BİST

Dolar

Euro

Altın

Milli Eğitim Bakanlığına
05.11.2021 12:56

 1.Gelmiş olduğumuz nokta itibari ile istiklali ve istikbali noktada, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, sosyal vb her nevi sorunumuzun temel kaynağı  Eğitim Meselemizdir.!

Velhasıl ivedi çözülmesi gereken en önemli problemimizde Eğitimdir.

2.Sosyal hukuk devleti,Anayasada karşılığını bulan ifade ile   her vatandaşının,eğitim birliği ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda eğitim hakkını karşılamakla mükellef olup,karşılamakta yetersizkaldığı takdirde eğitim problemine kaynak olarak teşkil edebilmektedir.

3.Eğitime ve İnsana yatırım ,medeni ve milli bir şuurla birlikte, ekonomik gelişmişliklede orantılıdır.

Genç nüfus yüzdesi ile eğitime en fazla ihtiyacı olan ülkemizin ve milletimizin gerçekçi potansiyeli dikkate alınarak,

4.Büyük bir oranda devletimizin,sırtında işlevselliği ile ağır yük olan Eğitim Sorunlarımıza,kalifiye iş gücü ihtiyacı olan bütün resmi ve özel kuruluşlar,sivil toplum örgütleri,veliler omuz vermeli, ihtiyacı olan nitelikli ve üretken insana ,Yatırım hassasiyeti ile yaklaşmalıdır

5.Tek elden ve tek düze eğitimle ve yine ücretsiz, kitap ve eğitim politikalarımız her nekadar'da eğitim birliği ve fırsat eşitliği ilkelerimizle özdeşleşsede,  gelmiş olduğumuz nokta itibari ile nitelik olarak problemlerin kronikleşmesinden öteye geçmemiştir.

6.Eğitimin ölçme ve değerlendirmesi tamamen devletin kontrolü ve yürütmesinde olmak kaydı ile;Eğitimde özelleştirme çalışmaları çok boyutlu ele alınmalı ve Devletin sorumluluğunu ve yükünü üstlenen özel müteşebbislere,vakıflara,okul aile birliklerine  destek verilmeli

7.Ülkemizde bulunan ,bütün üniversitelerimiz,  bulundukları illerde ve bölgelerdeki, ilk ve ortaöğretim kurumlarının paydaşı yapılmalı, uhdesindeki her fakülte ve bölümün sorumluluğuna ve yükümlülüğüne okullar paylaştırılarak

8.Akademik eğitimin ilk ortaöğretim kurumlarına indirgenmesi, üniversitelerin kendi bölümlerine ait öğrenci ihtiyaçlarını, ilk ve orta öğretim kurumlarından, eğitimlerine dahil olarak kendilerinin yetiştirmesi ve seçmesi sağlanmalıdır.

9.Üniversitelerimizin illerde kendi fakülte ve bölümlere öğrenci ihtiyacını karşılamak üzere ilk ve ortaöğretim kurumları kurma veya devralma yükümlülüğü getirilmelidir.

10.Eğitim niteliği ve başarısı düşük, devlete ait eğitim kurumları, özel sektörün, özel eğitim kurslarının talebine açılıp ,devletin destek ve teşviği ile özelleştirilmesi

11.Özellikle atanamayan öğretmenlerimizin problemine kısa vadede çözüm bulmak üzere, gerek eğitim niteliği ve başarısı açısından gerekse ekonomik külfeti açısından verimliliği düşük okullarımız, atanamayan her branştan öğretmenlerimizin kuracakları birlik veya şirketlerle,

12.söz konusu  okullar  devredilmeli, devletin bu okullara yıllık sağladığı ekonomik bütçeler söz konusu müteşebbislere teşvik ve destek olarak aktarılması sağlanmalıdır.

13.İlk ve ortaöğretim kurumlarımız, Üniversitelerimizin, fakülte ve meslek yüksek okullarımızın, eğitim ve araştırma labratuarlarına dönüştürüp, her üniversite öğrencisinin en az  2 yıl bu eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlanması sağlanmalıdır.

14.Organize sanayi bölgelerimiz, resmi ve özel meslek kuruluşlarımız, esnaf ve sanat kurumlarımız, meslek eğitiminin labratuarına dönüştürülüp, mesleki ve teknik eğitim gören üniversite öğrencilerimizin en az 2 yıl bu kurumlarda eğitimlerinin tamamlanması yapılandırılmalıdır.

15.En ivedi reformlardan ilki sınav odaklı öğrenci seçme ve mesleki  atama sisteminden vaz geçilmeli, Devletin denetimi ve koordinesinde ölçme ve değerlendirme merkezi kurulup her nevi sınav bu merkez tarafından yapılıp seçme ve atamalar  not ortalamalarına göre yapılmalıdır.

16.Diğer öncelikli reform her ilde çoklu yetenek seçme ve yönlendirme merkezleri kurularak, öğrenciler temel eğitim sonrası ilgi,istidat ve yeteneklerine göre ortaöğretim kurumlarına yönlendirilmelidir.

17.Unutmayınız ki Eğitim problemimiz en öncelikli sorunumuzdur.Öncelikli yatırım hassasiyeti ile yaklaşılmalıdır.Formaliteden öteye geçemeyen Eğitim sistemimizin acil Reformlara ihtiyacı vardır.selam saygı dua

Ahmet Gökhan YAZICI


Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI