BİST

1.409,56

%-0,15

Dolar

9,2611

%0,91

Euro

10,7467

%0,69

Altın

526,3910

%-0,72

Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
31.08.2019 08:07
Hala gelişme çabası içinde bulunmamız, Müslüman ve Türklerin parça parça olmaları bize ne anlatmaktadır?

Temel fikir akınları bir ütopya mıdır?

Neden başarılı olamamaktalar?

Bu sorulara cevap vermek veya bir temele dayandırılan yorumların (model) tutarlılığını anlamak gerekir.

Model…

Model Fransızca kökenli tasarlanan ürünün tanıtım/deneme amacıyla üretilen ilk örneğidir (prototip/paradigma). Model resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan örnektir. Bir bakıma sanat ve ideolojiler gerçeği yorumlama çabasıdır. Yorum (tefsir) bir yazının/sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma; gizli bir şeyden anlam çıkarma olarak açıklanmaktadır. Bazen yorum yerine model ve paradigma kavramları da kullanılmaktadır. Paradigma Fransızca değerler dizisi veya örnek anlamındadır.

Bir bakıma ideolojiler insanlara sunulan bazı gerçekliklere dayanan modellerdir. Bu anlamı ile model ne kadar iyi tasarlanmış, karşılaştığı testleri başarı ile geçmişse hayatta kalma becerisini gösterecektir. Ülkemizin daha medeni bir duruma gelmesi için ana fikir akımlarına (İslamcılık, milliyetçilik, batıcılık) dayanan model önerileri vardır. Bu topraklarda milliyetçilik, müslümanlık ve çağdaş medeniyete ulaşma önemsenmektedir.

Ana akımlar!

Osmanlılardan beri modernleşme çabalarımızda bu ana akımlar zaman zaman etkili olmuşlardır. Batıcılık çağdaş medeniyeti hedeflemesi ile uzun süre ilgi odağı olmuştur. Batıcılık; batıcı olma durumu; devletin/toplumun ancak Batılılaşarak kurtulabileceğini savunmaktır. Batıcılar yalnız siyasî alanda değil sosyal ve ekonomik alanda da değişikliklerin olmasını isterler. İslamcılık (İng. Panislamism) ise bütün Müslümanları bir yönetim altına toplama amacını güden siyasal ülküdür. Türkçülük (Pantürkizm), ise bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan akımdır.

Hala gelişme çabası içinde bulunmamız, Müslüman ve Türklerin parça parça olmaları dikkate alındığında bu iddialar bir ütopya mıdır? Neden başarılı olamamaktalar?

Bu akımlarla ilişkili model önerileri ve bunlara yapılan çok sayıda yorum vardır. Bu modeller kendi içerisinde tutarlı veya tutarsız olabilir. Bu ana akımlara dayanan modellerin aynı meselelere (ekonomi, aile, eğitimi din gibi) bakış açıları çoğu zaman birbirinden farklıdır. Bunları bir öneri (modelleme) olarak düşündüğümüzde bilimsel bir bakış acısı olmadıklarından doğruları yanında yanlışları da vardır.

Bu tarihi şahsiyetler içinde geçerlidir. Örneğin ideolojik konuma göre Sultan II. Abdülhamit’e bakış farklıdır ve dahi bilimsel bir süzgeçten geçen değerlendirme ihmal edilir. Sultan ile dönemin İslamcı aydınlarının niçin anlaşamadığı önemli bir meseledir. Aslında uyumsuzluk siyaset anlayışı ile ilişkili olabilir. Son haftalarda dinlediğim Prof. Dr. Feroz Ahmad ve Prof.Dr. M. Şükrü Hanioğlu’nun açıklamaları bu düşünceyi destekler niteliktedir.

Bilimsel bakış

Dünyada geç Osmanlı dönemi tarihi alanında önde gelen bilim insanlarından olan Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu “Tarihselleştirme ve rol modelliği: II. Abdülhamid” başlıklı yazısından (Bk. Sabah 04 Mart 2018, Pazar) şunları söylemektedir: “II. Abdülhamid'i tüm olumsuzlukların kaynağı bir yarı meczup ve "gericilik sembolü" olarak resmeden bu "imaj" tekelci biçimde inşa edilen algının derinlikten yoksun, abartılı ve tarihî gerçeklikle uyumsuz olduğunu ortaya koymuştur. II. Abdülhamid için gerekli olan imaj düzeltimi diğer uca savrulma eğilimi göstermeye başlamıştır.”

Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine uzman olan Hint kökenli Amerikalı Prof. Dr. Feroz Ahmad, “Abdülhamit yükselen anayasal hareketler için bir şey yapmamıştır.”

Bilimsel değerlendirme olmaz ise bir uçtan diğerine savrulmak kaçınılmazdır. Bu savrulma siyaset, ekonomi, aile, eğitimi din gibi emel sosyal kurumlar içinde geçerlidir. Bu nedenle ana akımlardan çıktığını iddia eden birçok yorum kısa sürede işlevsiz kalmakta; kısa sürede iflas etmektedir. İflas Arapça kökenli bir kelimedir; mecazi anlamda değerini yitirme veya İşlevini/görevini yapamama anlamı vardır.

Modeller neden iflas etmektedir? Çünkü bilimsel olmayan, gerçekliğe dayanmayan ve karşılaştığı sorunları çözemeyen hiçbir model başarılı olamaz.

Son söz: Fırtınaya dayanan gemiler limana ulaşabilir.

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?