BİST

Dolar

Euro

Altın

Anadolu'nun Türkleşmesi
13.10.2020 12:19
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında velhasıl Anadolu üzerinden tüm dünyanın İnsanlaşmasında tarihi öneme ve ehemmiyete sahip olmuş tarikatlar, cemaatler, cemiyetler namlunun nişangahına koyulmuş; Son günlerin popüler gündemine dair açık ve net olan bizcede şudur ki;

Dahili ve Harici oryantalistler tarafından, Asli mecrasından ve menbasından uzaklaştırılmış olan, Tarikatler, cemaatler, cemiyetler, vb müesseseler,

Bu gün Müslümanların kanayan yarasıdır, bu yarayı açanlar ise müslümanların dini ve ilmi eğitim ihtiyacını karşılayamayıp, ve bu kutsallara cephe açıp, doğa boşluk kabul etmez saiki ile bu müesseselere davetiye çıkaranlardır.

Amaçları İslam saldırmak olan gayri İslami ve İnsani güruhların bir taraftan doğayı boşluğa mahkum etmesi, diğer taraftan boşluğu dolduranı terörle ilişkilendirip kapatmayı talep etmesi İhanettir.

Müslümanların inanç ve akaid'de ihtiyacını tamamlamak üzere boşluğu öğretiye çevirmeye çalışan bu tür müesseselerin, asli menbaasından ve işlevinden uzaklaştırılarak,

Müslümanların İman ve Akaid' de taif ve tefrikaya sürüklenmesinin önüne geçmeyi koordine ve kontrol edememek ise top yekün bizlerin basiretsizliğİ ve vebalidir.!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Laiklik üzerinden, Müslümanların inanç ve değerler cephesine savaş açanlara karşı ve bu tür müesseseleri , sübvanse ederek, güçlendirerek, karşı cepheye sürükleyenler, bu müesseselerin kaderini, marksizmin ve materyalizmin sürüngenlerinin alem masasına meze yapamaz buda vicdansızlık ve insafsızlıktır.

Elbette bu tür müesseselerden, asli mecrası ve menbasından uzaklaşıp, Devleti ve Milleti bölmek, parçalamak, arkadan hançerlemek gibi terörize eylem ve olaylara tenezzül edenler kapatılmalıdır ve zaten kapatılmış ve kapatılmaktadır.

Lakin bu tür müesseseleri, bu bölücü ve yıkıcı saiklerle kapatma iradesi; hiç bir çifte standarta ve adalet istifamına meal bırakmadan,

Parti eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, MYK üyeleri terörize olmuş ve ceza evinde olan HDP ve türevleri niteliğindeki bütün örgütlenmeler anında kapatılmalıdır. Bu irade milletin özgürlük ve bağımsızlık meselesidir.

Aksi düz ova siyasetinin devamı ve tekerrürü olup, terörün siyasallaştırılması üzerinden meşruiyet tanınması ve tanımlaması olur ki, buda ülkenin İstiklal ve İstikbaline kastı delalettir

Parti kapatmayı zorlaştırmanın adını demokrasi ve insan hakları koyanlar, bu hatadan süratle vaz geçip, ülkenin bölünmez bütünlüğü, İstiklal ve İstikbalini teminat altına almalıdır.

Ve yine, özellikle bir kaç asırdır, Müslümanların, dinine, kültürüne, demografik ve sosyal yapısına siyonist ve emperyalist cephe açarak, asimile ve dejenere etmek üzere içimizdeki müstevlileri aracılığı ile ,

Adı bir türlü koyulamamış savaş açan, gayri Müslüman ve Gayr-i Türk menşeeli, eğitim kurumları, mason locaları, lionslar, röteryanlar vb lafızlar ile uhdemizde kurulan bütün kuruluşlar, İslamın ve Türklüğün düşmanıdır. Varlıkları, işlevsellikleri İstiklal ve İstikbal meselemizdir.

Bizle savaşmadan, dinimizi, kültürümüzü, demografik ve sosyal özelliklerimizi yozlaştırmayı, yabancılaştırmayı başarmış olan hiç bir resmi ve özel kuruluşa, vakıf, dernek, parti, cemiyet, tarikat, cemaat vesaire dahili ve harici güruhlara artık müsade etmekte, onlara ihtiyaç bırakacak boşluğa sebep olmakta iradesizliğin bir diğer ifadesi basiretsizliktir.Vesselam

Selam Saygı Dua
Ahmet Gökhan Yazıcı

Ahmet Gökhan YAZICI

 • Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz?!
 • Herşey Vatan İçinse...?
 • Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır!
 • Türk Milleti Ayakta, Türk Askerinin Yanında
 • Sefer Bizim, Zafer Allah'ındır!
 • Elde Var Sıfır
 • Mutabakattan Anlaşılanlar
 • Necasetle Abdest Alanın İmamı Şeytan Olur!
 • Kullanılmak!
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Atatürk Düşmanlarına Atfen!
 • Mahvoluyoruz!
 • Arınç ve FETÖ
 • Atatürk
 • Vesellam.!
 • Sürükleniyoruz!
 • Uyan Ey Müslüman!
 • Öğretmenlerimiz
 • Sızma.!
 • Tam Bağımsızlık Mücadelesi
 • Herşey Tam Bağımsız Lider Ülke Türkiye İçin
 • Eeee...Başka.?
 • Montrö ve Kanal İstanbul
 • İstiklal ve İstikbalimizin Çığlığı: BEYAZ YÜRÜYÜŞ
 • Adı Kirlendi...
 • Misak-i Milli Sınırlı VATAN SAĞOLSUN!
 • Birlikte Kıyam Vakti
 • Erzurum'da Yaşamak
 • Yetki ve Sorumluluk Milli Mücadele Komisyonuna Verilmeli
 • Ateşkes
 • Devletin Ayinesi İnsandır!
 • Virüs ve FED'in Oyunu
 • Vicdanlı Olun
 • İnsanlık Eziliyor!
 • Marifet Nedir Bilir Misiniz?
 • Din ve Devlet İnsan İçin Vardır!
 • Ey Yükselen Yeni Nesil! Gelecek Sizsiniz!
 • Kendisi Küçük, Vehameti Büyük Virüs!
 • Safımız Belli Olsun!
 • 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'na Atfen
 • Salgının Panzehiri: Koruyucu Sağlık ve Spor!
 • Gündeme Dair
 • Milli ve Bağımsız Türkiye
 • Harf İnkılabı
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz.!
 • Cennet Vatanımız
 • Kanadı Kırık Müslümanlar
 • Ülkücülük
 • Süper Marketlerin Samimiyeti
 • Milli Eğitim Meselemiz ve Çözüm Önerilerimiz -2-
 • Anadolu'nun Türkleşmesi
 • Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın!
 • Devlet Millet İçin Vardır
 • Binaların Altında Kalan Biziz!
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Fiili ve Faili Vatan Hainlerinin Dışında
 • Erzurum Kürdistan Hayali Kuranlara Mezardır
 • Gelecek İçin Hazır Mıyız?
 • Baki Olan Millettir
 • Çare: İnsanlığa Yatırım
 • Canan Hoca Kadar Cesur Olmak Lazım
 • Eğitim Yoksa Yönetim de Olmaz
 • Kim Bu Ülkücüler
 • Tek Çare Eğitim
 • Hep Aynı Nakarat
 • Biri De Demiyor ki: Ülkücüler İyi Ki Varsınız !
 • Musul ve Kerkük de Mavi Vatan'dır
 • "Ya Hıyanet ya Hidayet.! ya Melanet ya da Millet.! "
 • Biz Bunun İçin Ne Yaptık?
 • Peki ya Siz?
 • İstikbal ve İstikrar
 • Türkçülük; Türkün Emperyalizme Karşı Onurlu Duruşu ve Direnişidir !
 • Zulüm Görenler Hep Bizim İnsan
 • Herşey Oldular da Maalesef Milli Olamadılar
 • Devlet Yolu
 • Geldik! Gitmiyoruz!
 • Eylül.!
 • Aynı Nakarat; Laiklik.?
 • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ.?
 • Ey Türk Gençliği; Sen İstersen O Bir Hayal Değildir.!
 • İNSAN KULLANMAK..!
 • Milli Eğitim Bakanlığına
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • YİĞİT DER CANDAN! ÇÖMERT DER MALDAN EDERLER...
 • AÇIK VE NET
 • SAMANLIK’DA İNEK BULMAK İLE…?
 • Enine Boyuna Mülteci Sorunu
 • NEVRUZ BAYRAMI