BİST

Dolar

Euro

Altın

Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
18.07.2019 13:41
Sevgili arkadaşlar,

Son bir haftadır toplamı 219 sayfalık ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık 11. Kalkınma Planı ve toplamı 12 sayfadan ibaret ve 35 "müphem" maddeden oluşan Torba Yasa Teklifini ayrıntılı olarak incelemeye çalıştım. Bu çalışmaların zerresinde sivil siyasetin ürettiği hiç bir unsura rastlamadım.

Ancak "hikmetli" bürokratlarımızın kendilerini korumak maksatlı olarak, "banka ve şirket kurtarma" kapsamında yapacakları işlemler için; "Bu madde uyarınca yapılacak teminat azaltma, anapara ve diğer alacaklardan vazgeçilerek kayıtlardan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması bu kanunun 160'ıncı maddesi ile düzenlenen zimmet suçunu oluşturmaz." hükmünü torba yasaya koymayı ihmal etmemişler.

Şimdi soralım; torba yasa ile yapacağınız iş ve işlemler "hukukilik" unsuruna kavuştuğuna göre, başka neleri yapmak istiyorsunuz ki, peşinen kendinizi "zimmet" suçundan muaf tutuyorsunuz?

Bütün bunlardan vardığım en önemli sonuç; sık sık vurguladığım üzere, bu ülkede amacı HUKUK DEVLETİNİ tesis olan DEMOKRATİK SİVİL SİYASETİN bütün kurumlarıyla birlikte yeniden inşâ edilmesi gerektiğidir.

Bu anlamda, iktidarı veya muhalefeti fark etmeksizin, okuduğum metinlerden anlaşılan odur ki, bu ülkede siyaset üretme işinin, temsil ettikleri düzen ve kesimlerin menfaati adına "bürokrasiye" bırakılmış olduğudur.

Hiç bir partinin gerçek anlamda siyaset üretme işini yerine getirecek ne bir araştırma kuruluşu ne de bir ARGE merkezi bulunmamaktadır. Var olduğunu iddia edenlere de bakarsanız, sivil dinamiklerin esas alınmadığı, bürokrasinin "emekli" unsurlarından ibaret merkezler olduğunu görürsünüz.

Kurgu bu olunca, hiç bir partinin niye "demokratik usul ve esaslarla" faaliyet göstermediğini daha iyi anlamış oluyoruz. Yani siyaset ve partiler de bu kurgunun adeta SİYASİ KİT'leri durumundadır.

İnanın ki, bu sebeple sözde TBMM'ye sevk edilen kalkınma planları veya yasal düzenlemelerde vücut bulan ve sonuçta hepimizin hayatını etkileyen siyaset üretme işinin, bürokrasi vasıtasıyla temsil edilen kesimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ve siyasetçilerin asla ve kat'a nüfuz edemediği bir alan olarak kalmaya devam ediyor "siyaset"...

Hatta daha da ileri giderek ve bazılarını istisna tutarak, adına muhâlif medya dediğimiz basın organları bile siyaseti belirleme merkezi olan "bürokrasinin" ürettiği metinler dışında haber üretememek ve toplumu bilgilendirememek gibi bir zaafın içindeler. Basınımız da bu sebeple bu "devletçi siyaset" anlayışının "halkla ilişkiler ofisi" durumundadır.

Tabi ki bu halkla ilişkiler ofislerine dönüşmüş medyanın, "sağ-sol", "muhalif-muktedir" gibi sıfatları taşımaları ise, sistemin çeşitliliğe izin verdiğine dâir algıların oluşmasını destekleyen "gaz alma" aparatlarıdır.

Bu gözlemlerimden ortaya çıkan sonuç şudur ki, DEMOKRATİK SİVİL SİYÂSET, bütün unsurlarıyla birlikte bu ülkede güçlendirilmedikçe, zaman zaman kendisini "devlet" yerine koyan bürokratik elitler, "hikmetli" bilgileriyle siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye veya dizayn devam edeceklerdir.

Siyasetçiler ise, asla nüfuz edemedikleri ve bu şekilde belirlenmiş politikaların ve temel metinlerin halk nezdinde kabul edilmesi ve meşrûiyetine aracılık etmek gibi "yardımcı rollere" razı olacaklardır.

Bu yönüyle siyasi partilerimiz, toplumsal değişim taleplerine ve demokratik eğilimlere karşı olmak ve sistemi korumak üzere, mevcut DÜZENİN devamına uygun evcilleştirme ve devşirme mekanizmalarıdır.

Bu sebeple tek çıkış yolu; hedefi ve amacı HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN imân ölçüsünde tartışmasız kabul gördüğü HUKUK DEVLETİ olan DEMOKRATİK SİVİL SİYASET anlayışını inşâ edebilmektir.

Gerisi lâf-ı güzaftır...

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?