BİST

Dolar

Euro

Altın

Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
05.10.2020 16:13
Fırsat buldukça eğitim meselemize ve çözüm önerilerimize dair değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz ve bu çalışmamızla yine devam etmek istiyorum.

Gelmiş olduğumuz nokta itibari ile istiklali ve istikbali noktada, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, sosyal vb her nevi sorunumuzun temel kaynağı Eğitimdir Meselemizdir.!
Velhasıl ivedi çözülmesi gereken en önemli problemimizde Eğitimdir.

Sosyal hukuk devleti, anayasada karşılığını bulan ifade ile kendisine bağlı her vatandaşının, eğitim birliği ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda eğitim hakkını karşılamakla mükellef olup, karşılamakta yetersiz ve denetimsiz kaldığı takdirde eğitim problemine kaynak olarak teşkil edebilmektedir.

Eğitime ve İnsana yatırım ,medeni ve milli bir şuurla birlikte, ekonomik gelişmişliklede orantılıdır.

Genç nüfus yüzdesi ile eğitime en fazla ihtiyacı olan ülkemizin ve milletimizin gerçekçi potansiyeli dikkate alınarak,

Sadece devletimizin, sırtında işlevselliği ve denetimi ile ağır yük olan Eğitim; sorunlarımıza, kalifiye iş gücü ihtiyacı olan bütün resmi ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve veliler omuz ve destek vermeli, ihtiyacı olan nitelikli ve üretken insana ,kendi evladına yatırım yapmak hassasiyeti ve özverisi ile dahil edilmelidir.

Tek elden ve tek düze eğitimle ve yine ücretsiz, kitap ve eğitim politikalarımız her nekadar'da eğitim birliği ve fırsat eşitliği ilkelerimizle özdeşleşsede, gelmiş olduğumuz nokta itibari ile nitelik olarak problemlerin kronikleşmesinden öteye geçmemiştir.

Belkide çeşitli eğitim ve bilim otoriteleri karşı çakacak olsada, eğitim birliği, fırsat ve imkan eşitliği ilkelerine aykırıymış gibi nitelendirilecek olsada,

Eğitimin denetimi ve ölçme ve değerlendirmesi tamamen devletin kontrolü ve yürütmesinde olmak kaydı ile; Eğitimde özelleştirme çalışmaları çok boyutlu ele alınmalı ve Devletin sorumluluğunu ve yükünü üstlenen özel müteşebbislere, vakıflara, okul aile birliklerine verilecek devlet desteği ve teşviği ile sübvanse edilmelidir.

Ülkemizde bulunan ,bütün üniversitelerimiz, bulundukları illerde ve bölgelerdeki, ilk ve ortaöğretim kurumlarının paydaşı yapılmalı, uhdesindeki her fakülte ve bölümün sorumluluğuna ve yükümlülüğüne okullar paylaştırılarak

Akademik eğitimin ilk ve ortaöğretim kurumlarına kazandırılması, üniversite öğrencilerinin bu kurumlarda eğitimlerini tamamlayabilmesi ve üniversitelerin kendi bölümlerine ait öğrenci ihtiyaçlarını, ilk ve orta öğretim kurumlarından, eğitimlerine dahil olarak kendilerinin yetiştirmesi ve seçmesi sağlanmalıdır.

Üniversitelerimizin illerde kendi fakülte ve bölümlere öğrenci ihtiyacını karşılamak üzere ilk ve ortaöğretim kurumları kurma veya devralma yükümlülüğü getirilmelidir.

Eğitim niteliği ve başarısı düşük, devlete ait eğitim kurumları, özel sektörün, özel eğitim kurslarının talebine açılıp ,devletin destek ve teşviği ile özelleştirilmesi eğitimdeki niteliği ve kaliteyi artıracaktır bizce uygulanmalıdır.

Özellikle atanamayan öğretmenlerimizin problemine kısa vadede çözüm bulmak üzere, gerek eğitim niteliği ve başarısı açısından gerekse ekonomik külfeti açısından verimliliği düşük okullarımız, atanamayan her branştan öğretmenlerimizin kuracakları birlik veya şirketlerle, söz konusu okullar onlara devredilmeli, devletin bu okullara yıllık sağladığı ekonomik bütçeler söz konusu müteşebbislere teşvik ve destek olarak aktarılması sağlanmalıdır.

İlk ve ortaöğretim kurumlarımız, Üniversitelerimizin, fakülte ve meslek yüksek okullarımızın, eğitim ve araştırma labratuarlarına dönüştürüp, her üniversite öğrencisinin en az 2 yıl bu eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlanması sağlanmalıdır.

Organize sanayi bölgelerimiz, resmi ve özel meslek kuruluşlarımız, esnaf ve sanat kurumlarımız, meslek eğitiminin labratuarına dönüştürülüp, mesleki ve teknik eğitim gören üniversite öğrencilerimizin en az 2 yıl bu kurumlarda eğitimlerinin tamamlanması yapılandırılmalıdır.

Eğitim meselemize dair tespit ve çözüm odaklı düşünce ve tavsiyelerimiz şimdilik bu kadar olup inşallah düşünmeye ve ifade etmeye devam edeceğiz.

Unutmayınız ki Eğitim problemimiz en öncelikli sorunumuzdur.! Yarın çözerim demek iradesizliğin bir diğer ifadesidir.!

selam saygı dua
Ahmet Gökhan YAZICI

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI
 • EYLÜL HAZANI.!
 • Artık Yemezler !
 • EKONOMİK TAVSİYELER