BİST

Dolar

Euro

Altın

Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
15.08.2019 11:50
Sözcü'den Çiğdem TOKER'in "75 milyar dolarlık Varlık Fonu öyküsü" başlıklı yazıyı okuyunca, aylardır zihnimizi meşgul eden bir çok sorunun cevabına ışık tutacak tek "senaryonun"da ne olduğunu anlamış bulunmaktayız.

Ekonomiyi az buçuk takip eden herkesin, siyasi otoriteden merakla beklediği köklü adımları atmaması, aksine günü kurtaracak kısa vadeli "paketlerle" kamuoyunun meşgul edilmesi, yaklaşık bir yıldır radikal kararlar bekleyen piyasaların kaygılarını artırıyordu.

Sık sık bazı ekonomistlerden duyduğunuz üzere, ekonominin dengelerini yerine oturtabilmek için, yeni ve taze kaynak bulunması gerektiğine işaret ediliyor ve muhtemel senaryolar arasında, en sonunda IMF kapısına gidilmesinin şart olduğu savunuluyor.

Tersini savunanlar ise; ağırlıklı olarak yeni "dış politika"mızın dinamiklerine ve "jeo-stratejik" unsurlara işaret ederek, ABD'nin mutlak onayının şart olduğu IMF'den böyle bir kaynak bulunamayacağını, bulunsa bile siyaseten bir böyle bir adım atmanın, IMF şartları sebebiyle "siyasi intihar" sayılacağını ifâde ediyorlar.

Halihazırda bu tartışmalar devam ederken ve Ağustos 2018'den itibaren döviz kuru atağıyla başlayan ve artık halının altına süpürülmesi mümkün olmayan, köklü ekonomik problemlerin halledilmesi yönünde "orta ve uzun vadeli" tedbirlerden ısrarlı bir şekilde kaçınılması, ekonomik aktörlerin, piyasaların ve hane halklarının kaygılarını daha da artırırken, bugün Sözcü'de çıkan ve bizce "sızdırıldığı" anlaşılan bu habere kulak kabartmak gerekmektedir.

Haberde özetle; "Sermaye piyasalarında çok etkili olan bir "girişimci", Varlık Fonuna dahil kurum ve şirketlerin yıllık kâr paylarının teminat olarak gösterilmesi karşılığında, dünyada trilyonlarca dolarlık kaynakları yöneten "emeklilik ve sermaye fonları"ndan TÜRKİYE VARLIK FONUNA dört dilim halinde toplam 75 milyar $ kredi verebileceğini ve bu kredinin yıllık faizinin %3 ve vadesinin de 35 yıl olacağı bir paket teklif etmiş."

Çok basit bir hesapla, "komisyon" ve "manengment fe" denilen yönetim giderleri hariç, yılda 2,25 milyar $ faiz karşılığı Türk ekonomisine can suyu olacak bir teklifte bulunulmuş.

Tabi ki, bize dostluk yapan bu "girişimcinin" kim olduğunu ve bu fonların hangi ülkeye ait olduğunu şimdilik bilmiyoruz.

Bu anlamda üç yıl önce kurulan ve bir anonim şirket gibi faaliyet gösterecek VARLIK FONU'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bizatihi Cumhurbaşkanı tarafından deruhte edileceği, yardımcısının da damat Berat ALBAYRAK olarak belirlenmesi bilgisini aklımızda tutarak, şimdi gelişmeleri adım adım takip edelim.

* Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisi, Hazinesi ve bankaları için verdikleri "yatırım yapılamaz" şeklinde özetlenecek notları ortada iken; Türkiye Varlık Fonu adı altında bazı kamu şirketlerini bir araya toplayarak, "yatırım yapılamaz" şeklindeki fonlama sınırlamaları aşılmak istenmiş olabilir.

* Bu vesileyle bilgi vermek isterim ki, derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları düşük notlar ortada olduğu sürece, sıkı kurallara bağlı olarak faaliyet gösteren "emeklilik ve yatırım fonları" isteseler de, sıcak para sahipleri gibi, istediği ülkeye yatırım yapamaz ve fon aktaramazlar.

* Yine mevcut şartlar altında ve ağırlıklı olarak Londra ve Newyork sermaye piyasalarından, sınırlı miktarda ve % 7-8 arası "tefeci faizi" ile borçlanma yerine, "esrarengiz girişimci" veya "fonun" % 3 faizli ve 75 milyar $'lık teklifi, yabana atılabilecek bir teklif değildir.

* Ancak anlaşılan odur ki, Varlık Fonuna dahil olmuş kamu şirketleri veya yıllık kâr oranları dikkate alındığında, bu teklifi hayata geçirebilecek bazı unsurlarda problemler var gibi. Mesela bu kamu şirketlerinin hızlı bir şekilde ve bilançolarında kâra geçecek astronomik zamlar yapması gerekecek.

7 Temmuz tarihinde MB başkanının azledilmesi, yeni MB yönetiminin tepeden tırnağa değişmesi, 43 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "yurtiçi ve yurt dışı şirketlere iştirak edilmesi" yetkisinin Hazineye verilmesi ve Hazine'nin bu yetki; "şirket kurtarmalar için kullanılmayacak" yönündeki açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Varlık Fonu vasıtasıyla 75 milyar $ kredi kullanmanın önünde yasal ve fiili ciddi problemler olduğu anlaşılmaktadır. Bakalım bu engeller nasıl aşılacak ?

* Bu bilgileri size aktarmamızın ve yapmış olduğumuz değerlendirmenin amacı ise; iktidarın tek senaryosunun, bu kurtarıcı teklif olduğu ve teklif sahiplerinin istediği yasal altyapının ise Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sağlanmak istediği sonucunu çıkarmamızdandır. Artık yasal şartlarda değişikliği IMF değil, sermaye fonları istiyor demektir.

Bu anlamda hükümetin, -artık hükümet de yok ama, alışkanlıkla hükümet diyoruz- ekonomimizin içinde bulunduğu yapısal problemlerden kaynaklanan kırılganlıkların ve yeni bir kur atağının önüne geçebilmek için kısa vadede aşağıdaki tedbirleri almaya çalışıyor.;

MB rezervlerini, a) vatandaşa ait döviz hesaplarının munzam karşılıklarını artırarak,

b) Daha önce bir gecelik veya bir haftalık vadeler için kullanılan "SWAP" işlemlerinin vadesini 6 aya kadar çıkararak, c) Katar, Azerbaycan, Çin gibi ülkelerle yapılan swap anlaşmaları ile artırmaya çalışarak, 75 milyar $'lık anlaşmanın gerçekleşmesini bekliyorlar.

* Kamu bankalarınca dövize müdahale edildiği, kurların kontrol altında tutulduğu ve bu durumun sürdürülebilir olmadığı yönündeki iddiaları dikkate aldığımızda, yine nefes almakta zorlanan bazı sektörlere faiz ve vergi düşüşü ile zaman kazandıracak geçici tedbirlere umut bağlandığı göz önünde bulundurulduğunda, siyasi iradenin TEK SENARYOSUNUN Türkiye Varlık Fonu vasıtasıyla ve "emeklilik fonlarından" sağlanması düşünülen 75 milyar $'lık kredi olduğu anlaşılmaktadır.

Peki bu 75 milyar $'a kavuşursak ne olur sizce; 2009 tarihinden itibaren uygulanan ve sadece iktidarın seçim kazanmasına endekslenmiş "ekonomik model" için uzatma anlamına gelen zaman kazanılmış olur. Problemlerin de yine halının altına süpürülmesine devam edilir.

Özetle ekonomiyi kurtarması beklenen "babayiğit" dışında, mevcutta başka da bir umut gözükmemektedir.

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?