BİST

Dolar

Euro

Altın

Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
22.05.2020 13:21
Thomas Hobbes İnsan insanın kurdudur (Homo homini lupus) sözü ile savaşların, ekonomik rekabetlerin, siyasi kavgaların ve darbelerin asıl nedenini ortaya koyar.

Bu sözün mahiyeti anlaşılmadan yapılan siyasi analizlerin bir değeri yok gibi birşey. Çünkü insan fıtratını çok iyi çözümlemiş.

Türk halkı kıssaları sever, efsanelerden beslenir. Hatta aydınlarında bile kutsal tarihe tapıcılık ileri düzeyde şanlı tarih hastalığı semptomları ile kendini gösterir.

O nedenle bugünün muktedirlerine geçmişten hikayelerle misal vererek kıssadan hisse kapmalarını murat ediyorum.

II. Abdülhamid göstere göstere gelen darbeye teslim olmuştu

II.Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 Temmuzundan sonra iktidarı denetleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı tepkiler oluştu.

Derviş Vahdeti ismindeki bir Nakşi, yayımladığı Volkan Gazetesi’nde açıktan ayaklanma çağrıları yayınladı.

Özellikle İstanbul’daki çoğunlukla alaylı subay ve çavuşlardan kurulu I. Ordu birliklerini etkilemişti.

13 Nisan 1909 sabahı Taşkışla’daki 1. Ordu birlikleri ayaklandılar. Önlerine çıkan mektepli subayları öldürerek, önce Galata Köprüsü’nden geçerek Ayasofya Meydanı’ndaki Meclis-i Mebusan binası önünde toplandılar.

Ancak Halife Sultan II. Abdülhamid, kardeş kanı dökülmemesi için isyana müdahale edilmesine izin vermemesi üzerine Selanik'teki İttihatçı komutanlar Hareket Ordusu adını verdikleri askeri birliklerle İstanbul’a intikal etti.

Önce isyan bastırıldı sonra isyana göz yuman II. Abdülhamid'e hesap soruldu

31 Mart irtica kalkışmasının en önemli sonucu hiç şüphesiz, 33 sene süreyle yönetimde bulunan II. Abdülhamid’in, 31 Mart kalkışması ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 27 Mart 1909 Salı günü hal’ edilerek tahttan indirilmesidir.

Ancak İsyancılar safındaki Selimiye Kumandanı Süleyman Şefik'in “eğer Abdülhamit “öne atılıp İttihat ve Terakki’yi kapattığını, yeni ve adil bir seçim yaptıracağını açıklayarak askerin başına geçseydi Hareket Ordusu durdurulabilirdi” sözü yaşanan süreci anlatmaya yeter artar.

II. Abdülhamidin tahttan indirilmesi, o dönemde British (İngiliz) entelijansiyası tarafından hazırlanmıştı.

Bu çerçevede Balkanlara konuşlanmış ve çetelerle savaşan 3. Ordu subayları ile İstanbulda bazı gazeteciler ve politikacıları elde etmişlerdi.

Arsen Lüpen serisini ezbere bilen, dünyanın en yaygın hafiye örgütünün kuran Sultan Halife'nin bu kumpastan haberi olmaması mümkün mü?

Bir kavle göre Padişah kan dökülmesini istemiyordu. Askerlerin, durduralım teklifine rağmen o nedenle izin vermedi. Çünkü çok kan dökülecekti.

Ama başka bir kavle göre; direnç Abdülhamit'in tarzı değildi. Onun yönetim anlayışı “taviz”, “imtiyaz” ve “denge” ekseninde müselles bir siyaseti kapsıyordu.

Yolun sonu göründüğünde bu müselles politika bir işe yaramadı.

Adnan Menderes darbe geliyor çığlıklarına kulak tıkadı son soluğu idam sehpasında verdi

MAH/MİT ile ordu arasında anlaşmazlık MAH'ın Demokrat Parti iktidarında hükümetin kolluk kuvvetine dönüşmesiyle belirginleşti.

25 Aralık’ı 26 Aralık’a bağlayan gece, MAH/MİT elemanları İstanbul’da çeşitli mahallelerde sekiz eve baskın yapmış ve biri emekli üç albayla dört subayı tutuklamışlardı.

Aynı gün, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Fazıl Bilge’nin imzasıyla gelen bir yayın yasağı kararı, orduda devletin güvenliği ile ilgili olarak yapılmakta olan bir tahkikat dolayısıyla neşir yasağı konulduğunu ve bu yasak kararının yayınlanmasının da yasak olduğunu bildirdi. Neden?

