Piyasalar

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İLE ÖTESİ

Punto:

Yavuz Ağıralioğlu Twitter’de diyor ki:
    “Siyasi çizgimiz belli. Türk-İslam Ülküsünün net ve duru ideallerine bağlı bir neferiyim.”
    Oğuz Kağan’dan Atatürk’e, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar tek bir çizgidir.
    Ve tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bin yıllık tarihi birlikteliğin ve Efendimiz (S.A.V)’in birbirine kardeş ettiği Kürtlerimiz ile bizi, Marks’ın çocukları düşman edemez. Buna müsaade etmeyiz.
    Yayınlanmış videosunda ise gerçek şöyle:
    Y.A “Müslüman olmayan Kürde Kürt diyemeyiz insan da” diyemeyiz.
    Soru: Bu Türk için de geçerli mi?
    Karşılık: Evet
    Bu söyleşiyi 2013’de yapmış. Anlaşılan o yıl “Müslüman olmayan Kürdü Kürt de, insan da saymıyormuş; Müslüman olmayan Türk’ü de Türk saymıyormuş, insan da saymıyormuş.”
    Bu kişiyi tanımıyorum. TV’lerden izlediğimden edindiğim görüşüm, kendisinin akıcı konuşan yetenekli birisi olduğu yönünde.
    Bununla birlikte son günlerde bilgi ağlarında yayılan konuşmasıyla, twitter’deki açıklamalarına birlikte bakınca kafasının çok karışık olduğu görülüyor.
    Müslüman olmayanı Kürt saymaması, insan da saymaması ne demektir? Böyle bir değerlendirmenin usa, bilime sığar bir yanı var mıdır? Müslüman olmayan Türk’ü Türk dahası insan saymamanın söylenebilmiş olması da başlı başına bir sorundur. 
     Türk’ün geçmişi on bin yıldan ötelere gider… Geçmiş bilimin bilip anlattığı geçmişimiz ise dört bin yılı geçer. 
    Türklerin İslam dinine girmeleri ise bin yıl önce başlamıştır.
    Bugün de Müslüman olmayan milyonlarca Türkler olduğu gibi ana atası Müslüman olsa da artık Müslüman olmayan milyonlarca Türkler var. 
    Ne olacak şimdi Yavuz Bey? 
    Altaylılar, Sahalar, Tıvalar, Çuvaşlar, Gagauzlar, Kirişin Tatarları Türk değil mi? 
    Ya Türkiye’de bugün Z kuşağı denilen yedi milyon gencin beş milyonunun artık dine inanmadıkları bilgisi varken, onları da Türk dahası insan saymayacak mısınız? 
    Yavuz beyin bu konuda bu ölçüde güvenli olmadığı attığı twetlerden belli:
    Oğuz Kağan’dan başlıyor, Göktürklerden söz ediyor.
    Oğuz Kağan Müslümanlıktan binlerce yıl önce yaşadı. Göktürkler Bumin İstemi Kağanlar, Bilge Kağan, Kültigin, Bilge Tonyukuk Müslüman değil, Türk değiller mi? İnsan değiller mi?
    Yavuz Bey onları Türk saydığına göre insan da sayıyor. 
    Demek ki Yavuz Beyin kafası karışık…
    Niye mi karışık? 
    Şundan ki, bugün bile kendisinin siyasi çizgisinin “Türk-İslam Ülküsü” olduğunu söylüyor. Bu ülküyü de “Net ve Duru İdealler” olarak görüyor. 
    Anlaşılan 1980’e girerken Ülkücülüğe bulaştırılan bu anlamsız Ülküden kendisini kurtaramamış.
    Türkleri bin yıl İslam’a yardımcı oldukları, kulluk yaptıkları için seven, böylece de Ülkücü olan Seyyit Ahmet Arvasi’nin ortaya atıp, benimsetip, yaygınlaştırdığı bu “ideolojinin” (Ülkü değil) tutarlılığı yoktur.
    Türk bir budunun adıdır. İslam ise dinin adı… Bu iki kavramı nasıl bir araya getireceksiniz? 
    İslam olmayan Türkleri dışlayarak, Türk olmayan Müslümanları da dışlayarak mı? 
    Sadece Müslüman Türkleri içine alan bir Ülkü Türklüğe de aykırı İslam’a da ters olmaz mı? Ne yazık ki bu anlamsız Ülkü 12 Eylül 1980 öncesi Ülkücülerini derinden etkilemiştir. Bugün de bu etkinin süre geldiğini görüyoruz.
    Artık İslam’ın Devlet işlerine Devleti yönetmek amacıyla ortaya çıkan Ülkülere bulaştırılmaması gerektiğini anlamak gerekir.
    Din, kişilerin inançlarıyla ilgilidir. Devletle Ülkülere, ideolojilere bulaştırılırsa bozulur, Devleti de Ülküleri de, İdeolojileri de bozar. Bozmuştur. Bugünün Türkiye’sinde de, yeryüzü Türklüğünde de gerekli olan din dışı, dinden elini çekmiş Türk Ülküsüdür.
    Gerçeklere, Türkün geçmişine, usa, bilime en uygun Ülkü ise ATATÜRKÇÜ TÜRKÇÜLÜK / TÜRKÇÜ ATATÜRKÇÜLÜKTÜR.
    Yavuz Bey’e kendisini yeniden düzenlemesini salık veririm. 
    Seçimi ümmetçilik olursa ona diyeceğim yok, kendi bileceği iştir. Türkçülük yanını seçecekse, dindarlığın özel konusu olduğu için saygı duyarım. Bununla birlikte Türkçülük ile Ümmetçilik bir arada olmaz