu içinde korunacağını düşündüğü içinde -devletçi- bir çizgi izler. Bazı milliyetçilik kuramcılarının milliyetçiliği bir devlet kurma ve onu yaşatma doktrini olarak görmeleri bundandır.

Milliyetçilik, bazen ulus inşasını üstlenir, bazen devlet kurar, bazen de dış ve iç toslamalara karşı toplumsal tepkileri harekete geçirme, toplumu uyandırma misyonunu üstlenir. Milliyetçilik zayıfladıkça bu işlevlerini kaybeder, koruduğu değerler savunmasız hale gelir. Bu bakımdan bir topluluğu millet ve devlet halinde yaşatmanın en önemli araçlarından biri milliyetçiliktir.

Milliyetçilik geçmişte de günümüzde de bazı çevreler tarafından bilinçsiz bir şekilde yanlış anlaşılmış, bazı çevreler tarafından da şuurlu olarak yanlış tanıtılmıştır. Milliyetçiliğin ırkçılık veya kavmiyetçilikle alakası yoktur. Irk ve etnikçilik ete, kemiğe,kana dayanır, halbuki milliyetçilik kültüre dayanır, kimsenin rengi, ırkı, kökeni ile ilgilenmez. Kaldı ki Peygamber efendimiz döneminde günümüzdeki anlamı ile bir milliyetçilik yoktu. Olmayan bir şeyin yasağı da olmaz. Milliyetçilik daha çok sanayileşmenin, matbaanın yaygınlaşmasının sonucudur ve iki asırlık bir geçmişe sahiptir. Batı'da milliyetçiliğin ırkçılığa kaymaması için hümanizm ile dengelenmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Türk milliyetçiliği için böyle bir zaaftan söz edilemez, çünkü kavramların içini kültürler doldurur. Türk kültürü Müslüman'dır, kavramları da onun imbiğinden geçirerek dengelemiştir.

Türkiye son yıllarda büyük badirelerden geçti, terör olayları, etnik ve ayrılıkçı milliyetçiliğin zorlamaları, tehlikenin farkında olmayan siyasetçilerin yanlış politikaları, yanlış Suriye politikasının güneyimizde oluşturduğu terör kantonları milliyetçi refleksleri besleyerek toplumdaki milliyetçi eğilimlerin yükselmesi ve yaygınlaşmasına neden oldu. Topluma yönelen her tehdit, milliyetçiliği büyüterek ona yeni imkan alanları açar. Milliyetçiliği besleyen bu fırsatlara rağmen Türkiye'de milliyetçi siyaset büyümedi. Oysa bu dönemde milliyetçilerin sorması gereken birinci sorunun- niçin iktidar değiliz- sorusu olmalıydı.Ne yazık ki, bu ve benzer sorular sorulamadı, çünkü demokratik tartışma ortamının olmadığı bir yerde soru sormak, niçinlerin, nedenlerin peşine düşmek mümkün değildir. Türkiye'de siyasi partiler halkın beklentilerini devlete taşıyan, onlara tercümanlık eden müesseseler olmaktan çok, liderlerin ve onların etrafında çöreklenmiş bir avuç insanın ihtiraslarına aracılık eden kurumlar oldular. Milliyetçilik ancak bu amaca hizmet etmek için kullanıldı. Partilerin yegane liyakat ölçüsü teslimiyet ve lidere sadakattir. Böyle olunca da niçin, neden ve nasıl gibi soruları sormak mümkün olmamakta, her şeye rıza göstermek siyasette kalmanın biricik yol ve yöntemi olmaktadır. Bu yönüyle partiler, farklı düşüncelerin yarıştığı, ülke ve milletin geleceği için özgür tartışma imkanının olduğu kurumlar olmaktan çıkıp, her biri mensubunu -robotlaştıran- birer kuruma dönüşmüştür. Bunun topluma yansımaları ise çok pahalı olmuştur, zira partiler iktidara geldiklerinde alışkanlıklarını, geleneklerini de yönetim mekanizmasına yansıtmakta, zaaflarını, yanlışlarını genelleştirerek ağır maliyetlere neden olmaktadırlar. Kendi bünyesinde demokratik olamayan bir partinin iktidara gelince topluma demokrasi getirmesi mümkün değildir. En kötüsü de bu düşünmeme alışkanlığının zamanla normalleşmesi, artık insanların hiç bir şeyi sorgulamayan bir duruma gelmesidir.

Milliyetçi siyasetin içinde bulunduğumuz bu verimli zemine rağmen giderek etkisizleşmesinin arkasında - milliyetçilerin konuşma ve sorgulama- hakkının ellerinden alınması yatıyor.Milliyetçiler liderini seçemiyor, politikalarını belirleyemiyor, beğenmedikleri siyasetlere karşı çıkamıyor. Bu tarz bir siyaset milliyetçiliği zayıflatırken, onlar üzerinden operasyon yapmak isteyen çevrelere büyük imkanlar sunmaktadır. Herkesin konuştuğu, fikrini söylediği, itiraz edebildiği demokratik bir hareketi kullanmak, istismar etmek zor, hatta imkansızdır. Ancak herkesin susturulduğu, bir kişinin konuştuğu bir hareketi o bir kişi üzerinden her şekilde istismar etmek mümkündür. Onun için milliyetçiliği istismar eden çevreler, milliyetçileri ellerinde tutmak, milliyetçiliği kontrol etmek için milliyetçi parti ve kurumların demokratikleşmesini engellemektedirler. Ancak milliyetçi harekete iktidar yolunun açılması da, ancak demokratikleşmesi, sorgulama, itiraz etme, ve düşünce üretme anlamında özgürleşmesi ile mümkündür.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK