BİST

Dolar

Euro

Altın

Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
13.06.2019 20:37
BÜTÇE HARCAMALARINDA TASARRUF MÜMKÜN MÜ?

2019 yılının ilk beş ayına ait bütçe gerçekleşmeleri her ay açıklandıkça ve bütçe açıkları büyüdükçe, bu rakamları takip eden hemen herkesin aklına kamu harcamalarında neden tasarrufa gidilmiyor sorusu geliyor.

Tabi ki, bu sorunun her vatandaşın aklına gelmesi ve hatta kızgınlıkla bu soruyu sormasından daha doğal bir şey olamaz.

Ancak bütçe harcamalarını kısmak veya bütçede öngörülen açıkların içinde kalabilmek ve kamunun tasarruf edebilmesi gerçekten mümkün müdür? Burada kastettiğimiz tasarrufun, anlamlı bir oranda olmasından veya kayda değer miktarlardan bahsettiğimizi önemle vurgulamak isteriz. Yoksa, tabi ki her türlü harcamadan, az da olsa tasarruf edebilmek mümkündür.

Aynı şekilde zaten kolay bir çözüm olarak ilk anda hepimizin aklına gelen "kamunun tasarruf etmesi" yönündeki dileklerin, gerçek yapısal meselelerin üstünü örtmek gibi bir yönünün bulunduğunu da, bu vesileyle ifade etmeliyiz.

Şimdi asıl konumuza dönecek olursak; peşinen ifade etmeliyiz ki, 2019 yılına ait 960 milyar TL'lik harcama ve 880 milyar TL'lik gelir bütçesinin alt kalemlerine bakmak zorundayız.

Öncelikli olarak 960 milyarlık HARCAMA BÜTÇESİNİN % 75'lik kısmı üzerinde hangi hükümet olursa olsun, politik tercihte bulunmak veya tasarruf etmek gibi keyfiyete sahip değildir.

Bu türden harcama kalemlerini ayrı ayrı saymak, bu yazının kapsamını aşacağından, ana başlıklar halinde ifade etmemiz gerekecektir.

Kamu harcamalarının %75'ini oluşturan;

* 4.527.000 kamu çalışanının maaş, vergi ve SGK giderleri,

* Sosyal Güvenlik Sisteminden maaş alan 13 milyon emekliye yapılan ödemeler,

* SGK sağlık sigortası primini ödeyemeyen 8 milyon kişinin prim ödemeleri,

* Sisteme kayıtlı çalışan sayısının 19 milyonla sınırlı olması ve 1,6 çalışana 1 emekli düşmesi şeklindeki çok kötü bir oran sebebiyle, sosyal güvenlik sisteminde meydana gelen açıklardan dolayı yapılan transferler,

* Yaklaşık harcama bütçesinin %7'sine denk gelen sosyal yardım ödemeleri,

* Savunma, güvenlik, adalet, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan zorunlu transferler,

* Kamunun nihai tüketimleri kapsamında mal ve hizmet ödemelerinden oluşmakta olan bu harcamalar üzerinden herhangi bir tasarruf yapmak zaten mümkün değildir.

Parasal olarak bu harcamaları ifade edersek, 960 milyar x %75= 720 milyar TL demektir.

Harcama bütçesinden geri kalan %25 veya 240 milyar TL'lık kısmın içinde yaklaşık 90 milyar TL'lik yatırım harcamaları ve 2019 için öngörülen 120 milyarlık faiz ödemesini de dikkate aldığımızda, geride kalan miktar olan 30 milyar TL üzerinden ne kadar tasarruf yapılabilirse, ancak böyle bir küçük tasarruftan bahsediyoruz demektir.

Yine detaya girmeden, GELİR BÜTÇESİNİ incelediğimizde ise; toplam vergilerin %71'nin nihai tüketim harcamaları üzerinden alınan DOLAYLI VERGİLER olduğunu, doğrudan alınan KURUMLAR VERGİSİ olarak toplanan verginin, ihtiyaç sahiplerine (yaklaşık 18 milyon kişi) ödenen % 7'lik "sosyal yardım harcamalarını" ancak karşıladığını ifade etmeliyiz. Diğer doğrudan alınan vergilerin büyük bir kısmının da "çalışanların" maaşlarından kesilen vergiler olduğunu, geri kalan yaklaşık %10'luk miktarın ise MTV, DV, Harç ve benzeri vergiler olduğunu hatırlatalım.

