BİST

1.409,56

%-0,15

Dolar

9,2611

%0,91

Euro

10,7467

%0,69

Altın

526,3910

%-0,72

Batı'ya Tepki
27.02.2019 12:12
Medeniyetlerin kalkınma ve gelişmeleri sürekli artan ve azalan şekilde doğrusal (linear) değildir. Medeniyetlerin kalkınma ve gelişmeleri zaman zaman artan zaman zaman azalan (parabol) bir grafik tarzındadır. Bu izah tarzını dikkate aldığımızda asıl cevaplanması gereken soru grafiğin yönünün niçin artan/azalan olduğudur.
Dünyada 15. yy.’da başlayan ekonomik, siyaset ve bilim alanındaki değişim Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi ile tamamen batının üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte Doğu medeniyetleri (Çin, Hint, Japon ve Türk-İslam dünyası) ve Batı Medeniyeti (ABD ve Avrupa) ile karşı karşıya gelmişlerdir.

İslam Tepkisi…
Batı medeniyetinin üstünlüğüne karşı zaman zaman ciddi bir direniş de gösterilmiştir. Ancak bilim ile desteklenmeye bu karşı koymalar başarısız olmuştur. Bunda az gelişmiş ülkelerin insan sermayesinin kalkınma ve gelişmeyi sağlamak için yeterli olmaması en önemli eksikliktir.
Bu düşüncelerimi Türk-İslam dünyasında çerçevesinde bir kitap da tartışmaya çalıştım. Buna geçmeden “İslam’ın Tepkisi” konusuna kısaca bir göz atalım:
Dünya Tarihi kitabında McNeill (2001) İslam Dünyasının incelediği 1850-1945 dönemi için “Dünyaca ünlü hiçbir İslam bilgini ya da düşünürü yetişmedi” demektedir.Bunun yanında “Batının Üstünlüğüne karşı İslam Tepkisi” başlığı altında (s.689) bu ülkelerdeki eğitim sistemini açıklarken şunları ifade etmektedir: “Bu şartlarda ne gerçek bir yaratıcılığa (ibda) ne de kendine güven duygusuna ulaşmak kolaydı.”
Doğu! Özel anlamda Türk-İslam dünyası! Batının üstünlüğü karşısında özgüvenini kaybetmiş ve ibda (insana ait yaratıcı/icat ortaya çıkaran düşünce) yok olmuştur.
Daha somut bir bilgi için ülkelerin insan sermayesi ve bunların yetiştiği eğitim kurumlarını incelemek daha aydınlatıcı olacaktır. Bu konuyu bir kitap çerçevesinde irdeledim.

Bilim, Eğitim ve Yükselme
Doğunun ıstıraplı hali karşısında bilimsel/ilmi zihniyet ve eğitim sistemini değerlendirme düşüncesi bu çalışmayı ortaya çıkardı.
Öğrenci olarak başladığım üniversite hayatıma asistanlıktan rektörlüğe kadar uzanan değişik unvan ve statülerde görev yaptım. Bu süreçte eğitim sistemimizi yakinen tanıdım. Kitabı bilim, eğitim-üniversite ile ilgili şahsi gözlemlerimi kaynak taraması ile edindiğim bilgilerle birleştirerek hazırladım. Kitap ile eğitime ilgi duyan, ülkemizi (eğitimi) nasıl ileri götürebiliriz, diyen kimselerle paylaşım amaçlanmaktadır.
Yeni çıkan kitabımın adı şudur: Endüstri 4.0’a Doğru“Bilim, Eğitim ve Yükselme”
Kitabımı şu özellikteki insanlara atfettim: “Bu kitabı insanlığın aydınlatılması ve geleceğin daha parlak olması için emeğini, zamanını kısaca tüm imkânlarını sarf edenlere atfediyorum”
Kitap 5 bölümden oluşmaktadır:
I.Bilim Ve Bilimsel Düşünce
II. Bilim Ve Eğitimimizin Genel Durumu
IIII. Yükseköğretim
IV. Endüstri 4.0’a Doğru Eğitim Sistemi
V. Eğitim, Bilim Ve Yükselme
Kitapta dördüncü bölümde endüstri 4.0’a doğru Türk eğitim sistemi başlığı altında, eğitim felsefesindeki değişme, değişimi zorlayan faktörler ve gelecekte eğitim yapılması gerekenlerin bazıları tartışılmıştır. Bu konu hayati öneme sahip bir meseledir. Bu değişimleri yapmadan batının üstünlüğüne cevap vermemiz zordur…

Üniversite…
Bu cevapta üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bu nedenle Kitapta III. Bölümde yükseköğretim/üniversiteler konusuna biraz daha geniş yer verdim. Bu bölümde ana başlıklar şunlardı:
-Üniversite Tanımı Ve Unsurları,
-Yükseköğretimin Gelişme Süreci
-Üniversite Yönetimi,
-E-Üniversiteye Doğru Kampüs,
-Akademik Hayat,
-ÜniversiteninFinansmanı,
-Yükseköğretime Erişim Ve Öğrenciler,
-Üniversitenin Özgürlüğü Ve Özerkliği,
-Üniversite Kurmak Ve Üniversite Olmak
Ülkemizde hâlihazırda 206 tane üniversite bulunmaktadır. Bunların durumunu “Üniversite Kurmak Ve Üniversite Olmak” başlığında değerlendirdim.
Son bölümde kitabın tamamında izah etmeye çalıştığım insan sermayesi çerçevesinde bilim ve eğitim (özellikle üniversite) ile devletlerin yükselme/düşmesi arasında ilişki (paralellik) olduğu tezini özetlemeye çalıştım…

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?