BİST

1.409,56

%-0,15

Dolar

9,2611

%0,91

Euro

10,7467

%0,69

Altın

526,3910

%-0,72

Başarının Formülü
26.10.2017 07:12
Başarının nasıl elde edileceği konusunda çok sık sorularla karşılaştım. Bu nedenle uzun akademik çalışmalarıma paralel olarak konuyu incelemeye çalıştım. İbret almak için birçok insanın hayat tecrübelerinden başarı ve başarısızlık öykülerini dinledim… Başarı üzerine düşündüm!...

Başarı veya başarısızlık olarak tarif edilenşey çok farklıdır. Başarı kavramının anlamı oldukça geniştir. Ancak kısaca başarıyı(ar. Muvaffakiyet)akli ya da eylemsel etkinliklerin olumlu ürünü olarak açıklayabiliriz. Başarmak bir işi istenilen biçimde gerçekleştirmektir.

Olumlu sonuçlar (Başarı)nasıl sağlanır? Başarıda hangi faktörler etkilidir? Başarıda bireye düşen sorumluluklar nelerdir?

Bireyin başarısı çerçevesinde bu tür çok sayıda soruya cevap aranmalıdır. Elbette şirketlerin, partilerin, devlet yönetiminvs.’nin nasıl başarılı olduğu/olabileceği konusunda da inceleme yapılabilir. Bireyi merkeze alarak yaptığım incelemeler sonucunda şu sonuçlara ulaştım:

Birincisi: Başarılı kişilerin motivasyonuyüksektir.Motivasyonisteklendirme, güdüleme, harekete yöneltici içsel güç veya harekete sevk etmek gibi anlamlara gelmektedir. Geçmiş yıllarda istek yerine daha yaygın olarak “şevk veya heves” kullanılmıştır.

İkincisi: Başarılı kişiler yetenekyönünden farklıdırlar… Yetenekbir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğidir. Daha geniş olarak “herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç” olarak tanımlayabiliriz. Yetenek, eğitim yolu ile bilgi ve beceri kazanma gücünün belirtisi sayılan özelliklerin toplamı olarak da açıklanmaktadır.

Üçüncüsü: Üstün başarı için yaratıcılık (ibda) önemlidir. İbdabenzeri olmayan güzel bir yapıt ortaya koymaktır. Her bireyde benzeri olmayan güzel bir yapıtı ortaya koymak için potansiyel vardır. Bunun köreltilmeyip ortaya çıkarılması gerekir. İbdayı normal yetenekli birçok insan için yoğun çalışma (emek) ve rasyonel düşünme özelliği olarak düşünmekteyim.

Dördüncüsü: Fırsatlar… Başarı için her zaman ve her yerde farklı şekillerde ortaya çıkması mümkün olan fırsatları görebilmek gerekir. Fırsat herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygun şart ve zamanı kişinin kendisi belli ölçüde ortaya çıkarabilmeli veya zaman ve şartların sunduğu fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ancak başarı sadece bu faktörler ile temin edilemez. Başarıyı sürdürülebilir kılmak için gerekli diğer özelliklere sahip olunmalıdır. Bu özellikler bu yazı kapsamında incelenemeyecek kadar çok sayıdadır.

            Başarıyı zirveye ulaşmak olarak düşündüğümüzde buraya çıktıktan sonra o konumda durmak için özel bir çabanın gösterilmeside gerekir. Aksi halde dağın zirvesindense yerleşmek için yamaçlar daha emin bir yer olacaktır. Başarının sürdürülmesinde güvenli bir yere çekilmek bir alternatif olmakla birlikte, başarının devamlılığında etkili unsurların hangileri olduğu üzerinde durulmalıdır. Dolayısıyla başarının kazanılmasında ve sürdürülmesinde tamamlayan (T) (mütemmim) özellikler de bireyde bulunmalıdır. Bu özellikler yardımcı bir özellik gibi düşünülmemelidir. Bu özellikler çok sayıda olup gereksinime göre değişiklik gösterecektir.

Bu kadar kaynaktan ve tecrübe paylaşımından topladığım bu bilgileri bir araya getirme düşüncesi “İlmin ve Tecrübenin Işığında Hayatta Başarının Anahtarları” kitabımın ortaya çıkmasını sağladı… Geçen hafta okuyucularla buluşan bu kitabımla özellikle gençlere faydalı olabilirsem en büyük mutluluğu yaşayacağım…

Yukarıda belirttiğimiz faktörleri dikkate alarak başarıyı (B) bir matematiksel denklem şeklinde düzenlediğimizde eşitliğin diğer tarafında motivasyon (M), yetenek (Y), İbda(İ:emek ve rasyonel düşünme) ve fırsatlar (F) yer almalıdır. Ancak bu faktörler önemli olmakla birlikte başarının sürdürülebilmesi için tamamlayıcı faktörler (gerekli faktörler olarak da düşünün)  olarak adlandırdığım faktörleri de formüle ekledim. Bu faktörlerikitapta ayrıntılı olarak incelendim.Başarı bunların toplamının fonksiyonudur. Bu açıklamalardan sonra tarafımdan önerilen “başarının formülü” aşağıdaki gibidir:

         B= (M +Y+ İ+ F + T)

Üstün başarı ilk üç faktörün keşişim noktasında fırsatlar değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır. Sürdürülebilirliği ise son faktörle yakından ilişkilidir. Normal başarılar ise bu faktörlerin karşılıklı ilişkisine ve yoğunluğuna bağlıdır…

Son söz: Ancak reçetede yazan ilacı düzenli kullananlar şifa bulabilir…

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?