BİST

Dolar

Euro

Altın

Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
26.06.2019 13:20
Yazımızın ilk bölümünde anlatmaya çalıştığımız gibi, karşılaştığımız EKONOMİK KRİZDEN çıkış için, 1-Demokratik yolların, 2- Otoriter yönetim biçimlerinden birini seçmek zorunda olduğumuzu ve mevcut şartlar altında "demokratik yolun" seçilebilmesi için gerekli ön şartların neler olduğunu anlatmaya devam ediyoruz.

Her ne kadar Prof.Dr. Asaf Savaş AKAT, hukuk devleti ve demokratik usul ve esasların gerekliliğini "ekonomik krizden" çıkışla izah etmeyi ayıp bulsa bile, biz bu ahlâki tartışmaya girmeksizin; hukuk ve demokrasiyi medeni bir millet olarak Türk milletinin de fazlasıyla ve hiç bir ön şarta tabi olmaksızın hak ettiğini ifade ederek, EKONOMİK KRİZDEN çıkış kapsamında da bu hususu irdelemeye devam etmeliyiz.

Aklı başında bütün ekonomistlerin veya sosyal bilimcilerin mutabık olduğu üzere, bir toplumun içinde bulunduğu objektif şartları, siyasi eğilimleri, duygu, düşünüş biçimleri ve bütün değerler sistematiği dikkate almaksızın, tamamen "teknisyenlik" faaliyeti düzeyinde, "döviz, faiz, borsa" üçgenine sıkışmış ekonomik tedbirlerin hiç bir işe yaramayacağını ve sonuç vermeyeceğini biliyoruz.

Alınan ekonomik kararların arkasındaki hukuki, toplumsal, siyasi gerekçeler bilinmeden ve bu kararların genel, objektif ve hukuki saik ve teminatları ortaya konulmadan, toplum veya ekonomik aktörler tarafından kabul edilmesini bekleyemeyiz. Bu sebeple siyaseten toplumu temsil eden siyasi yapılar kadar, bu kararlara muhatap olacak ekonomik sektör ve kesimlerin de en geniş anlamda mutabakatını aramak ve ortak akıl mekanizmasını işletmek zorunludur.

Bu vesileyle bir örnek vermek gerekirse, Türk Bankacılık sisteminde 14 Haziran itibariyle döviz mevduatlarının toplamı, toplam mevduatın %56'sına çıkarak son altı ayda yeni bir rekorla, 184,7 milyar $'a çıktı. En yüksek artış oranını da "faizsiz" bankacılık yapan "Katılım bankalarında" gördük. Görüldüğü üzere partiliniz bile olsa, demokratik bir mutabakata, hukuki güvenceye ve geniş bir inandırıcılığa dayalı olmayan tedbir veya çağrılarla, siyaseten ikna etseniz bile ekonomik aktör olarak iknâ edemediğiniz bir kitleyle karşı karşıyasınız.

İlk bölümde vurguladığımız üzere, demokratik yollarla "EKONOMİK KRİZDEN" çıkmak istiyorsak, öncelikli olarak değişik siyasi ve toplumsal kesimlerin demokratik mekanizmalarla ve hukuk güvenliğine kavuşturulmuş mutabakatlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Yine bu hususta bir örnek verecek olursak, krizden çıkış için son çare olarak IMF'ye gitmek ve 60-75 milyar $ taze kaynak bulunması tartışılırken, sadece 2018 yılında Türk vatandaşlarından, Dünyada 4.sırayı alacak şekilde, 4.140 DOLAR milyonerinin yurt dışına çıktığını, aynı şekilde 257 bin vasıflı vatandaşımızın ülkeyi terk ettiğini ve sadece Londra'da bu insanların 5.000 civarında konut satın aldığını hatırlatmalıyım.

IMF cenderesi altına girmek yerine, ne yapmamız gerektiği ortadadır; Kuvvetler ayrılığına dayalı, demokratik hukuk devleti kuralları içinde, rasyonel kararlar almak ve işleyen kurumları inşa etmek, işçisinden, iş adamına kadar her kesimi hukuk güvencesi altına almak, ekonomideki kaynak israfını önleyecek şekilde piyasanın hukuki rekabet koşulları içinde çalışmasını sağlamaktır.

