BİST

1.409,56

%-0,15

Dolar

9,2611

%0,91

Euro

10,7467

%0,69

Altın

526,3910

%-0,72

Emaneti Liyakat Ehline Vermek
20.12.2020 14:36
Ahlaklı ve kaliteli bir yönetim, ahlaklı ve kaliteli insanlarla olur.Onun için İslam, bir yönetim modeli önermemekle birlikte, her yönetim modeli için belli ilkeler getirmiştir. Bunlar liyakat, adalet ve meşveret gibi ilkelerdir. Yönetim modelini her toplumun sosyolojik, tarihi ve kültürel şartları belirleyecek ama içeriklerinde bu ilkeler mutlaka bulunacaktır.

Günümüzde bir devlet için adaletin ne kadar önemli olduğu azda olsa kavranmış, ancak diğer ilkelerle ilgili gerekli duyarlılık oluşmamıştır. Devletin dini adalettir, sözü, adaletle ilgili bu hassasiyetin bir sonucudur. Oysa bu ilkeler birbirini tamamlayan, birinin yokluğu halinde ötekilerin varlığını anlamsız kılan ilkelerdir. Adalet ancak, -ehliyetli- kadroların varlığı ile var olabilir. Ona uygun bir kadro yoksa adalet de olmaz. Keza şura,danışma dediğimiz ilahi emir, meşruiyetin kaynağının halk olduğunu ima eder. Çünkü danışılması istenen toplumun bir kesimi değil, tamamıdır. Geçmişte danışmayı ehli hal ve akd ile sınırlayanlar olmuşsa da bugün bir çok alim tarafından bu görüş terkedilerek o coğrafyada yaşayan Müslümanlar olarak ifade edilmektedir. Zira, ehli hal ve akdı, ilim, adalet ve rey ehli olarak tarif edenlerin yanında, toplumda saygınlığı olan kişiler veya içtihat ehli olanlar olarak tarif edenler de olmuştur. Bu tanıma bağlı kalmak, İslam'ın yönetim için ön gördüğü şurayı anlamsız ve uygulanamaz hale getirir.İçtihat kapısının kapandığı yahut içtihada ehil kimsenin bulunmadığı bir toplumda şura kapısı da kapanır, İslam'ın bunu kastettiğini düşünmek, öteki Müslümanları edilgen, pasif bir unsur olarak gördüğünü düşünmek anlamına gelir.Hitabı bütün insanlığa olan bir dinin, insanları şuraya ehil olanlar veya olmayanlar olarak tasnif etmesi, bazılarını bazılarına üstün görmesi düşünülemez. Şura emri umumidir ve hem yönetimler için hem de her Müslüman'ın kendi hayatı için vazgeçilmez bir düsturdur. Bu olmadığı zaman adalet ilkesi de gerçekleşmeyecektir. Çünkü toplumun bir kısmının düşünce ve beklentilerini yönetime aksettirip, diğer bir kısmının bundan mahrum edilmesi yönetimi tek taraflı hale getirecek, toplumun tüm kesimlerinin siyasi katılımı sağlanamadığı için adalet ilkesi de geçekleşmeyecektir.

İslam toplumlarında bu kavramlar uygulanmadığı gibi doğru da anlaşılmamıştır. Liyakat denildiği zaman bazı çevrelerin aklına gelen, Müslüman/dindar veya İslamcı olunmasıdır. Yapılan işe uygunluk, Müslüman veya İslamcı olmakla özdeşleştirilmiştir. Oysa İslam -liyakat- derken dini bir kasıt ileri sürmemiştir. Öyle olsa, bu ilke dinden soyutlanarak bu şekilde ifade edilmez, liyakat ile didarlık veya Müslümanlığın bir arada zikredilmesi gerekirdi. Devlet işinde liyakat, işi en dindara vermek değil, en iyi yapana vermektir. Nitekim İslam tarihinde bunun çok çarpıcı ve ibret tablosu çapında örnekleri vardır.

Osman Bin Ebu Talha,Kabe'nin kapısı, bakımı ve anahtarlarının muhafazası (hicabe) gibi o dönem çok şerefli sayılan bir görev ifa ediyordu. Bir çok gazvede Müslümanlara karşı savaştı. Uhud'da Hendek'te müşriklerin sancağını taşıdı. Hudeybiye anlaşmasından sonra Halit Bin Velid'le birlikte Medine'ye giderek Müslüman oldu. Mekke fethedilince Allah Resulü Osman Bin Ebu Talha'ya Kabe'nin kapısını açtırıp, namaz kıldı. Hz.Ali ile Hz.Abbas anahtarların kendilerine verilmesini istediler, çünkü Osman Bin Ebu Talha uzun zaman Müslümanlara karşı savaşmış, henüz Müslüman olmuştu. Bu sırada Emanet ayeti olarak bilinen (Nisa/58): "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.Allah size ne güzel öğütler veriyor.Şüphesiz Allah her şeyi görmekte, her şeyi işitmektedir," ayeti nazil oldu. Ve Allah Resulü emaneti ilk ve önde olan Müslümanlar Hz.Ali ile Hz.Abbas'a değil, ehline yani uzun süredir Kabe'nin bakımını yapan, bu işi en iyi bilen Osman Bin Ebu Talha ile amcasının oğlu Şeybe bin Osman'a verdi. Üstelik, Hz.Abbas ile Hz Ali peygamberin biri amcası, öteki amcasının oğlu olmasına rağmen. Ayet, amca yeğeni değil, ehil olanı görmeyi ve görevlendirmeyi emrediyordu.

Ayette emanetlerin ehline verilmesi ile adaletin bir arada zikredilmesi işin ehline verilmesinin aynı zamanda adaletin bir rüknü ve tamamlayıcısı olduğunu gösterir.İslam dünyasındaki geriliğin, çürümüşlüğün sebeplerinden biri işte bu budur. Ehil olanların yerini eş-dost kayırmacılığı, parti mensubiyeti veya başka saiklerle işe alınanlar almıştır. Hz.Osman döneminde çıkan ve onun şahadeti ile biten büyük fitnenin bir sebebi de budur. Çirkin davranışları yüzünden peygamber efendimiz tarafından Medine'den -Taif'e sürgün edilen Mervan Bin Hakem'in Hz.Osman döneminde Medine'ye dönmesine izin verilerek ardından devlet katibi olarak atanması büyük rahatsızlıklara neden olmuş, bu rahatsızlık dalga dalga yayılarak diğer bazı sebeplerin birleşmesi ile büyük bir fitneye dönüşmüştür. Mervan'ın Hz.Osman'ın amcasının oğlu olması bu ateşi harlayanların en önemli malzemesi olmuştur.

Osmanlı'nın gerileme döneminde yazılan birçok layihada da benzer şikayetlere rastlamak mümkündür. Tarihçi-Şair Mustafa Ali daha 1590'lı yıllarda yazdığı şiirlerinde rüşvet, suistimal,iltimas, kayırmacılık ve payitahtta para ve ikbal peşinde koşanlardan şikayet eder.Bir yerde rüşvetin, iltimasın, kayırmacılığın olması, orada liyakatin firar etmesi demektir.Bugün Müslüman'ca bir yönetimden bahsedenlerin en çok ihlal ettikleri kurallardan biri budur. Dinin bir hayat rehberi olmaktan çıkarılıp, siyasi bir projeye çevrilmesi onun ahlaki ilkelerini ikinci plana itmiş, netice de İslam dünyasının her yerinde kötü, despot, baskıcı, parti veya şahıs merkezli yönetimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri