BİST

Dolar

Euro

Altın

Cami Düzeni
19.12.2019 12:35
Ankara’nın meşhur türküsü Misket’te geçer bu mısralar:

Caminin meyzini yok

İçinin düzeni yok.

Camilerin imamı, müezzini, kayyumu, hademe-i hayratı…var var olmasına da içinin düzeni konusunda pek iyimser değiliz.

Cami müdavimleri gittikçe artan bir şekilde sıraların, sandalyelerin, taburelerin camilerde yer bulduğuna şahid oluyorlar.

Rükû (eğilme), secde (yere baş koyma) namazın rükünlerinden. Secdesiz namaz, cenaze namazıdır. Secde edecek hâlde olmayanların ne yapması gerektiği de belli. Buna rağmen nasıl oluyorsa oluyor ve camiler camiye aykırı malzemelerle, mobilyalarla doluyor…Bilen bilir 1930’ların başında bir “dinde reform” projesi vardı. Camilere sıralar konulacak, mûsiki âletleri yerleştirilecek, hocalar frak, simokin giyecek vs.

Böyle dini mekânlar zaten var yeryüzünde. Hem de mebzul miktarda. Onlara “kilise” denilir! Müslüman mabedinde oturmak için mobilyalar, org gibi, piyano gibi yerleşik müzik âletleri olmaz. Camide sazla müzik icra edilmez.

Peki ne oluyor da camilerde yakışık almayan manzaralar görülüyor?

Diyanet İşleri bir genelge ile, sıra, koltuk, sandalye, tabure vs. oturulan malzemeleri camilerde yasakladı. Peki ne olacak? İlle de oturarak namaz kılması zaruri olanlar, katlanabilir taburesini yanında getirecek…

Bir taraftan bakarsanız, camiye gitmeyi caydırıcı bir genelge!

Yaşlılara tabure taşıtmak pek hoş değil. Fakat itiraz edenler olacak, “o sandalyelere oturanlar sırf yaşlılar değil, orta yaşlılar, hatta gençler de oturuyor…”

Bu kadar mazeretli bir cemaat olamayacağına göre mesele nedir?

Aslında bu ancak hayat tarzı değişikliği ile açıklanabilir.

Bizim çocukluğumuzda evlerde, koltuk, sandalye vs. bulunmazdı. Sedir, kerevet, divan, minder… vardı. Bunlara oturulurdu. Sedirler çok fazla yüksek olmaz, oturunca ayak sallanmazdı.

Oturma tarzı ya diz çökme ya da bağdaş kurma şeklinde idi.

Artık diz çökülmüyor. Bilmem ki ilahiyatlarda, imam hatiplerde diz çökerek Kur’an okunuyor mu? Bağdaş kurmak için evlerde minder var mı?

Modern hayat mobilya üzerinden yürüyor. Türkiye’de mobilya devi firmalar var. Hem iç piyasaya, hem dış piyasaya mal imal ediyorlar.

Kimin evinde sedir, kerevet, divan kaldı? Ne zamandır bir mindere bağdaş kurmadınız?

Son yirmi yıl içinde Türkiye hızlı bir “mobilya modernleşmesi” yaşadı. Bir zamanlar bağdaş kurarak, diz çökerek oturanlar tarz değiştirdiler, evlerini koltuklarla, sandalyelerle doldurdular. Bunlara sürekli oturanlar bir daha kolay kolay bağdaş kuramaz, diz çöküp oturamaz! Rükû zorlaşır, secde neredeyse imkânsız hâle gelir.

Bir şey daha oldu: Son yıllarda alaturka tuvaletler terk edildi, oturulan tuvaletler, klozetler yaygınlaştı. Bunlara da oturuluyor. Yere oturup kalkmak, secdeye varıp ayağa kalkmak, modern hayatın zorlaştırdığı hareketler.

Bacak kaslarını hareket ettirmek için bir tek yol kalıyor: Spor yapmak!

Bir yol daha var: Sektirmeden, farz, sünnet, vacip ve hatta nafile namaz kılmak! Namazın beden hareketleri aslında bütün kasları çalıştırıyor. Beden sağlığı için de namaz birebir! Eğer ciddi bir diz rahatsızlığınız yoksa ne yapın yapın namazı, rükünlerini aksatmadan ikame edin!

Mehmet DOĞAN

 • Bosna’nın Güneşli Yüzü ve “İslamın Uç Beyi Aliya”
 • Gerçek Düşman NATO!
 • Gafil Müslümanlara Çağrı
 • Batı Kudüs, Doğu Mekke!
 • Taşeronluk
 • Milliyet Nedir?
 • Gayrimüslim'in Neresi Salih, Neresi Müslim?
 • Başkanları Kibir Mahvedecek
 • "Akma Tuna"
 • Galip ve Mağluplar
 • Askerliğin Bedeli Olmaz!
 • 100 Temel Eser Dönemi Bitti
 • Medeniyet Dilsiz Olmaz !
 • Toplumda Islah Hareketi
 • Necati Öner
 • Doğu Türkistan'a Bigâne Kalma!
 • Medine Savunması
 • 2019'u Doğru Kavrama Yılı İlan Edelim
 • Uygur ve Uygar
 • Anadolu ve Fetih
 • Yerli Kombin, Yerli Konsolidasyon
 • İsraf Aracı
 • Dersimiz Tarih
 • Bekâ Meselemiz Suskunluğumuz
 • Böyle Uydurma Türk Dil Kurumu Olur Mu?
 • Kayyum Meselesi
 • Amerikan Resmi
 • Barışçılık!
 • ABD'nin Oyunu
 • Oryantal
 • ABD ile Rusya Arasında
 • Cami Düzeni
 • Özelleştirme ve Tekelleştirme
 • 40 Yıl Sonra Kudüs Mitingi
 • Kelime Değişince Ne Değişir?
 • Küçük Virüsün Sonuçları Büyük Olacak
 • Türkçe'nin Ahvali Fevzâ
 • Tıbbın Türkçe'ye Dönmesi
 • Ramazan ve Mukaddes Yerler
 • Milliyet Olmadan, Milli Birlik Olur Mu?!
 • Andrews’ü İyi Bilirdik!
 • Müslümanın Vakarı: Ayasofya!
 • Artık Türkçe Yerine Yeni Dilimiz: Türksel
 • Ama Acımasızlık Var, Acımalılık Yok!
 • Bizi Çimento Korumaz, Akıl, Mantık, İlim ve Güzellik Korur!
 • Türkçenin Ahengi
 • Küçük Kavimler ve Saldırgan Tavırları
 • "Dil Kurumu"muz Var Mı?
 • Aşıya Ümit Bağlanmalı Mı?
 • Meselemiz "Kıbrıs"
 • Kıbrıs Meselesi, Hayatımızın Meselesi!
 • Ermenistan Dahi Tanımadı
 • 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı
 • Milli Marş'dan Öte!
 • Ömer Seyfeddin’i Anamamak!
 • Bütün İnsanlık Orhun Abidelerini Okumalı
 • Milli Vicdan Yazarlarımızdan Mehmet DOĞAN Bey' in “Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek” adlı kitabı yayınlandı.
 • Orhun kitabeleri: Bütün dünya okumalı!
 • Türkçenin Dilci Meselesini Çözmek Dilcilerin Elinde!
 • Yeni Nesli Kazanmak
 • Önce Sümer’iz, sonra Eti!
 • İngilizce öğretimden beter türkçe öğretim!
 • İngilizce öğretimden beter türkçe öğretim!
 • Türkler Latin harflerini kime borçlu?
 • Van Gölü’nden Issık Göl’e!
 • ‘Âilî inkılâb’ın neresindeyiz?