Tutuklamaların arka planı ve TSK, MAH'a taktı…

Önce Masonluk ve Siyonizm karşıtı kitabı ve Mücadele Birliği'nin fikir babası Ziya Uygur'un ihtilalden 2 ay önce İstanbul Park Otel'de Adnan Menderesle baş başa görüşmesinden söz edelim.

Ziya Uygur, Fevzi Çakmak ekibinden olduğu için tasfiye edilen istihbarat yüzbaşısı olduğundan, TSK içindeki gelişmelerden bir şekilde haberi olmuş ve bunları Menderesle paylaşmıştı.

Sonuca bakılırsa merhum Menderes'in Ziya Uygur'u neresiyle dinlediği belli.

Ki daha öncede bizzat muvazzaf bir asker Binbaşı Samet Kuşçu darbe yapılacağından DP iktidarını bilgilendirmişti.

26 Aralık 1957'de Binbaşı Samet Kuşçu “Bir grup subayın hükümete karşı bir darbe planladıkları” ihbarında bulundu.

26 Aralık günü 4 subayın gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmada 16 Ocak 1958 gününe gelindiğinde 3 albay, bir yarbay, 4 binbaşı ve bir yüzbaşı olmak üzere 9 subay tutuklanmıştı.

“Hızlı ve gizli” bir soruşturma sonunda bu 9 subaydan 8’i beraat etti. Hüküm giyen tek asker, birlikte davrandığı darbe girişimini ihbar eden binbaşı Samet Kuşçu olmuştu. Kuşçu, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAH’ın Binbaşı Samed Kuşcu'yu TSK içinde darbe yapılanması söylentileri üzerine darbeci gruba sızdırması, TSK ile arasındaki mesafeyi büyüttü. Halen de öyle gibi.*

Günümüzde de Suriye ve Libya konusunda sahada MİT ve TSK personeli arasında zaman zaman bu tür anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Mesela Suriye ve Libya masasına istihbarat teşkilatından aynı ismin baktığı, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa'nın Suriye’deki ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın da Libya'daki görevinden, bu isimle anlaşamadığı için görevlerinden alındıkları iddiasına ne demeli?

Siyasal İslamcıları kandırmak çok mu kolay?

1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Milli Amele Hizmet (MAH) bünyesinde gerçekleştirilen bir dizi yeniden yapılanma sonrasında, 01 Mart 1966 – 23 Temmuz 1971 arasında MİT Müsteşarlığı görevinde bulunan Mehmet Fuat Doğu; Mit Personeli Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunagür’e, Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” adlı kitabının Türkçe çevirisini yaptırır. Amaç Komünizm tehlikesine karşı, dini bir duyarlılık oluşturmaktır.

Türkiye’deki dini grupların Ortadoğu kökenli dini hareketlerle kültürel irtibatının kurulmasında Allah var MİT'in katkısı yadsınamaz.

Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah romanı yıllar öncesinde İslamcı camiada en çok okunan kitaplar arasındaydı.

Şimdilerde CHP saflarında politika yapan Berhan Şimşek'in, Perihan Savaş'la başrolü paylaştığı Minyeli Abdullah filmi, Hekimoğlu İsmail'in aynı adlı romanının uyarlanmıştı.

Yücel Çakmaklı'nın yönettiği, senaristliğini Bülent Oran'ın üstlendiği 1990 yapımı filmde tıpkı romanda olduğu gibi Türkiye’de yaşananlar, sözde Mısır üzerinden anlatılır.

O nedenle darbeci generallere örnekleri Mısır’dan verelim.

Mısırın Firavunu Cemal Abdünnasır Müslüman Kardeşleri Kullandı sonra onları yok etti

Cemal Abdunnâsır gençlik yıllarında İhvân-i Müslimin Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile yakın ilişkiler geliştirdi.

Kendisi gibi Müslüman Kardeşlerle irtibatı olan Muhammed Necib ile birlikte hareket eden Cemal Abdunnâsır, “Hür Subaylar” adını veren bir grup askerle 23 Temmuz 1952'de darbe yaptılar.

Kral Faruk, darbeden üç gün sonra henüz kundakta olan oğlu lehine tahtından feragat ettirilip sürgüne gönderildi.

Mısır’da “Naiplik Konseyi” kuruldu, General Necib o senenin Eylül’ünde hükümeti de feshederek başbakanlığa geçti.

1953’ün 18 Haziran’ında krallık kaldırıldı, cumhuriyet ilân edildi ve Necib, Mısır’ın ilk cumhurbaşkanı oldu.

Muhammed Necib‘in cumhurbaşkanlığı sadece sekiz ay devam etti.

Hür Subaylar’ın ve 1952 darbesinin gerçek lideri olan Albay Cemal Abdülnasır, 25 Şubat 1954’te Necib‘i devirip bir villaya hapsetti ve Mısır’da 1970’e kadar devam edecek olan Abdülnasır iktidarı başladı.

Cemal Abdunnâsır, İhvân’ın üst düzey yöneticilerinden Ahmed Hasan Bâkûrî’yi 1952’de Vakıflar Bakanı olarak atadı. Bâkûrî, 1959’a kadar sürdürdüğü bu görevi kabul ettikten sonra, İhvân bünyesindeki bütün görevlerinden istifa etti.

Cemal Abdunnâsır’a 1954’te düzenlenen bir suikast girişimi bahane edilerek- İhvân’ı yeniden hedef tahtasına oturtması, teşkilât içindeki en ciddi ve büyük kırılmalardan biri olarak tarihe geçti. Binlerce mensubu idam edildi, işkenceyle öldürüldü, onbinlercesi hapse atıldı.

Tüm bu zulümlerine rağmen düzenli bir aile hayatı vardı, namaz vs. gibi dini yükümlülüklerini yerine getirirdi. Ama darbeciydi.

Buraya gönderdiğim resim girecek

Hasan Hudaybî'nin imametinde, Mısır ordusuna mensup subaylar ve İhvân üyeleri cemaatle namazda. Kısa süre sonra Mısır cumhurbaşkanlığına yükselecek olan Cemal Abdunnâsır, arka safta (mavi kare içinde). İlk safta ise, Hasan el Bennâ'nın ağabeyi Abdurrahman el Bennâ görülüyor.

Soysuzu veziri yapmışlar önce babasını asmış

Biliyorsunuz Sisi (sakın travesti SS yani Seyhan Soylu ile karıştırmayın) tam adıyla Abdülfettah Said Hüseyin Halil es-Sisi, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi yönetimden indiren darbenin lideri.

Mursi'de Feraset hak getire

Müslüman Kardeşler mensubu Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, önceki İhvân liderlerinin hatasını tekrarladı.

Mursi 12 Ağustos 2012'de Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı.

Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi.

12 Ağustos 2012'de Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı oldu.

Sisi İngiliz Eğitimi almış İngilizcesi oldukça iyi

El-Sisi, askeri eğitimine 1992 yılında Birleşik Krallık Ortak Hizmetler Komutanlığı ve Personel Koleji'nde devam etti ve 2006 yılında Pennsylvania'daki ABD Ordusu Savaş Koleji'nden yüksek lisans derecesi aldı.

İnsan şaşırmadan edemiyor bizdekilerle ne kadar çok benzeşiyor. Demekki hepsi aynı tezgahtan geçmiş.

Sisi bu göreve getirilmeden önce Mısır Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Keşif Müdürü idi.

1977'de teyzesinin kızı Entissar Mohameed Amer ile evlenen Abdülfettah El Sisi'nin eşi de, Mursi tarafından Genelkurmay Başkanlığına atanmadan önce türbanlı kıyafetleriyle ortalıkta dolaşıyordu.

1 Temmuz 2013'te Mısır ordusu, demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için süre verdi.

Verilen sürede krizin çözülmediğini öne süren Mısır ordusu, halk oylamasıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve hükümetini 3 Temmuz 2013'te darbeyle devirerek anayasayı askıya aldı.

Binlerce Müslüman Kardeşler üyesi Tahrîr meydanı eylemlerinde öldürüldü, camilere sığınanlara tanklarla ateş açıldı, cezaevlerinde işkence gördüler, kimileri de göstermelik adaletten paylarını idam sehpasını boylayarak aldı.

Kısacası arif olan anlar, anlamayanın en mahrem yerinde darbe patlar, dağılır gider, esamesi okunmaz.

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri'nde derki "Sömürgecisine itiraz edemeyen hep kardeşine düşman kesilir ve gücünü ona göstermeye çalışır." Ne kadar da haklı?

Benimle uğraşmayın!

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

 • Türklerin Fendi Amerikalıları Yendi!
 • İngiltere'nin IŞİD Planı
 • Türk Casusu Erje Ayden’in ABD'de İstihbarat Faaliyetleri!
 • MHP'ye Ölümlü Mesaj! IŞİD Avrupa Başkentlerine Saldıracak!
 • Kabine Değişikliği
 • Önce Medya Sonra İktidar Değişikliği Kapıda!
 • İngilizler Hindistan'ı Parçalıyor!
 • Türk İstihbaratının Hindistan’da Bağımsızlık Faaliyetleri
 • Salih Kallab Açıklaması ve Bağdadi'nin Estetik Ameliyatı
 • Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
 • PKK Terör Örgütü Kerkük, Musul ve Telafer’e Konuşlandırılırsa Misakı Milli Gerçekleşir mi?
 • Nazi Sağlık Suçlarının Hesabını Almanya Eski Cumhurbaşkanının Oğlunu Öldürerek Kim Sordu?
 • Türkiye’nin Suriye’de Oluşturduğu Güvenli Bölgeye İngiliz Çomağı!
 • Türkiye Cumhuriyeti'ne Atlantikçi Eksen Arayışı
 • Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
 • Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
 • Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
 • MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
 • Kanal İstanbul'un Yüzü ve Sinan Aygün İddiaları
 • MİT'in İzlediği Film
 • Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
 • İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
 • Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
 • Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
 • Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
 • CIA Ajanı Ayetullah Mike Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
 • İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
 • Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
 • Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
 • FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
 • Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı Bir Faktör!
 • İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
 • Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
 • ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
 • Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
 • Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı: Kraliçeyi Konuşturdu, Borisi Hastalandırdı
 • Tesla’nın Türk Soylu Patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
 • Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
 • Erdoğan Ankara'ya Neden Dönmüyor? ABD HAARP Gemisi Istanbul'da Kimi Bekliyor?
 • İktidarın Namusu Eşcinsel Lobiye mi Emanet?
 • Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Türk Doktorlara Emanet Etti!
 • Fuat Doğu MİT'i ve FETÖ’yü Irak ve Suriye'de Nasıl Kullandı?
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı Atatürk ile Görüştü Mü !
 • Cihanşümul Kadim Türk Devlet Aklı ile Atatürk Görüştü Mü?
 • Soma Faciasının Yıl Dönümünde AK Parti ve Mason Locaları!
 • Cihat Yaycı Paşa'nın Merkeze Çekilmesi İç Hesaplaşma mı, Terfi mi, Yoksa Darbe Karşıtı bir Önlem mi?
 • Kim Bu Paşa
 • Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
 • Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
 • Amerika'daki İsyanların İç Yüzü
 • Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 • Tanrının Kırbacı Attila'nın Torunları Sekeller
 • Hazar'ın Sultanı Mihriban Aliyeva
 • Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
 • Erdoğan Kabine Değişikliği İçin TBMM Başkanlık Seçimi ve Yüksek Askeri Şura'yı bekliyor!
 • Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
 • Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
 • Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya'daki Krizin Cevabı Kırım Olamaz!
 • ABD'nin Gayri Nizami Harp Unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı Öldürmüş Olabilir Mi?
 • Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
 • Bulgar Ordusunda Bir Arnavut Yüzbaşı Ustiyanov Türk İstihbaratında Bulgar Sadık!
 • Milli Eğitim Bakanı'ndan Oyalama Boyalama Eğitimi
 • Boşnak Katliamı ve Bosna Hersek Düş Kırıklığı ve Bilgisiz Kral!
 • CIA destekli Erivan Yönetimi Rusları Amerikalılara Sattı Mı?
