BİST

Dolar

Euro

Altın

Milliyetçilik
28.11.2020 11:02
Milliyetçilik, hem devlet kuran, hem devlet yıkan bir doktrindir. Etnik grupların elinde yıkıcı, devlet kurmuş toplumların elinde bütünleştiricidir.

Milliyetçiliğin kapsama alanı, içinden çıktığı toplumun tamamıdır. Toplumu bir bütün olarak görür, farklılıklar üzerinden değil, ortak değerler üzerinden yürür. Toplumu kutuplaştıracak hatıraları unutturmaya, bütünleştirecek olanları hatırlatmaya çalışır. Renan'ın millet olmak," bazı şeyleri unutup bazı şeyleri hatırlatmaktır," dediği şey budur.

Milliyetçilik kabileciliğe, farklılıklar üzerinden ayrıştırmaya karşı çıkar. Etnik kabileciliğe müsamaha göstermediği gibi, ideolojik kabileciliği de onaylamaz. Bir düşüncenin, bir ideolojinin kopma aracı haline getirilmesi kabileciliğin bir başka şeklidir.

Milleti merkez alan bir doktrinin, o milleti kuşatan politikalar izlemesi gerekir. Devletini kurmuş milletlerin milliyetçiliği dışlayıcı değil, toplayıcıdır. Devlet ve millet bütünlüğünü buluşma noktası yapıp, her düşünce grubu ile ortaklaşabilir, iş birliğine girebilir. Girmesi de gerekir.

Günümüzde Türk milliyetçiliğinin en büyük zaaflarından biri budur, milliyetçiliği millete şamil bir ideoloji olarak düşünmek yerine bir gruba aidiyetin alamet-i farikası olarak düşünmek, milliyetçiliği milletten alıp ideolojik kabileciliğin malı haline getirmek. Milliyetçiliğin bir grubun ideolojik aidiyeti haline gelmesi onun bütünleştirici yönünün budanıp, ayrıştırıcı bir hüviyete bürünmesidir. Onun için bir kısım Türk milliyetçileri, farklı düşünen gruplarla iş birliği yapmaktan, ülke ve millet menfaatleri söz konusu olduğunda bile ortak bir zeminde buluşmakta çekimser davranmışlardır.İnsanları milliyetçi yapmakla, milliyetçiliğin temel hedefi olan ülke ve millet bütünlüğünü pekiştirmeyi karıştırmışlardır. Hedef toplumun tamamını milliyetçi yapmak değil, toplumu birbirine bağlamak, bütünleştirmek onun çimentosu olmaktır.

Bu bağlamda milliyetçi bir parti, sadece milliyetçilerin kurduğu ve sadece milliyetçilere hitap eden bir parti olamaz, olmamalıdır. Böyle bir parti, aslında milliyetçiliği kabilecilik ve onun bütünleştiren yönünü de ayrıştırıcı hale getirmiş olur.Bu gibi durumlarda dahil edici milliyetçiliğin yerini dışlayıcı bir milliyetçilik alır ki bunun adı milliyetçilik olsa bile aslıda kabileciliğin bir başka şeklidir.Bir nevi kabile ve aşiretlerdeki kan bağının yerini fikir bağının almasıdır.

Bugün milliyetçiliğimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri budur. HDP amaçlarına ulaşabilmek için farklı toplum kesimlerini şemsiyesi altına alabiliyor, AKP sözcüleri- dava için papaz elbisesi bile giyebiliriz- diyor, bir kısım Türk milliyetçisi ise farklı düşünen herkese kapıları kapatmayı dava adamlığı sanıyor. Bazı çevrelerin milliyetçiliği bu gruplar üzerinden okuyarak yıkıcı, bölücü, ayrıştırıcı olarak damgalamalarının sebebi budur. Dar bir çevreye hapsolan milliyetçilik, düşmanlık üretir, toplumu yapıştırma, ihata etme işlevini yerine getiremez.Etnikleşme çabalarına malzeme sunar,güdük, etkisiz bir klik ideolojisi haline gelir.

İYİ partide uç veren tartışmaları biraz da bu zaviyeden okumak gerekir. Bir tarafta milliyetçiliği dar bir kadronun ideolojik görüşü olarak, dar bir alana hapsetmek isteyenler, öte tarafta milliyetçiliğin hareket alanını bütün bir vatan sathı olarak görmeye çalışanlar. Bir tarafta farklı düşünen herkesi suçlayan, ötekileştiren, dar alan milliyetçiliği, öte tarafta kollarını Türkiye ve Türk milleti kadar açan geniş alan milliyetçiliği. Dar alan milliyetçiliği, farklı görüşlere, kadrolara kapalı, geniş alan milliyetçiliği gövdesini sağlam tutmak şartıyla farklı görüş sahiplerine -Türkiye'nin devlet ve millet bütünlüğünde buluşmak şartıyla-açıktır.Dar alan milliyetçiliği farklılıklara bakar, farklılıkları görür, geniş alan milliyetçiliği dışında olanlarda bile ortak noktalar bulmaya, o noktalar üzerinden iş birliği, güç birliği imkanları oluşturmaya çalışır. Türk milliyetçiliği, bu dar alan milliyetçiliğinin -farklı kesimlerle buluşmayı engelleyen- hegemonyasından kurtulmadığı müddetçe- bir parti veya kadro kabileciliği olarak kalır, hiç bir zaman toplumun tamamını kuşatamaz.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK