BİST

1.479,93

%1,68

Dolar

9,6026

%1,08

Euro

11,1924

%1,02

Altın

553,5640

%1,53

Değişimler / Reformlar
08.10.2018 13:29
Eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda; “eğitim-öğretim konusunda, tarihi nitelikte değişimlere/ reformları hazırlanıyoruz” ifadelerine yer verdi…

Reform “daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme veya ıslahat” karşılığında kullanılmaktadır.

Değişim ve reform yapılmasını ülkemiz için kıymetli bulmaktayım. AK Parti ilk kuruluş yıllarında mevcut sistemin dönüşüm ve reformunu öncelikli gören bir politik anlayışı benimsemişti. Nitekim 2002 AK Parti Seçim Beyannamesi’nin sunuş bölümündeki bazı başlıklar şu şekildedir: “Hukuk ve Adalet Reformu, Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, Devlette Şeffaf Yönetim, Dönüşüm Türkiye Projesi, Merkezi İdare Reformu, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi, Nitelikli Eğitim…”

Bu anlayışın o günden günümüze AK Partinin başarısında payı oldukça yüksektir…

Zikredilen başlıklardan “Nitelikli Eğitim” konusuna biraz daha ayrıntılı bakmak istiyorum.

Nitelikli Eğitim hedefi…

2002 yılı Seçim Beyannamesinde “Yaşadığımız sıkıntıların çoğunun kaynağı ve çözümü eğitimde saklıdır” denilmekte. Bir akademisyen olarak bu tespiti doğru bulduğumu ifade etmeliyim…

Eğitimde temel hedef olarak "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir" ifadesine yer verilmiş… “Halen uygulanmakta olan önyargılı ve ezbere dayanan yaklaşım terk edilecek, evrensel değerleri öne alan, insanı merkeze yerleştiren “demokratik ve çağdaş bir yaklaşım benimsenecektir…”

Bunları ilkesel olarak önemli bulmaktayım…

2018 yılında eğitimde hangi alanlarda değişim ve reform yapılması gerekir?

Bu soruya verilebilecek cevaplardan bazılarını 2002 beyannamesini (bir kısmı yapılmış olmakla birlikte) incelememize devam ettiğimizde bulabiliyoruz…

Yapılması gerekenler…

2002 yılı Seçim Beyannamesinde (S: 79-81) nitelikli eğitim hedefine ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler özet olarak şunlar:

-MEB merkez teşkilatı yeniden yapılandırılacak; üst kademelerde toplanan yetkiler, alt birimlere ve taşra yönetimine dengeli olarak aktarılacak;

-Yerel yönetimlerin eğitimdeki rolü artırılacak;

-Ortaöğretim, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan mesleki ve teknik liselerle, sadece üniversiteye hazırlayan liselerden oluşacak;

-Müfredat programları sürekli olarak yenilenecek;

-Çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojileri yakından izlenecek, eğitimin her aşamasında e-eğitim yürürlüğe konulacak;

-Türkçe'nin çok iyi öğretilmesi;

-Yabancı dil ile eğitim yerine, bir yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilmesi;

-Öğretmenlerin nitelikleri artırılacak;

-Eğitime daha çok kaynak ayrılacak ve

-Eğitimin her alanında özel teşebbüs desteklenecektir.

Üniversitelerde reform…

Üniversitelerle ilgili olarak “Üniversitelerde köklü bir reforma ihtiyaç vardır” ifadesine yer verilmiştir. Bunu günümüzde de önemli bulmaktayım. Yükseköğretimde yapılacaklar ise özetle şu şekildedir:

-YÖK’ün, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya kavuşturulması;

-Üniversiteler idari ve akademik özerkliğin güçlendirilmesi; demokratik bir ortam özgür bir foruma dönüştürülmesi,

-Öğretim elemanı, fiziki altyapı, dokümantasyon ve donanım ihtiyacının karşılanması;

-Akademik yöneticinin seçimle işbaşına gelmesi;

-Üniversitelerin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması yeni üniversitelerin kurulmasında objektif kriterler geliştirilmesi;

-Meslek yüksekokulları, üniversite bünyeleri dışında, ara insan gücü yetiştirecek bir şekilde ayrı bir grupta toplanması...

Galiba en büyük reform fabrika ayarlarına dönmek…

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?