 • Putin; Albay Sergei Melikov’u Neden Dağıstan'a Başkan Vekili Atadı?
 • Kars Sınır Kapısı Açılıyor İngiltere Ukrayna'da Askeri Üs Kuruyor!
 • İzmir Depremi ve Katar Suudi Arabistan Savaşında Türk Ordusunun Pozisyonu Ne Olur?
 • İlham Aliyev 27 yıl önce Azerbaycan Topraklarından Çıkarılan Rus Askerini Geri Getirmeyi Başardı!
 • Kokain Müptelası ve Pedofili Sapık ABD’nin Müptezel Başkan Adayı Joe Biden!
 • Türk-Rus Askeri İttifakının Trans Kafkasya Asya Afrika Açılımı ve Küresel Yansımaları
 • Küresel Ekonomik Krizde Rusya, Türk-İngiliz İlişkilerini Yakından İzliyor!
 • İngiliz Merkez Bankasının 50 Milyar Sterlin Tutarındaki Kayıp Banknotu Türkiye’de mi?
 • Hıfzıssıhha Kapatıldı Ülke Koronavirüse Teslim Edildi!
 • ABD Kanada'yı Neden Bombaladı Ve Hakan Fidan'a Yönelik Operasyonlar
 • Sınovac Aşı İşi Yılan Hikâyesi
 • 16 Şehidin Sorumlusu Kim?
 • Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
 • Gara Dağında Bazı Rehineler Sağ Mı?
 • Kimin Yanında Olmalı?
 • Yaşasın Türk Dostu Nikola Tesla!
 • Kongo'da İtalyan Büyükelçi Neden İnfaz Edildi?
 • Roboski'den Gara Operasyonuna Yaşanan Süreçte MİT Neden Devre Dışı Bırakıldı?
 • İstihbarat Savaşlarında Metafiziksel Varlıklar
 • Elektronik Taarruz ve Şehitlerimiz
 • Erdoğan, Turgut Özal Gibi Yalnızlaştırılıyor
 • Türk Mısır İstihbaratları Korona Teşhisli Beşar ve Esma Esat Çiftini Kahire’de mi Saklıyor?
 • Bill Gates’e Türkiye'de Satılan Trakya Toprakları!
 • Türkmen Köyünden Bakanlığa Bir Türkmen Kızının Başarı Öyküsü :Derya Yanık
 • Ankara'nın Kürt Bozkurtları
 •  MİT'in 2023 Hedefi ve Çorbacı Sedat Peker!
 • Halkın Düştüğü Durum
 •  Dubai'de Fidanlar Fırtınalarla Büyüyor mu?
 • Türkiye’deki Derin Vatikan
 • Kaşif Kozinoğlu’nun mirası Afganistan Türk Devleti Nasıl Kurulacak?
 • MİT'in Kafasında Ne Var Elektronik İstihbarat mı İnsan Kaynaklı İstihbarat mı?
 • TSK Düğmeye Bastı! ABD Destekli PKK'ya Askeri Operasyon
 • İran tehlikede! Sınırdaki mayınlar temizleniyor, savaşa ve yeni göç dalgasına hazır olun!
 • Türkiye'de Siyaset Resetlenmeli 
 • Uluslararası Enerji Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Türkiye’nin krizdeki rolü ?
 • Ezberbozan Bakan Derya Yanık ve Tarde Sed Tute
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • Ey Akşener! Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denmez?
 • MİT Operasyonları ve İsrail Türkiye’siz Yapamaz!
 • Türkiye'den yolu geçmeyeni Fransa'da İstihbarat Başkanı bile yapmıyorlar!
 • Bir yalanı kırk doğruya saklarlar ASELSAN’ı yalandan satarlar!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağrı
 • Dolar darbesinin arkasında CIA var!
 • Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümünde Türk Hareketi Başkanından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a Çağr
 • CIA’nın maaşlı Türk paydaşları ve Abdullah Öcalan’ı 'Mercedes Operasyonu'nda suikastten kim kurtardı?
 • İsrail, ABD’yi ikna ederse İran’ın nükleer tesislerini vurur mu?
 • Mossad'ın suikast birimi Kidon!
 • Lübnan'da Hizbullah - İsrail çatışması kapıda!
 • Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı mı?
 • Putin’e kim fısıldıyor! Henry Kissinger mi Nikolay Patrushev mi?
 • 7 Şubat 2012'den günümüze İstihbaratta derin hesaplaşma!
 • Ukrayna'ya geçmiş olsun! Luhansk ve Donetsk'i gitti sırada Mariupol ve Slavyansk var!
 • Emperyalizmin kirli yüzü tekelleşme ve Suudi sermayesinin ayçiçek yağı üzerinden kriz denemesi!
 • MİT dikkat etsin! MI-6 Türkiye’de School of African and Oriental Studies ‘SOAS’ mezunlarını kullanıyor!
 • Türk İstihbaratı, darbe öncesi Pakistan’da kimlerle temas kurdu?
 • Türk Ordusu, Irak’ın kuzeyinde Kandil’i söndürmeye gidiyor!
 • Ankara - Tahran arasında Suriye restleşmesi sonrasında İran’a Albay suikasti ile mesaj!
 • Yunanistan Komünist Partisi, ABD emperyalizmine başkaldırıyor!
 • Levent Göktaş vatansever mi sermayenin tetikçisi mi gladyo muhafızı mı?
 • Erdoğan’ın kritik Ukrayna ziyareti ve Volodymyr Zelensky’i bekleyen trajik son!