BİST

Dolar

Euro

Altın

Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
20.05.2019 13:59
Sevgili arkadaşlar;

Ekonomimizin içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışırken, mümkün olduğunca resmi verilere dayalı tespit ve değerlendirmeleri karmaşıklıktan uzak tutmaya gayret ediyorum.

Bu yazımızı kaleme aldığımız sırada TÜSİAD'la, Sayın Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı cevap ve hâd bildirme polemikleri devam ediyordu.

Şimdi her iki tarafa da millet adına cevap olmak üzere; hem iktisadi yapımızın hem de siyasi yapımızın YANAŞMA DÜZENİ kurallarına tâbi olduğu müddetçe, bu tartışmanın toplumuzu çok da ilgilendirmediğini aşağıda rakamlarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım...

ÖNCE HÜKÜMET CEPHESİNE BAKALİM;

Sayın Cumhurbaşkanı;

* Siz hükümet etme sorumluluğunu üzerinize aldığınız 2000-2001 krizi sonrasında bile halk olarak toplam vergi gelirleri içindeki ödediğimiz "dolaylı vergilerin" oranı %59 iken 2018 yıl sonu bütçe gerçekleşmelerine göre, dar gelirli insanların tüketimleri üzerinden topladığınız bu vergileri % 71 gibi acımasız bir orana çıkarmışsınız.

* Siz geldiğinizde bu ülkede toplam servetin %40'ı bugün haddini bildirdiğimiz %1'lik kesimin elinde iken, şimdi bu oranı %50 artış oranıyla % 60'lara çıkarmış, sadece bu beylerin yanına kendi "zenginlerinizi' de eklemişsiniz.

* Bankalardaki toplam mevduatın % 56'sının sadece 190 bin kişinin eline geçmesini sağlamışsınız.

* Aynı şekilde yönettiğiniz hükümetler, halktan toplanan vergilerle bütçe harcamalarının, (mesela 2005 yılında) % 84,4'ünü karşılayabiliyor iken, 2019 yılı ilk dört aylık bütçe sonuçları sonuçlarına göre; bu oranı %61,4'e düşürerek; daha çok bütçe açığı, daha çok borçlanmayla hem bu günümüzü hem de geleceğimizi ipotek altına almaya devam ediyorsunuz.

* Geniş halk kitleleri olarak bütün vergi yükünü bizim sırtımıza yıkarken, sözde haddini bildirdiğimiz TÜSİAD'ın da için de bulunduğu kesimlerin "servet vergileri" ise yıllardır bütçenin ancak %2,65 ile %3,21'i arasında gitmiş gelmiş. Kaldı ki bu oranların %65'ini de motorlu taşıtlar vergisinden almışsınız.

* Yine karşılıklı olarak bu polemiğin tarafı olan sözde iş dünyasından Kurumlar Vergisi olarak, toplam bütçenin ancak %9 oranında vergi alabilmişsiniz... Sigara ve alkol tiryakileri bile bu beylerden daha fazla vergi ödemişler...

SAYIN TÜSİAD'ÇILAR;

* Resmi rakamlara bakarsak, Türk ekonomisinin en az yarısını temsil ediyor, dış ticaretin % 85'i sizin elinizden geçiyor. İstihdâmın da % 50'inin de sizler tarafından sağlandığı ifâde ediliyor. Bu oranlara karşın koca Türk ekonomisinin imtiyazlı 880.000 adet şirketi olarak ve kurumlar vergisi kaleminden sadece 62 milyar TL Vergi üretebiliyormuşsunuz.

* Avrupa Birliği ekonomilerinin ortalama ürettiği doğrudan vergi oranı %65 iken, halkın tüketimi üzerinden ödediği, yani "dolaylı vergilerin" oranı sadece %35 iken, siyaset ve iş dünyası olarak "ortaklık" kurmuş ve vergilerin %71'ini Türk milletinin sırtına yıkmışsınız.

* Siyaset sınıfıyla birlikte kurduğunuz ortaklığa ödediğimiz vergiler bile artık harcamaların %60'ını karşılayacak kadar azalınca, hep birlikte iç kaynaklara el atmış ve bu kaynaklar da tükenince, ortaklaşa dış borçla ithâl ürünlere acentalık yaparak komisyonlarınızı tahsil etmiş; Türk ekonomisinin mümtaz temsilcileri olarak teknolojiye, verimliliğe ve ihracata dayalı üretim yapmamış ve siyaset sınıfıyla birlikte rant ekonomisinin mümessilliğini yapmışsınız.

Sakın yanlış anlamayın beyler, sermaye ve teşebbüs hürriyeti düşmanlığı yapmıyoruz. Sadece üretime, çalışmaya, teknolojiye, verimliliğe, markalaşmaya ve ihracata dayalı iş dünyası ve TÜRK EKONOMİSİ özlemimizi ifade etmeye çalışıyoruz.

BEYLER;

Rakamların ortaya koyduğu üzere, artık kamu kaynaklarına el atmaya ve dış borçlanmaya dayalı sömürü modelinizin devam ettirilebilmesi imkanı kalmamıştır. Millete elde etmediği gelirlerle, umut tacirliği yaparak tükettirdiğiniz ve üzerinden hem "vergi", hem de "komisyon" topladığınız ve ancak artık geliri kalmadığı gibi, geleceği de borç ipoteği altında olduğundan, bundan sonrasında kimin kimi ne şekilde "teşhir edeceği" meçhul olan aranızdaki "kayıkçı kavgasını" bırakın ve milletin de adam yerine konulacağı, HUKUK VE DEMOKRASİ temelli SAHİCİ bir modeli artık konuşmaya başlayalım...

YOKSA ÖYLESİNE BİR ALT ÜST OLUŞ HÂLİ YAŞANACAK Kİ, HERKES BU ENKAZIN ALTINDA KALACAK...

İşte bu sebeple mevcut düzeni devam ettirmek isteyen iktidarı veya muhalefeti fark etmez, bu siyaset sınıfını ve komisyoncu iş dünyasını top yekün tasfiye etmez isek, Türk milleti olarak bu YANAŞMA DÜZENİNİN cenderesinden kurtulamayacağız.

Selametle,

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?