BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Dinin Siyasete Alet Edilmesi
07.10.2019 10:50
Dinin siyasete alet edilmesi yeni bir durum değil. Hemen her din siyasetin istismarına uğramıştır.

Mesela, M.Ö. 1800'lü yıllarda Babil Kralı Hamurabi'nin adıyla anılan kanunlarda bu yasaların adalet ve güneş tanrısı Şamaş tarafından gönderildiği iddia edilir. Giriş, yasalar ve sonuç bölümünden oluşan kanunlarda, Hamurabi, kendisinin halkı yönetmek için baştanrı Marduk tarafından gönderildiğini, adaleti tesis etmek için yasalar çıkardığını belirtmektedir.

Keza aynı döneme ait Gılgamış destanında, Kral Gılgamış'ın annesinin bir tanrıça, kendisinin ise üçte iki tanrı, üçte bir insan olduğu ifade edilmiştir.

Aynı din siyaset ilişkisini Hıristiyanlıkta da görmek mümkün. Başlarda siyasete ilgisiz kalan Hıristiyanlık ikinci kurucu kabul edilen Paulus'tan sonra iktidara itaati Hıristiyanlığın bir rüknü haline getirmiş, bunu da Kitab-ı Mukaddesin Yeni Ahit bölümündeki Hükümdarlar Tanrı'nın hizmetçileridir şeklindeki 13. babın 1. ayeti ile temellendirmiştir.

Sonraki dönemlerde 492-496 yılları arasında papalık yapan 1.Gelasius bu öğretiyi bir adım ileri taşıyarak kilise lehine çevirmiş ve imparatorun kilisenin efendisi değil çocuğu olduğunu belirterek devlet- kilise ilişkilerinde kiliseyi piramidin üstüne taşımıştır. Papaların imparatorlara taç giydirmesi, kilisenin devletler üstü bir güç haline gelmesi bu yaklaşım değişikliğinden sonra gerçekleşmiştir. İktidar gücünün sahibinin Tanrı olması ve kilisenin Tanrı'yı temsil eden bir kurum olmasından hareketle Tanrı'ya ait olan iktidarın onun yeryüzünde ki temsilcisi kilise tarafından kullanılması gerektiği fikrine dayanan bu görüş, kralları Kilisenin bir memuru haline getirmiştir. Batı dünyası, zamanla bu kilise dini ile Hıristiyanlığı özdeşleştirmiş, tepkilerini kilise ile birlikte Hıristiyanlığa da yöneltmiş, ondan kurtulmaya çalışırken büsbütün dinden de uzaklaşmıştır.

İslam dünyası dinin siyasete alet edilmesini ilk olarak Emevilerle tanımıştır. Bu dönemde din siyaseti belirleyen bir mekanizma olmaktan çok, iktidarda olanların konumunu pekiştiren bir mekanizma olarak kullanılmış, öyle ki sultanları Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören bir anlayış ortaya çıkmıştır. Hatta Taberani, bu minvalde bir hadis de nakletmektedir. Sultanlar Allah'ın yeryüzünde gölgesi olarak kabul edilince onlara itiraz etmek, icraatlarına karşı gelmek de imkansızlaşmakta, beşeri olan ilahi hüviyete büründüğü için her türlü muhalefet din karşıtı olarak kodlanabilmektedir.

İbni Haldun, din bağının her türlü asabiyeden daha güçlü olduğunu savunur. Siyasetçileri din istismarına iten de budur; dinin bağlayıcı gücünden yararlanarak kitleleri kendi yanlarında tutmak. Haldun'a göre üç çeşit siyaset biçimi vardır: akli siyaset, medeni siyaset, dini siyaset. Akli siyaseti ikiye ayıran İbni Haldun, İslam dünyasında ve diğer ülkelerde uygulanan siyasetin şiddet ve cebre dayalı olan ve kamu yararının, hükümdarın çıkarına endekslendiği model olduğunu söyler. Din de bu modelin oluşturacağı yakınmaları, şikayetleri ortadan kaldırmak, iktidarı tehdit edecek bir noktaya varmasını engellemek için kullanılan bir susturucudur. Zira, yönetim yetkisini tanrıdan alan bir kişi eleştirilemez, liyakati tartışılamaz, yetkisini tanrıdan aldığı için de alaşağı edilemez. Topluma doğrusunu yanlışını sineye çekmek kalır. Bunun en kötü sonuçlarından biri, tıpkı Hıristiyan dünyasında olduğu gibi İslam dünyasında da yönetenlerin icraatlarının İslam'la özdeşleştirilmesi ve tepkilerin İslam'a yönelmesidir.Kilise dini Hıristiyanlığı bitirirken, siyasal İslamcılığın da İslam'ı zayıflatma, dini değerlere olan güveni sarsma riski vardır.Oysa Kuran-ı Kerim'de Müslüman bir topluluğun yönetenlere itaati, onların Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uymalarına bağlanmıştır. Bu yönüyle İslam, yönetenleri yönetilenlerin denetimine tabi tutmuş, adalet, doğruluk, iyilikle hükmetme ve danışma gibi prensipler getirmiştir.

Not: Bu makalede Yıldırım Torun'un Orion Yayınları arasında çıkan Din ve Siyaset İlişkisi isimli kitabından yararlanılmıştır.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • 14:37

  Prof. Dr. Kamil Aydın Bey'e Taziye ve Başsağlığı

 • 14:23

  Selçuk Özdağ'a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

 • 08:22

  Milli Vicdan Üyelerinden Necdet Bayraktaroğlu'nu Kaybettik

 • 10:29

  Rauf Denktaş'ın Ölüm Yıl Dönümü

 • 20:46

  Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Kılıçarslan'ın Mezarı Bulundu

 • 15:01

  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

 • 13:20

  Muhsin Yazıcıoğlu'nun Eşi ve Oğlu Kaza Geçirdi

 • 12:49

  Merkez Bankası FAST Sistemini Kullanıma Açtı

 • 11:37

  Türksat 5A Uzaya Gönderildi

 • 11:11

  Uygur Çocuklara Çin İşkencesi