BİST

Dolar

Euro

Altın

Kanadı Kırık Müslümanlar
08.09.2020 11:37
Eğitim, Yaradanın kuluna bahşettiği en önemli ilmi ve beşeri sistemdir.! Devlet ise bu sistemi fırsat ve imkan eşitliği çerçevesinde her vatandaşına hak ve adalet ölçüsünde sistemize ve dinamizm eden mekanizmadır.

Devlet bu ulvi görev ve sorumluluğunu hiç bir özel veya tüzel kurumlara, vakıflara, derneklere, tarikat, cemaat vesaire aracı ve tefeci unsurlara asla bırakmamalıdır.!

Devlet; Aydınlık yarınlarının, İstikbal ve İstiklalinin sorumlu temsilcileri gençliğinin her nevi eğitim ihtiyacını, eğitim birliği ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri ışığında tamamen kendisi üstlenmeli aracı unsurları devre dışı bırakmalıdır.

Neden mi Okuyunuz Lütfen;

Bir gün yaralı bir kuş Hz Süleyman'a gelerek; Kanadını bir dervişin kırdığını der...şikayet eder.! Sonra Hz. Süleyman kuşun kanadını kıran dervişi huzura getirir, neden bu kuşun kırdın kanadını diye sorar.!

Derviş kendini savunur derki sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim, yanına yaklaştım, kaçmadı yakalamaya çalıştım o esnada kanadı kırıldı.!

Hz. Süleyman kuşa döner der ki, bak derviş haklı, sen niye kaçmadın, o sana sinsice yaklaşmamış sen hakkını savunup kaçabilirdin, şimdi de dervişi suçluyorsun.

Kuş kendini savunur derki; Sultanım ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım, avcı olsaydı hemen kaçardım, yani sırtında cübbe, kafasında sarık derviş olmuş birinden neden kaçaydım ki, bunlar ALLAH'tan korkar bir zarar vermezler diye kaçmadım.

Hz. Süleyman kuşun bu savunmasını doğru bulur, kısasın yerine getirilmesini emreder, kuş haklı hemen bu dervişin kolu kırıla der.

Kuş atılır, sakın öyle bir şey yaptırmayın, neden der Hz. Süleyman kuşa;

Kuş; efendim bu dervişin kolunu kırarsanız, iyileştikten sonra yine aynı şeyleri yapar nice kuşları avlar, siz en iyisi bunun üzerinde ki derviş hırkasını çıkarın, kafasında ki sarığı çıkartın ki, benim gibiler bunları insan zannedip aldanmasınlar.!

Evet Müslümanı; işte bu derviş ve hoca kılılı müsvetteler hep böyle avlamaya çalıştılar, avlayamadıklarını ise hep böyle kolunu kanadını kırdılar ki, uçamasınlar, kaçamasınlar,yara bere içerisinde kendilerine mahkum ve mecbur olsunlar.!

Azıkları, ayetler, hadisler, kıssalar ile kulaklara.! Kıldıkları namazlar ile gözlere nüfus edip, bazen binbir niyazla yüreklere haykırdılar,bazen salya sümük ağladılar ve milyonlarca müslümanı hep bedelin içerisinde avladılar.!

Kimi karnını doyurmak için, kimi tatmin olabilmek,kimi daha fazla itibar ve makam sahibi olmak, kimi boynundan hala çıkmamış haç tasmasının emellerine hizmet etmek için, İslamın sembol değerleriyle bayraklaştırıldılar ,yıldızlaştırıldılar ve Müslümanları avladılar.

Belkide dünyanın birçok yerinde bu gün akan kan ve gözyaşının adının; Müslüman olmasının müsebbibi yahudi ve hıristiyan terörize unsurlardan daha çok, İslama ve Müslümana zarar veren bu derviş kılıklı avcılardı.

Çünkü onlardı Müslümanı; Bu kafir unsurlara meze ve oyuncak yapan, onlardı , kafirlerin istediği kıvama getiren, onlardı müslümanı cehaletin,taasubiyetin kıskacına sürükleyip kafirlere mahkum ve mecbur bırakan

Dillerinde tekbir, ellerinde tesbih, sırtlarında cüppe, kafalarında sarık, gözlerinde yaş, keselerinde namaz,hac, kalkanları,kılıçları,miğferleriile müslümanları çok gafilce avladılar.

Kendi ictihad-i ritüellerine göre bir din oluşturup, Müslümanı, mezhep,tarikat,cemaat etrafında hak din ile çelişkiye sürükleyip, kavga ve kaosun eşiğinde , birbirlerini silahla ,kafirleri bedduayla öldürmeye çalışarak birbirlerine avlattılar.!

Maalesef ki bu gün müslümanla özdeş ödenen her bedelin özde sembolüdür bu kanadı kuşun kıssadan hisse hikayesi,

İslamı, Dini, ALLAH’ı, Efendimizi, Ayet ve Hadisleri, menkıbeleri, sancak ve slogan yapan derviş kılıklı, liderlerin,yöneticilerin, dünyalık makam,para,şöhret ve saltanat için haçı boynundan çıkmamış devşirmelerin,, ruhunu şeytana satmış dönmelerin,haince,kurnazca,sinsice müslümanı avlayanların hazin hikayesidir aslında.

Dönün birkaç asırlık geçmişimize bir göz atın, İslam çoğrafyalarında ki kan ve gözyaşı bedellerinin arka planını lütfen bir araştırın,sorgulayın, hele kendi yakın tarihimize de bir uzanın

Osmanlı imparatorluğunun dahili safahat ve bunların harici ve dahili ihanetler serüvenini iyi tahlil edin ve Türkiye cumhuriyetine bakiye kalıp ,kuruluş ve kurtuluş sürecinde ki bedelleri, bir çanakkalede kaybolan bir neslin hazin hikayesini iyi okuyun

Ve genç cumhuriyetin ilk yıllarından başlayıp, günümüze kadar devam ede gelen, ihtilal’ler, darbeler, ayaklanma ve kalkışmaların arka planlarını iyi analiz edin, her kesimden Müslümanları, fikir, inançi ideoloji vesaire taiflere bölerek avlayan, sömürerek avlayan, birbirine düşürerek avlayan, överek avlayan,söverek avlayan, asarak avlayan, zindanlara tıkarak avlayan, aldatarak avlayan,

Ve Cihana değebilecek kaç nesli milletin ve devletin istiklal ve istikbal mücadelesinden alı koyarak, mahv ederek, silik bir şahsiyete dönüştürerek, kendilerine mahkum ve mecbur bırakarak aslında, İslama ve Türklüğe susamış tüm insanlığı avlayanların hain hikayesidir bu..

Galiba bu derviş kılıklı dönme ve devşirmelerin ve onların emellerine direk alet olan figuranların bedel ödemeyip, onlara kamufle oldukları dini ve milli değerler ışığında samimiyetle inanma ve aldanmanın dışında suçu olmayanların bu bedeli ödemeye devam ettiği müddetçe bu kanadı kırık kuşların, müslümanların hikayesini daha çok okuyacağız…

Selam, Saygı Dua
Ahmet Gökhan Yazıcı

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI