BİST

1.479,93

%1,68

Dolar

9,6026

%1,08

Euro

11,1924

%1,02

Altın

553,5640

%1,53

Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
06.02.2018 12:26
Bir ağacın tohumunun ekildiği tohum yatağı (toprak) ile hava şartları (iklim) onun geleceğini tayin eder… İnsanın başarısında da aile kalıtsal faktörlerin aktarılması ve eğitici yönüyle böyledir… .

Ailenin çocukların psikolojik durumları üzerine etkisi hemen akla gelse de sosyal ve ekonomik hayatta da izlerini bulmak mümkündür. Psikolog Doğan Cüceloğlu da (1997) “Başarı ihtiyacında ebeveyn etkisinin önemli olduğunu” belirtmektedir.

Ailenin bireyin mutluluğu ve başarısı üzerine etkisi “Hayatta Başarının Anahtarları” kitabımda açıklamaya çalıştığım faktörler arasında yer almaktadır…

Demokrasi/saygı aile de başlar…

Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Sağlam bir toplum yapısı sağlıklı ve güçlü aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı ve güçlü ailelerden sağlıklı ve sağlam kişilikli bireyler yetişebilir.

Çocuğun aile içerisinde edindiği statü, kazandığı değer ve geliştirdiği kimlik; onun daha sonra toplum içerisinde kazanacağı kimliğin, statünün ve değerin belirleyicisi olmaktadır. Bu nedenle aile içerisinde onları değersizleştirecek, motivasyonlarını azaltacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır...

Aile ortamı çocukların daha sonra kurduğu ilişki şeklini de etkilemektedir. Şöyle ki, ailelerinde yakın bir ilgi ve demokrasi kültürü ile yetiştirilen çocuklar etkin, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde daha başarılı olmaktadır. Buna karşılık daha sert bir denetim altında tutulan ailelerde büyüyen çocuklar ise, karşı çıkma ve saldırganlık gibi yollarla kendini kabul ettirmek istemektedir.

Ailede yaşanan sorunlar çocukların psikolojisini, beden sağlığını ve duygularını olumsuz yönde etkilemektedir…

Tecrübelerimiz, sorunlu ailelerde yetişen çocukların genel anlamda sonraki yaşamlarında da sorun yaşadığı yönündedir…

Okul başarısı…

Ailede yaşananlar çocuğun okul başarısı üzerine etki etmektedir. Ailenin, öğrencinin okul başarısı üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmada öğrenciler iki guruba ayrılmıştır. Daha açık olarak (a) Ailevi sorunları olan öğrenciler ile (b) önemli bir ailevi sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrenciler” akademik başarıları karşılaştırılmıştır.

Araştırmadan şu sonuç elde edilmiştir: “Ailenin çocuğun okul başarısını etkilediği; ailevi sorunları olan öğrencilerin okul başarılarının, ailevi bir sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrencilerin okul başarılarından daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucundan da yararlanarak şunu söylememiz mümkündür: Huzurlu ve destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların eğitim hayatında (okul) başarıları daha yüksektir…

Bunlardan daha yüksek akademik başarı beklenebilir…

Hayatta başarı…

Aileden alınan eğitimin bireyin iş ve sonraki hayatındaki mutluluk ve başarıları üzerine etkisi de araştırıcıların ilgi duyduğu bir konu olmuştur. Nitekim, Japon bilim insanlarınca yürütülen bir araştırmada ebeveynin başarılı ve mutlu olma üzerine etkisi incelenmiştir. Bu araştırma sonucu özet olarak şu şekildedir:

Japonya’da sürdürülebilir ekonomik büyüme için temel araştırmalar projesi kapsamında anne ve babaların çocukları büyütürken sergilediği tutum ve davranışların çocukların geleceği üzerine somut etkileri incelenmiştir. Ebeveynler; destekleyici, katı, anlayışlı, serbest, sert ve ortalama şeklinde altı gruba ayrılmıştır. Katılımcıların kariyer, ekonomik durum ve ahlaki tutumları bu gruplarla birlikte değerlendirilmiştir.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yüksek geliri olan, belli akademik başarı elde etmiş ve “hayatından memnun (mutlu)” olan katılımcıların “destekleyici ebeveynlere” sahip olduğu görülmüştür. Diğer yandan “katı ebeveyn modelinde” ise yüksek gelir ve akademik başarı elde edilse de “stresli ve az mutlu” oldukları belirlenmiştir. Destekleyici ebeveynler çocuklarına gerekli düzeyde ilgi ve şefkat göstermektedir.

Bu araştırma sonuçlarını da dikkate alarak şunları söyleyebiliriz: Aileler çocuklarının okul ve iş hayatında başarılı olması yanında mutlu olması için de plan yapmalıdır.

Başarı ile birlikte mutlu olabilmek tercih edilen bir durumdur.

Sahi siz mutsuz ama başarılı olmayı mı ya da hem başarılı hem de mutlu olmayı mı tercih edersiniz?

Son söz: Eseri eksiği ile fazlası ile yapan ustasıdır…

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?