BİST

1.479,93

%1,68

Dolar

9,6026

%1,08

Euro

11,1924

%1,02

Altın

553,5640

%1,53

Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
06.05.2019 10:12
Değerler eğitiminin yeni nesillere yeterli ölçüde kazandırılamadığı konusunda endişe taşıyanlar azımsanmayacak orandadır. Aslında sorun sadece gençlere bu değerlerin kazandırılmasıyla sınırlı değil; toplumun genelinin bu değerleri ne kadar benimseyip gereklerini yerine getirildiği ile de ilgilidir.

Kalkınmayı sadece maddi kalkınma olarak düşünmek önemli bir eksikliktir. Aynı zamanda manevi kalkınma-gelişme ihmal edilmemelidir. Tek kanatlı kuş nasıl uçamaz ise tek taraflı kalkınma ve gelişme de medeni toplum kurmak konusunda başarılı olamaz.

Maddiyat Arapça kökenli bir kelime olup madde; sahip olunan mal, mülk ile ilgili şeyler anlamındadır. Modern dünyada maddiyat veya maddi başarılar kutsanan bir konumdadır. Bundan dolayı nokssn olan -dindarlıktan ziyade- maneviyat eksikliğidir! Öncelikle maneviyatı açıkladıktan sonra dindarların dahi büyük kısmında sorun olarak ortaya çıkan maneviyat eksikliğine değinelim

Maneviyat…

Manevi görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, ruhani kısaca maddi karşıtı olarak kullanılmaktadır. Maneviyat kelimesi de Arapça kökenli olup maddi olmayan anlamındadır. Manevi değerler arasında inanç, dil, kültür, bayrak, marş, gelenek, görenek, tarih, ahlak, doğruluk, adâlet, eşitlik, hoşgörü, saygı gibi bir çok değer sayılabilir. Manevi değerler bir milleti bir arada tutan, bir milletin sahip olduğu en temel özelliklerdir.

Maneviyat hemen hemen her insanda bulunması gereken bir özelliktir. Çoğu zaman dindarlık ile karıştırılmaktadır. Bu karışıklık bazen bir dine/mezhebe/tarikata mensup olan dindar kimselerin manevi yönünün yüksek olduğu veya yüksek olması gerektiği yanılsamasına neden olmaktadır.

Din(i)dar…

Türkçemizde dar son eki bir kelimeye eklendiğinde şeyi elinde tutan (sahip olan) anlamına gelmektedir. Dindar; herhangi bir dine inancı güçlü, din kurallarına bağlı kimsedir (mütedeyyin).

Toplumda genel anlamda dinin ibadet yönünü uygulayanlar dindar olarak algılanmaktadır. Bu durum dinin dar bir yorumu olup dinin muamelat ve iyi ahlak önerilerinin bir kısım dindar gözükenlerce ihmal dilmesi ile sonuçlanmaktadır. Yani din dar bir alana sıkıştırılmış durumdadır.

Dar kelimesi içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı anlamındadır. O halde dini dar tutanlar (din-i-dar) ister istemez dinin de bir emri/önerisi olan maneviyatı yok saymaktadır. Bu yönüyle İslam gibi maneviyat yönü zengi bir dini sadece ibadet yönüyle benimseyenleri dindar görmek eksik bir değerlendirmedir. Bu dar dini anlayışla “dindar” olunmaz olunsa olunsa “dinidar” olunur.

Bu tipler dinin/ahlakın derinliğini anlamaktan uzaktırlar. Nitekim bunlar için bir yazarımızın ifadesi ile şu söylenebilir: “Bazıları mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamıyla kavrayamayacak derecede dardırlar (Yetersiz)” (Y. K. Karaosmanoğlu).

Maneviyatsızlık…

Modern dünyada büyük şirketlerin sahibi aileler 2-3 nesil sürmeden parçalanmaktadır. Birleştirici unsur maddiyat ise bu ailelerde her ferde düşen milyarlık servetler vardır.

Birlikte yola çıkılan sosyal/siyasi hareketler çok uzun sürmeden kanlık bıçaklı düşman olabilmektedir. Adil paylaşılsa yetecek yüksek makamlar bile insanları birarada tutamamaktadır. Bunun tarihte ve günümüzde çok örneğini görmek mümkündür. O zaman makamlar da birleştirici olarak işlev yapamamaktadır.

Herhangi bir din/ideloji mensupları aynı kitapları okumalarına rağmen çok geçmeden farklı yollara (mezheplere, tarikatlar vs) ayrılarak birlik halinde bulunamaktadır. Hatta vahşice sürdürülen mücadelelerin sebebi olmaktadırlar.

Çok uzatmadan neden bu insanları maddiyat, makam, din vs bile biraraya getirememektedir?

Sert taşlar (maddiyat) bir yapıştırıcı (maneviyat) ile bir araya getirilebilirse duvar/bina olabilir. Yapıştırıcı ne kadar kuvvetli ise taşlarda birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlanacaktır. Çok uzatmadan bir milleti/devleti bir arada tutan en önemli yapıştırıcı manevi değerlerdir.

Son söz: Maneviyatı bozuk olanı maddiyat birleştiremez.

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?