BİST

Dolar

Euro

Altın

Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
27.04.2019 10:17
Sevgili arkadaşlar;
Bu yazıyla güncel görüşlerimi paylaşmanın ötesinde, en samimî duygularla kendisini bu topraklara ve milletimize derin bir mensubiyet bağıyla bağlı hisseden Türk milliyetçileri olarak, önümüzdeki dönemde hepimize düşen vazifeyi hatırlatmak ve sadece kardeşçe çağrımı konu alan bu yazımı, istişâre maksadıyla sizlere iletmek istedim...

İnanın ki bu çağrının icabı olarak ifade etmek isterim ki, öyle bir zor dönemin içinde bulunuyoruz ki, hiç birimiz artık ağırlıklı olarak duygularla yüklü eski ezberlerimizi devam ettirerek ve korunaklı mahallemizde bulunmanın huzur ve güvenini devam ettirerek, tarihi vazifemizden kaçınamayız.

Artık bu konforlu ve güvenli alanımızdan çıkarak, insan ve millet odaklı bir milliyetçilik anlayışıyla ve zamanın ruhuna uygun olarak; bilim, hukuk, demokrasi ve akıl çizgisinde milletimizin gelecek ümidi olmak gibi bir tarihi ve milli göreve talip olmak zorundayız.

Bu kapsamda olmak üzere; ilk adım olarak 82 milyonluk ülke insanımızı, "yapay ayrımları" bir tarafa bırakarak, inat ve ısrarla kucaklamaya çalışmalı, sosyolojide "kültürün sivri uçları" diyebileceğimiz, bizler için en aykırı "sıfatlara" bile sabır göstererek milli birliğimizi tâhkim etmek gibi ilk sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.

Nefsimize ve irademize hakim olarak atacağımız ve samimiyetle içselleştireceğimiz bu adımların sonrasında da, meşrûiyetin kaynağı olarak millet irâdesini esas alan, her türlü vesâyeti reddeden, siyasetin merkezine en kapsayıcı sosyolojik kavram olarak milleti yerleştiren; milli, sivil, hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik usul ve esasların vazgeçilmez sayıldığı, akıl, bilim ve rasyonel analiz yöntemleriyle üretilmiş bir siyaset projesiyle Türk milletiyle buluşmamız gerekmektedir.

Bu anlamda kâlben inanıyorum ki, vazgeçilmez temel ilkelerle inşa edilmiş bir sivil siyaset tasavvurumuz milletimizin en az %90'lık bir çoğunluğunda, hesapsız bir samimiyetle karşılık bulacaktır.

Bu yönüyle Türk milliyetçilerinin öncülük edeceği ve günün ve geleceğin problemleri için akılcı çözüm teklifleri üretebilen bir siyasi hareketin meşrûiyet alanının, temelinde "milliyet" fikri bulunmayan, diğer siyasi görüşlere göre mukayese kabul etmez bir üstünlük ve önceliğe sahip olduğunu sizler de herhalde rahatlıkla kabul edersiniz.

Lütfen bu ortak çağrımız üzerinde biraz durup düşünelim mi? Aksi halde, siyasetin "devşirmeleri" tarafından, milli hassasiyetlerimizden hareketle ihtiyaç duyuldukça başvurulan elverişli yardımcı elemanlar statüsü ve istismarından kurtulamayacağız...

Hepimizin de fark ettiği üzere; son 31 Mart seçimlerinde bile, defalarca ve nefisleriyle vatanseverlik sınavlarından geçmiş "milliyetçiliğimizin" sınırsız meşrutiyetinden diğer siyasi yapılar da dahil olmak üzere, herkes istifâde etmeyi tercih etti.

Bu vesileyle vurgulamak isterim ki; Türk milleti sivil siyasetin meşru aktörleri dışında, "görünmeyen aktörlerin" vesâyet veya etkisinden kurtulmadıkça; huzura, ekmeğe ve adâletli bir düzene ulaşamayacaktır.

Unutmayalım ki, bazen de bu aktörler kim olduklarını, nerede durduklarını tam olarak kavrayamayacağımız şekilde iç içe geçmiş olabilirler. Etrafına dikkatli bir şekilde bakan ve süreçleri okumayı bilenler, herhalde bu durumun fazlasıyla farkındadır.

Bâki selamlarımla...

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?