Kamu kaynakları hâlâ servet ve zengin olmanın yegâne yolu olarak sıkı sıkıya muhafaza ediliyorsa, o ülkede "rekabete dayalı piyasanın" varlığından ve hukukun işlediğinden kimse bahsedemez. Böyle bir alt yapının bulunduğu bir ülkede IMF'den bulduğunuz yeni kaynakta ancak bu YANAŞMA DÜZENİNE zaman kazandırır ve geleceğimizi daha fazla ipotek altına almış olur.

Yine bir örnek verelim, hükümet defalarca "kaynağını sormayacak şekilde ve %0,01 gibi düşük vergi uygulamalarına" gitmesine karşın, yurt dışında bulunan döviz sahiplerini iknâ edemediler. Kendi vatandaşınız bile olsa "hukuk ve demokrasi" güvencesi konusunda ciddi zaafiyetleriniz varsa, kimseyi ikna edemezsiniz.

Elimizde bilimsel bir veri bulunmamakla birlikte; bankalarda bulunan 184 milyar $'ın yanında, sistemde gözükmeyen yani "yastık altında" 50-60 milyar $'lık bir döviz mevcudunun, yurt dışında ise yaklaşık 100-120 milyar $ civarında kaynağın bulunduğunu ifade edebiliriz.

İlk bölümde yazdık, devletin üç temel fonksiyonu kapsamında bulunan YASAMA, YARGI VE YÜRÜTME bütünüyle TEK ADAM iradesine tabi kılınmışsa, o ülkede demokratik yollarla krizden çıkış programlarının olmazsa olmaz şartları bulunmamaktadır.

Bütün bu sebeplerle, daha somut bir şekilde rakamlarla ekonomik krizden nasıl çıkarız konusundaki bölümlere geçmeden önce ve "OTORİTER BİR YÖNETİM" yoluna düşmemek için, bütün siyasi yapıların, sivil toplumun, meslek örgütlerinin ve geniş toplum kesimlerinin, hiç değilse 4 yıl sonra yürürlüğe girecek ve önümüzdeki 4 yılı ise bir "geçiş dönemi" olarak göreceğimiz bir anayasa değişikliğinin şart olduğunu dile getirmesi gerekmektedir.

Tabi ki, bu görev ilk olarak parlamento da grubu bulunan siyasi partilerimize düşmektedir. Bu anlamda, mevcut iktidarın risk algılarını karşılayacak şekilde ve ekonomik kriz konusunda elini taşın altına koymaya hazır olunduğu peşinen ilân edilerek, kamuoyu desteğini arkalarına almaları gerekecektir.

Aksi hâlde içinde bulunduğumuz mevcut bu durumun vahameti, siyaset sınıfının konum ve statülerini korumak kaygısıyla görmezden gelinirse, bütün siyasi aktörlerin top yekün tasfiyeye hazır olaması gerektiğini hatırlatmalıyız.

Çünkü; Kim ne yaparsa yapsın, tarihin akışı, sosyolojinin kanunları ve sosyal değişmenin süreçleri işlemeye devam ediyor...Hayatın renkliliği ve çoğulculuğu rasyonel bireyler olmamızın önünü açıyor...
BU DEĞİŞİMİ FARK EDEMEYEN VE GEREĞİNİ YAPAMAYANLAR KAYBEDECEK !

Temenni ve beklentilerim farklı olsa bile, SİYASET KURUMUNU temsil eden aktörler, kendi konum ve statülerini ön planda tutarak uzlaşamayacaklar. Bütün taraf ve kesimlerin ortaklaşa elini taşın altına koyması dışında, başka da bir çözüm yolu olmadığından, ödenecek bedellerin ve ortaya çıkacak mağduriyetlerin sonucu olarak, "siyaset sınıfı" bütün aktörleriyle birlikte top yekün tasfiye olacak. "Bu tasfiye nasıl olacak" sorusunun cevabını ise yaşayacağımız gelişmeler gösterecek..! ( Devam edecek...)

Baki selamlarımla...

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?