BİST

Dolar

Euro

Altın

Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
02.11.2021 02:02

Siyasi Kürtçülüğün temelinde; bizim safların evliya mertebesine çıkardıkları, padişah zümresinin fermanları ile koskoca imparatorluk coğrafyasında misyonerlik yapmalarına izin verilen papaz ve rahibe casuslar vardır. Maalesef bunların büyük kısmı II. Abdulhamid döneminde kendilerine verilen özel izinlerle imparatorluk topraklarına fitne tohumlarını saçtılar.II. Abdulhamid, kendisini hapsettiği Yıldız Sarayı’ndaki fildişi kulesinde Saray Mütercimi Corci'ye tercüme ettirdiği, İngiliz Sir Arthur Conan Doyle'ın Sherlock Holmes'i ile Fransız Maurice Leblanc'ın Arsen Lüpen öykülerinden oluşan, 600 civarında polisiye romanı ve sözde, devletin bekasını temin için teşkil ettiği hafiye teşkilatına bağlı muhbirlerin, kendisine bol altın akçe karşılığında takdim ettikleri Jurnalleri okuyarak avundu. Bununla yetinmedi muhterem. II. Abdülhamid, hürriyet kahramanı Namık Kemal'i Magosa'ya sürgün ederken, yeni çıkan Sherlock Holmes serisinin Türkçeye ilk çevirilerini anında yaptırmış ve yazarı Arthur Conan Doyle ve eşini İstanbul'a çağırarak Mecidiye Nişanı ile ödüllendirmiş,  bol bol altın  ihsan etmişti. Bu 'cennetmekan /uluhakan' döneminde imparatorluk topraklarını çekirge sürüsü gibi istila eden bu casuslardan bazıları, arkeolog kisvesi altında ellerini kollarını sallaya sallaya  dolaştılar. Misal mi? Çöl Kraliçesi Gertrude Bell, Leonard Wooley, Thomas Edward Lawrence, Austen Henry Layard  bunlardan bir kaçıdır.Bu arkeolog casuslar, yaşadığımız toprakların tarihi mirasını yağmalamakla kalmadılar, askeri ikmal yollarının, silah depolarının, su ve enerji kaynaklarının istihbaratını yaptılar.   Ülkemizi karış karış gezdiler, hangi köy hangi aşiretten, hangi mezhepten, hangi dinden, hangi etnik kökenden hepsini listelediler. Kürt aşiretlerinin reislerine değerli hediyelerle yaklaştılar, kiminin sağlık sorununu çözdüler kiminin çocuğunu alıp götürdüler, kimisinin cinsel tercihine göre partner buldular. Kürtçe Lehçeleri tespit ettiler, el yazmalarını topladılar, Kürtçe lügat hazırladılar. Kürt tarihine emperyalist bakış açısı ile farklı yorum getirdiler. Günümüzdeki silahlı siyasal Kürt hareketinin temellerini attılar.  Kaba sofra ham yobazlar, istedikleri kadar bilmem nerelerini yırtarak "padişahım çok yaşa" diye bağırsınlar, maalesef durum budur. "Kürdistan" ne demek?Kürdistan jeokültürel bölge mi, coğrafi ve kültürel bir yer mi, yoksa Kürtlerin egemen olduğu bir  yer adı mı? Tüm bu saydıklarım ülkeden ülkeye değişebilir.  Ama değişmeyen tek şey, Türkiye’nin bu tanımlamalara tamamen kapalı olduğu gerçeğidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dahilinde, her hangi bir bölgeyi, beldeyi "Kürdistan"  olarak nitelendirmek Anayasanın 14. ve TCK'nın 302. maddelerine göre suçtur.Madde 302- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/36 md.) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. (3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.Siirt Kurtalan'da “Asena Meral” hezimeti!..İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde esnaf Cemil Taşkesen, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor.deme cüretinde bulunmuştu.Bu şeddeli esnafın "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" sözleri karşısında  bocalayan dişi kurt Akşener, "ne diyorsun sen serseri, burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir, sen de senin gibiler de bu devletin vatandaşıdır, senin, burası Kürdistan diyen ağzını yırtarım, haddini bil!..” diyemedi. Siyasal Kürt hareketinin bir anda herosuna dönüştürülen Cemil Taşkesen de; TBMM'de grubu olan koskoca Parti lideri, İçişleri eski Bakanlarından Akşener’in bu yetersizliğini, kifayetsizliğini, şaşkınlığını bakın Kuzey Irak'ta yayımlanan “Rudaw TV”ye nasıl anlatmış:"... Akşener’le karşılaşmam tesadüfen oldu. Arkadaşlarıma gitti, çay içecektim. Sonrasında olanlar oldu. Akşener çaresiz kaldı, bana verebileceği bir cevabı yoktu. İnkar üzerine kurulu bir şeye ne cevap verebilirsin ki? Yaşasın Kürdistan.Ulan gundi, Orta Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya, dünyada en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor. Avusturya’da yaşayan diğer milletler arasında da Almanlar ve Polonyalılar ile birlikte Türkler en kalabalık etnik grup. Şimdi “Türkler, Avusturya'da yaşıyor” diye orası Türkistan mı? Aynı şekilde Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da hatırı sayılır Türk yaşıyor. Şimdi bu saydığım ülkeler Türkistan mı?Sıradan bir esnafın  laga lugası karşısında dut yemiş bülbüle dönen “dişi kurt” bakın ne diyebilmiş? "İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır.”"Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."Bir de kabul etseydin Sayın Akşener.  Sen bu terör örgütü hempasının aidiyetine saygı duyamazsın. Çünkü bu aidiyet, ülkemizde kan döküyor, binlerce masum cana kıyıyor, ülkemizin bütünlüğüne tehdit oluşturuyor. Siirt Kurtalan'da terör örgütü PKK'nın jargonu ile ahkam kesen bu sempatizanı ikna edemeyen Meral Akşener'in aklına koyduğu Başbakanlığı nasıl yapacağı tabii ki sorgulanır. “10 Büyükelçi” fiyaskosunda Akşener'in tutumu…Türkiye’nin yargı bağımsızlığını hiçe sayan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri 18 Ekim’de Kavala’nın durumunun “Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması”nı isteyen bir bildiri yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıldırım hızı ile bu hadsizlerin 'Persona non grata/istenmeyen kişi' ilan edileceğini, yedi düvel 10 ülkeye ilan etti. Ne muhalefet ne de bu talihsiz bildiriye imza atan sefiller, pardon sefirler Türk Hükümetinden böyle bir çıkış beklemiyordu.Bağımsız Türk Yargısının haremi ismetine uzanmak isteyen bu  sömürgeci zihniyete  karşı çıkması, Milliyetçi duruş sergilemesi beklenilen “dişi kurt”, ne yaptı biliyor musunuz?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin sözde ültimatom gibi bildirisine el altından destek gibi yorumlanması muhtemel sözlerle, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı eleştirdi.  Yahu hırsızın hiç mi suçu yok?Türk yargısını dillerine dolayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini  ayaklar altına alma teşebbüsünde bulunan bu sefiller, pardon sefirlere diyecek sözü olmayan Akşener, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmakta çıkar. Sayın Erdoğan'ın, bağırıp bağırıp dış politika yapması doğru değil" demişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu dış müdahaleden medet uman muhalefet, avucunu yaladı. ABD Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda ‘‘ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkileABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama, ilk on beş dakika içinde Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri tarafından da “Twitter”da paylaşıldı. Bir süre açıklamayı paylaşmayan Fransa ve Almanya da yaklaşık bir buçuk saat sonra diğer büyükelçiliklere uydu.Günümüzde 192 devletin tarafı olduğu Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi:1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.Sonuç şu, muhalefetin ekonomik kriz ve pandemi şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan hükümetin göreceli başarısızlığı üzerinden kısmen oy artışı kazandığı söylenebilir. Ancak 10 Büyükelçi olayında ve Siirt Kurtalan'da terör örgütünün argümanları ile yapılan Propaganda da Milliyetçi kesimin bel bağladığı Meral Akşener sınıfta kalmıştır. Yaygın kanaate göre Başbakan falan da olamaz. Türkiye’nin fotoğrafını doğru dürüst okumaktan aciz birini ancak 23 Nisanda başbakanlık koltuğuna oturturlar, haksızmıyım? Siirt Kurtalanlı gundiye hatırlatma!..Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.İleri atılıp sellercesine / Göğsünden vurulup tam ercesine / Bir gül bahçesine girercesine/ Şu kara Toprağa girenlerindir…Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan / Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan! 


Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!
 • İsotcuların istediği oldu Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa etti İYİ Parti'ye geçiyor
 • Atlantik/ Avrasya mücadelesinde Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodoksluğun Ukrayna savaşındaki rolü!