BİST

1.910,41

%1,61

Dolar

13,7186

%0,40

Euro

15,5362

%0,18

Altın

786,5300

%0,95

Dünya Adalete Mecburdur
29.06.2020 10:40
İslam dünyasının neredeyse tamamı, despot, otoriter, halkın taleplerine kulak vermeyen yönetimler tarafından yönetiliyor. Halkla yönetenler arasında büyük uçurum var. Toplum, devletle kendini özdeşleştiren kişi, grup veya aileler karşısında yapayalnız. Hak arama yolları kapalı, hele idareyi elinde bulunanlara karşı böyle bir teşebbüste bulunmak dünyanın en büyük suçu.

Hemen her İslam ülkesinde ciddi adalet sorunları var. Suça değil, suçluya göre hareket eden, aynı eylemden dolayı birini yargılarken ötekine dokunmayan bir yargılama biçimi söz konusu.Yönetimi elinde bulunduranlar açısından bir nevi yargı bağışıklığı, dokunulmazlık var. Ne yaparlarsa yapsınlar onlara dokunmak mümkün değil. Bu da zulmün, yozlaşmanın en önemli nedenlerinin başında geliyor. Adaletin çalışmadığı alanlarda zulüm çarkı işlemeye başlar.Bu gibi durumlarda zalimi durdurabilecek hiç bir mekanizma yoktur, nerede duracağı hangi noktada doyuma varacağına bağlıdır. Tarih bize, -hukukla sınırlandırılmayan- yönetimlerin bir doyum noktası olmadığını gösteriyor.

Zulüm, anlamı geniş, her türlü haksızlığı içine alan bir kelime. Yolsuzluk, hırsızlık, kul hakkı yeme, adaletsizlik, rüşvet, baskı, terör zulmün farklı biçimleri. Kuran'da zulmün dünya ve kullarla ilgili biçiminin yanında, bir de Allah'la ilgili boyutuna işaret edilir : Lokman suresi 13. ayette "Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür," denilerek, ona ortak koşmanın büyük bir zulüm olduğu belirtilir.

İslam, zulmü men, adalet ve doğruluğu emretmesine rağmen zulüm en çok İslam dünyasında yaygındır. Her Cuma hutbesinde Müslümanlar, Nahl Suresinin 90. ayetinde ifadesini bulan ve " Muhakkak Allah,adaleti, iyiliği ve akrabalara yardım etmeyi emreder..." diye başlayan ayeti dinlerler. Nisa Suresi 58. ayette," Allah size emaneti mutlaka ehli olana vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi... emreder,"der. Benzeri bir çok ayet göstermek mümkündür. Hadislerde de aynı adalet hassasiyetini görmek mümkündür. Yüce Peygamber," En faziletli cihadın zalim bir idareciye karşı adaleti söylemek olduğunu," ifade etmiştir. Bu hadis, zulme sessiz kalmamaya, zalime karşı hakkı söylemeye teşvik etmektedir. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır ," hadisi de aynı anlam çerçevesine sahiptir. İslam, zulmü, adaletsizliği men etmekle kalmamış, onun karşısında sessiz kalmayı da doğru bulmamıştır. Bir Müslüman, haksızlıkla karşılaştığı zaman bu zalim bir yönetici bile olsa ona hakkı, adaleti söyleyecek, asla susmayacaktır. Bu, modern demokrasilerin 20. yüzyılda halka tanıdığı, yönetenleri denetim yetkisinin, İslam tarafından 14 asır önce tanınmasıdır. İslam, yöneticilere adil olmayı emretmekle birlikte kendi başlarına bırakmamış, onların üstüne halkı bir nevi denetçi yapmıştır. Nitekim, İslam büyükleri, bu ölçülerden hareketle devletin dininin adalet olduğu sonucuna varmışlardır.

Böyle olmasına rağmen, zulmün, adaletsizliğin, hak yiyiciliğin en çok İslam dünyasında yaygın olması manidardır.İslam, zulüm karşısında susmamayı, adaleti elden bırakmamayı emrederken her türlü hukuksuzluk, suskunlukla karşılanmaktadır. Bunun en önemli sebebi, gerçek adaletin öteki dünyada tecelli edeceğine dair yanlış din ve adalet algısıdır. Müslümanlar, nasıl olsa öteki dünyada yapılanların hesabı görülecek inancıyla, her türlü zulmü sineye çekmekte, tepki ve mücadele yerine kendi sorumluluklarını Allah'a devretmektedirler. Halbuki, İslam yaşadığımız dünyayı düzenlemek için inmiştir.Emir ve yasakları bu dünya içindir.Kuran, dünya hayatının kılavuzudur. Adalet emri bu dünyadaki ilişkilerimiz içindir. Ahiret ve hesap günü, sorumluluklarımızın ertelendiği mahal değil, sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdiğimizin veya getirmediğimizin hesabının görüldüğü mahaldir. Ahirette görülecek hesapla teselli bulmak, dinin dünyamızı tanzim etmeye yönelik sorumluluklarından kaçmaktır. Allah, elbette zalimden hesap soracaktır, lakin böyledir diye kimse dünyada kendine yüklenen adalet sorumluluğundan kurtulamaz. Zulme, adaletsizliğe karşı durmak, tıpkı namaz, oruç ve diğer mükellefiyetler gibi bu dünyaya ait bir emirdir. Yüce Allah, adalet işini bana bırakın demiyor, adil olun, zalime karşı hakkı söyleyin diyor. Öbür tarafta bir hesabın olması bu tarafta tepkisizliğin, dilsizliğin, teslimiyetin,meskenetin, boyun eğmenin bir gerekçesi haline getirilmiş, neticede zalimin ve zulmün önünde hiç bir insani direnç noktası ve engel kalmadığı için onu daha pervasız ve acımasız hale getirmiştir. Adaletin öte dünyaya ait bir sorumluluk olduğuna dair yanlış inanç değişmedikçe,İslam dünyası kendi gafleti ile yol verdiği zalimlerin elinde ezilmeye devam edecektir.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER