BİST

Dolar

Euro

Altın

Ekonomiyle Yüzleşmek
09.11.2019 10:57
Gerçeklerle "YÜZLEŞEBİLSEK" ülkemizin koca bir tiyatro sahnesine dönüştürüldüğü daha iyi anlayacağız...

Sevgili arkadaşlar, emin olunuz ki bu paylaşımı asla ve kat'a fiyakalı sözler söylemek için yapmıyorum...

Aşağıdaki somut verilerden oluşan paylaşımları okursanız, hak vereceğinizi zannediyorum...

YÜZLEŞME SEANSLARI-1

* 17 yılda 1 Trilyon 56 milyar $ dış ticaret açığı, 575 milyar $ cari açık verdiniz...

* 460 milyar $'ı borç olmak üzere toplam 670 milyar $ yabancı kaynak kullandınız.

* 17 yılda bu milletin sırtından toplam 2 Trilyon 905 milyar $'lık BÜTÇE HARCAMASI yaptınız.

* Bugüne kadar 166 milyar $ dış borç faizi ödediniz, her yıl 20 milyar $ dış borç faiz ödemeye devam edeceğiz...

* 2002 yılında dış borçların toplamı GSYH'nın %33,4'ü iken, bu oranı %63,4 oranına, toplam borçları ise GSYH'nın %165'ine çıkardınız.

* Sadece Merkezi hükümet borç stokunu ise 1 Trilyon 260 milyar TL seviyesine getirerek, her yıl bütçeden bu millete yaklaşık 150 milyar TL borç faizi ödetiyorsunuz...

* Çok övündüğünüz bölünmüş yollara sadece 24 milyar $ harcarken, İmzaladığınız 146 Milyar $'lik YİD ve KÖİ sözleşmeleriyle ülkenin geleceğini 25 yıl boyunca ipotek altına aldınız.

* Bütçeden beş kuruş çıkmayacak dediğiniz bu projeler için 2019 Bütçesinden 9 milyar, 2020 Bütçesinden ise yandaşlara 20 milyar "Gelir garantisi" payı ödeyeceksiniz.

* Benzer kategoride bulunduğumuz ülkeler bu 17 yıllık sürede en az iki kat büyümüş iken, toplam ancak %50'lik büyümeyi millete "ekonomiyi 3,5 kat büyüttük" yalanıyla pazarlamaya çalıştınız.

YÜZLEŞME SEANSLARI-2

* 2002 yılında krizden çıkmış Türkiye'de toplam çalışan sayısı 21,6 milyon çalışan sayısı varken, 2019'da bu sayı ancak 28,1 milyon kişiye çıkabildi...

* 2002 yılında kamuda çalışan sayısı 2 milyon 85 kişi iken, 2019'da bu sayısı yandaşlarınızı kamuda istihdam ederek 4 milyon 570 bin kişiye çıkardınız.

* Son elli yılın en kötü rakam ve oranı olarak toplam vergi gelirlerinin %88'i çalışan ve emekli maaşları ve SGK harcamalarını karşılayacak düzeye geriledi.

* 2002 yılında her 2,5 çalışanın ödediği primle 1 emekliye maaş ödenirken, bu oranı 1,5 çalışana karşı bir emekliye indirerek, bütçeden bu yıl 200 milyar TL ve önümüzdeki yıl 240 milyar TL SGK'ya para transfer yapmak zorunda bıraktınız.

* 2019 yılında 80,5 milyar TL bütçe açığı öngörüp, yıl sonunu 150 milyar TL açıkla zar-zor tamamlayacaksınız.

* 2020 yılında 140 milyar TL BÜTÇE açığı öngörmenize karşın, TBMM'den önümüzdeki yıl için talep ettiğiniz yeni vergiler ve 365 milyarlık "borçlanma yetkisinden" anlaşılan odur ki, 2020 yılında en az 220 milyar Bütçe açığı verecek ve borçlanmaya devam edeceksiniz...

* İşsizlik fonundan "işverene" yapılan transferlerle yaklaşık 1 milyon 400 bin kişilik yapay istihdama karşılık son 30 yılın işsizlik rekorunu kırarak kayıtlı 4 milyon 650 bin, kayıtsız işsizlik olarak da 8,5 milyon işsiz sayısına ulaşırdınız...

YÜZLEŞME SEANSLARI -3 ( MUHALEFETLE DE YÜZLEŞMEK )

* 17 yıl sonra Türkiye ekonomisinin ve Kamu dengesinin durumu yaptığımız ilk iki paylaşıma göre ortada iken;

* Geniş kitlelerin haklı talepleri üzerinden oyalanmak ve milletin gazını almak için de muhalefet vasıtasıyla yapılanlarla da yüzleşmek gerekiyor;

* 6 milyon EYT'linin "müktesep haklarından" oluşan taleplerinin, her yıl kademeli olarak 1/4'ü bile karşılansa ve ortalama emekli maaşı 1800 TL kabul edilse bile, sadece ilk yıl için yaklaşık 32 milyar TL ilave kaynak bulunması gerektiğini,

* Sayıları 1 milyon 516 bin olan 3600 EK GÖSTERGEYE dâhil olma taleplerinin yıllık parasal karşılığı olarak 12 milyar TL kaynak bulunması gerektiğini,

* Ortalama 17 öğrenciye bir öğretmenin düştüğü bir ülkede 700 bin ataması yapılmayan öğretmen adayı için aylık ortalama 3 bin TL maaşla yıllık 25,2 milyar TL kaynak gerektiğini,

* Her yıl kanun gereğince tarım kesimine 40 milyar TL destek verilmesi gerekirken, senelerdir ancak bu miktarın yarısı kadar destek verildiğini, ilave 20 milyarllık kaynağın nereden bulunması gerektiğini,

* Ekonominin toparlanabilmesi ve değişik kesimlere verilmesi gereken krediler için "bankacılık kredi hacminin" en az 500 milyar TL daha artması gerekeceği, bu kaynağın nereden bulunması gerektiğini,

ORTAYA KOYMADAN, DEMOKRATİK BİR ÇÖZÜM ÜRETME KAPASİTESİ BULUNMAYAN VE 17 YILLIK BU TABLONUN DOLAYLI SORUMLULARINDAN OLAN MUHALEFET CEPHESİNİN DE, milletin gazını almak dışında ciddi olmadığını, kendi küçük ve konforlu "iktidar alanlarını" korumak dışında, başkaca bir dertlerinin olmadığını tam olarak anladığımızda TİYATRO'nun bütününe dair bir kısmı daha net görmüş olacağız...

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?