Bilindiği üzere, hane halklarının tüketim harcamaları 2018'in son üç ayında %9,8 ve 2019'un ilk üç ayında %4,7 oranında düştüğünden, %71'lik ana vergi kaynağı olan "dolaylı vergi" gelirleri de düşmeye devam edecektir. Her ay açıklanan mal ve ürün satışlarındaki düşüş oranlarını takip eden herkes ne dediğimizi daha iyi anlayacaktır.

ÖRNEK; 2018-2019 Mayıs ayları nakit dengesi:
Gelirler; 2018'de 86,1 milyar, 2019'da 74,2 milyar TL'ye düşmüş
Giderler; 2018'de 66,0 milyardan, 2019'da 88,9 milyar liraya çıkmış.
Tam gaz bütçe ve nakit açığı artmaya devam ediyor.

GELİRLER AZALIYOR, GİDERLER ARTIYOR...

Yazımızın konusuna dönecek olursak, muhalif veya muktedir fark etmeksizin bu konuda fikir beyan eden herkes, "KAMUNUN TASARRUF" yapması gibi kolay bir tedbir ve çözüm varmış gibi, sistemin artık tıkanmış olduğunu, bu haliyle bu ekonominin iflâh olmayacağı gerçeğini gözümüzden kaçırmak istemektedirler.

Bu vesileyle tekrar ediyorum ki, mevcut harcamalar üzerinden tabi ki tasarruf yapılabilir ama bu hususun derdimize deva olacak bir çözüm olarak sunulması söz konusu bile değildir.Tek başına çareyi burada görmek ve aramak, geniş kitlelere yönelik sadece bir kandırmaca girişimidir.

Sizleri ayrıntılı rakamlara boğmadan ortaya koyduğumuz üzere, üretime, yüksek teknolojiye, eğitime, hukuk devletine ve demokratik bir sistem alt yapısı olmaksızın bu YANAŞMA DÜZENİNİN devam ettirilmesine imkan kalmamıştır. Çünkü bu düzen, zenginlik ve katma değer üretmediği gibi kamu kaynaklarının ve mevcut imkanların yağmalanmasına dayalı haksız bir sistemdir.

Aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da kayıtlı 44 milyon çalışanın sağladığı, katma değer ve vergi üreten bir istihdam oranı varken, çoğu açlık sınırında ücret alan 19 milyonluk kayıtlı çalışan sayısıyla ne zenginlik, ne de vergi üretemezsiniz.

Rubil GÖKDEMİR

Rubil GÖKDEMİR

 • Dolar/TL Kuru Neden Hareketlendi?
 • Demokratik Milliyetçiliğin Sınırsız Meşruiyeti !
 • Demokratik Meşruiyetin Kaynağı Olarak Milliyetçilik !
 • Uluslararası ve Milli Sömürü Çarkı Nasıl İşler?
 • Ekonomik Veriler Işığında Jeo-Politik Sıkışıklığımız!
 • Ekonomiye Bir Bütün Olarak Bakabilmek
 • Yanaşma Düzeni Nedir?
 • Ekonomide Yanaşma Düzeni Artık Sürdürülemez
 • Tanzim Satışlar Tiyatrosu
 • Can Yakıcı ve İntiharlara Yol Açan İşsizlik Rakamları
 • Tasarruf Oranı ve Yatırım Sarmalı
 • Allah Aşkına, İlimsiz ve Kitapsız Siyaset Olur Mu?
 • İstanbul'un Fethi
 • YSK Kararının Hukuka Aykırılığı
 • Siyasette Mehdi Aramak
 • Bütçe Harcamalarında Tasarruf Mümkün Mü?
 • Özel Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Oranındaki Payı
 • İstanbul Seçimi Sonrası Ne Konuşacağız?
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -1-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -2-
 • Ekonomik Krizden Nasıl Çıkarız -3-
 • Ekonomide Kurumsal Aptallığın Rakamsal Analizi
 • Yeni Siyaset ve Geleceğe Dair Hesaplaşmalar !
 • Son 20 Yılda Çizgimizi Bozmadan Hep Haklı Çıktık !
 • Size Göre Torba Yasa Teklifi Neden TBMM'de ?
 • Çıkış Yolu Sivil Siyaset ve Demokratik Hukuk Devletidir !
 • Faizleri Düşürmek Yeter Mi?
 • Bankalar Faizi Düşürüp, Kredi Hacmini Arttırabilir Mi?
 • Ekonomide Dehşet Manzarası
 • Hazinenin Bütün Öngörüleri İlk Altı Ayda Çöktü
 • Dolar TL'ye Karşı Değer Kaybetmeye Devam Eder Mi?
 • Yerli ve Milli Çözüm Teklifi
 • Cari Fazlası Bayramı(!)
 • Ekonomiyi Kurtaracak Babayiğit Bulundu Mu?
 • Hikayenin Sonunu Merak Ediyorum
 • Resmi Yalanlar
 • Kredi Hacmini Zorla Mı Artıracağız?
 • Kaçak Sigara ve PKK Payı
 • 17 Yılın Özeti
 • Türk Milleti Müstemleke Ahalisi Değildir!
 • SGK,TÜİK VE BDDK Verilerinden Çıkan Sonuçlar!
 • Yeni Finansman Mimarisi Arayışları
 • Sistemin İntikamı
 • Propagandanın Gücü İşte Böyle Bir Şeydir!
 • Enerji Dosyası
 • Öterse İyi Düdük!
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • İki Sektöre Faiz Kıyağı
 • Vatandaş İçin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
 • Toplumsal Miras
 • Siyasette Millet Gücü
 • Mızrak Çuvala Sığmıyor!
 • Bu Ekonomi Nereye Kadar Gider?
 • Durum Bu!
 • Yok Birbirimizden Farkımız!
 • 2020 Yılı Devlet Bütçesi Mi? Unut Gitsin!
 • Vasatlaşan Yandaşlar
 • Yeni Vergi Paketinde Neler Var?
 • Siyaset ve Ekonominin 17 Yıllık Değerlendirmesi
 • Ekonomiyle Yüzleşmek
 • Vergi Rekortmenleri Açıklanmış
 • Toplam Kredi Hacmi Ne Anlama Geliyor?
 • Yeni Parti Kurmaya Heveslenenler İçin!
 • Atatürk ve Yanaşma Düzeni!
 • Sistemin İntikamı Geliyor Mu?
 • Yeni Türkiye Manzaraları ve Gelmekte Olan Sistemin Gazabı!
 • Türk Ekonomisinin Son 17 Yıllık Büyümesini Ölçmek
 • 2019 Yılı Biterken Bir Türkiye Panaroması
 • Lider mi Genel Başkan mı ?
 • Fanilere Kusursuzluk İzafe Etmekten Vazgeçip, Demokrasi Arayışına Başlamak
 • 2020'de Ekonomi %5 Nasıl Büyür?
 • Yolsuzluklara Kayıtsız Kalınmasının Sebepleri
 • Siyasi Kimliğin Aldatması
 • Utanılası Kısa Bir Analiz!
 • 2020 Senaryoları...
 • Üç Farklı Döneme Göre Türk Ekonomisi ve Mukayesesi
 • FED'in Faiz Sıfırlaması Üzerine
 • Ey Türk!
 • Ey Türk!
 • Hatırlatma!
 • Döviz Kuru Atağı Ülkemiz İçin Ekonomik Aşı Oldu
 • Çözüm Teklifi İsteyenlere!
 • Yanaşma Düzeninde Kitleleri Nasıl Teslim Alır, Nasıl Mutlu Edersiniz?
 • Hangi 2023 Hedeflerinden Bahsediyorsunuz?
 • Yanaşma Düzenine Hakim Olan Siyaset Anlayışının Fikri ve Zihni Temellerine Dair!
 • Covid-19'un Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler!
 • Pratik Bir Şekilde İşsizlik Hesabı Nasıl Yapılır?
 • Gelecek Hakkında Bilgisi Olmayanlar Tarih Labirentinde Kaybolurlar !
 • Türk Ekonomisine Dair İbretlik Mukayeseler!
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Ekonomik Durumdan Erken Seçim Sinyali
 • Çok Özet Bir Şekilde Son 18 Yılın Hikayesini Anlatalım Mı?
 • Saraydaki Hesap Çarşıya Uymadı !
 • Muhtemel Müjdenin Ekonomik Boyutu
 • Uyan Artık Türk Milleti !
 • Yanaşma Düzeninde Medyanın Vasatlaştırma Düzlemi
 • Ekonomi Kurumsal Kapasite Olmadan Düzelmez
 • Yüzleşme Seansları -1-
 • Felsefe, Din, Bilim !
 • Siyasi Vaatlerin Korkunç Bedeli
 • 2020 Ekonomi Panoraması
 • SİYASİ GERÇEKLİKLERE VE TEMENNİLERİMİZE DÂİR BİR KAÇ SATIR...
 • HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, İNANDIĞIMIZ VEYA SAVUNDUĞUMUZ TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ NİYE KURUMSAL HÂLE GETİREMİYORUZ ?