BİST

Dolar

Euro

Altın

Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
31.10.2020 13:37
Peygamber döneminden sonra İslam dünyası hep despot, baskıcı, zalim idareciler tarafından yönetilmiştir. Bu yönetim tarzını meşrulaştırmak için ya kader gerekçesine sığınılmış, yahut hadisler uydurularak toplumun boyun eğmesi sağlanmıştır.

Kader meselesi şu şekilde istismar edilmiştir: Kader, Allah'tan olduğuna göre bize bu görevin tevdi edilmesi de Allah'ın bir takdiridir, dolayısıyla bizim hükümranlığımıza karşı çıkmak aslında Allah'ın takdirine karşı çıkmaktır. Bu sakat kader anlayışı asırlarca İslam dünyasının diktatörler tarafından yönetilmesine sebep olmuştur. Oysa Allah doğru yolu göstermiş, insanı özgür bırakmıştır. Hesaba çekilmenin birinci şartı özgür olmaktır. Kendi fiillerinde özgür olmayandan hesap sorulması Allah'ın adaletine aykırıdır. İnsanlar da, toplumlar da kendi kaderlerini kendileri çizerler.

Hadis uydurukçuluğu için ise sadece şu örneği vermek kafidir: Sultanlar yeryüzünde Allah'ın gölgesidir.

Böyle olunca da onların tasarruflarına karşı çıkmak mümkün olmamaktadır. Hiç bir toplumda din İslam dünyasındaki kadar istismar edilmemiş, amacı dışında kullanılmamıştır.

Bugün hala birçok İslam ülkesinin aynı mantıkla yönetilmesinin arkasında Emevilerden tevarüs eden bu sakat din anlayışı yatmaktadır.İktidarlarını kalıcı hale getirmek isteyen her yönetim, saltanatını bir inanç meselesi haline getirerek toplumsal tepkilerin önünü kesmiştir. Bir şey inanç meselesi haline gelince, artık onu tartışmak, eleştirmek, beğenmemek mümkün olmamakta, alternatif arayışlara gerek kalmamaktadır.

İslam dünyasının yönetim anlamında bir değişim yaşayamamasının sebeplerinden biri budur, istisnası Türkiye'dir.

Kuran herhangi bir yönetim biçimi vaaz etmemiş, onu toplumların alışkanlıklarına, kültürlerine, sosyolojik yapılarına bırakmıştır. Bunu yaparken de adalet,şura,ehliyet gibi ölçüler getirmiştir. Günümüzde şura, bir çok İslam alimine göre bir grup seçkine danışma değil, topyekün millete danışma bir başka ifadeyle halkı yönetime dahil etme olarak anlaşılmaktadır. Hz.Peygamber, Uhut savaşına çıkarken sadece seçkin sahabilerine danışmamış, savaşa gidecek herkese danışmıştır.Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer dönemlerinde yönetim üzerinde ciddi bir halk denetimi vardır. Herkes Halifenin davranışlarını tarassut edebilmekte, icabında sorguya çekebilmektedir. Sonraki yıllarda bu anlayışın yerini sorgulanamaz halife ve yönetimler almış,hiç bir eleştiriye müsamaha gösterilmemiş,çoğulcu bir İslam toplumu ve kültürü oluşmamıştır.

Cumhuriyet, halkı yönetime dahil eden, kendini yönetenlerden hesap sorabilme imkanını veren bir rejimdir.Bir tarafta din kisvesi altında hesap sorulamayan, eleştirilemeyen, her davranışı meşru kabul edilen, halkın söz hakkının hiç olmadığı rejimler, öbür tarafta yöneticilerini halkın seçtiği, icabında hesap sorduğu, başarılı olamayanları değiştirdiği rejimler. Hangisi İslam'a daha uygun acaba?

Bu gerçeğe rağmen İslam dünyası Tiranları, despotları, tek adam yönetimlerini tartışmak yerine daha çok demokrasiyi, Cumhuriyeti tartışmıştır. Halbuki doğru olan halka zalimi alaşağı eden imkanlar sunan yönetim biçimlerini değil, halkı köleleştiren, boyunduruk altına alarak susturan rejimlerin tartışılmasıydı. İslam'ın -şura, adalet ve ehliyet- menşurundan bakıldığında ona en uygun olan yönetim tarzı halk tarafından denetlenen dolayısıyla halkın yönetime katıldığı rejimlerdir. Ne yazık ki, bu ülkede de Emevi düşüncesinin kalıntıları, daha çok Cumhuriyeti tartışmış, ondan değil, yönetenlerden kaynaklanan kimi yanlışları Cumhuriyete mal ederek karşı tavır almışlardır. Bunda Cumhuriyetin içini -din karşıtı- unsurlarla doldurmaya çalışan, İslam karşıtlığını Cumhuriyet üzerinden yürüten çevrelerin de büyük etkisi olmuştur. Cumhuriyet halk yönetimidir, rengini o ülkenin halkından alır. Dolayısıyla ona en çok sahip çıkması gerekenler de aslında Müslümanlardır.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK