Piyasalar

SOS: Yağışlar %50 Azaldı

Punto:

SOS: Yağışlar %50 Azaldı
İnsanoğlunun var olmasında ve medeniyetlerin gelişmesinde suyu kontrol etmesi önemli bir
yere sahiptir. İlk uygarlıkların nehir çevresinde (ör. Nil, Mezopotamya) gelişmiş olması
tesadüf olamaz.
İnsanlık suyun daha da önemli olduğu bir evreye giriyor. Küresel ısınma iklim
değişikliklerine neden oldu: Kuraklık ve yağış düzensizlikleri arttı. Son veriler ise uyarıcı
nitelikte. Yarın belki de geç olabilir!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 Nisan ayı meteorolojik kuraklık durumuna ilişkin
haritaları, birçok bölgede olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşandığı gösterdi. Türkiye geneli
nisan ayı yağışı, normalinin ve geçen yıl nisan ayı yağışının altında gerçekleşti. Nisan ayı
normali (1991-2020) 57,5 kilogram, 2023 yılı nisan ayı yağışı 86,8 kilogram iken 2024 yılı
Nisan ayı yağışı metrekareye 28,5 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre %50, geçen yıl
nisan ayı yağışlarına göre %67 azaldı (bk. https://www.iklimhaber.org/).
Yağışların azalması kuraklık anlamına gelir? Kuraklık nedir?
Kuraklık
Kuraklık "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu,
arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep
olan doğal olay" olarak tanımlanabilir.
Kuraklığın literatürde tanımlanan birçok çeşidi olmakla üç belirgin kuraklık tipi vardır.
Bunlar; meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklıktır.
Meteorolojik Kuraklık: Belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30
yıllık) meydana gelen sapma olarak tanımlanır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve
tahminen bölgesel klimatolojinin tam olarak anlaşılması temeline oturur. Normal olarak
meteorolojik ölçümler kuraklığı ifade etmede başta gelen göstergelerdir. Devam eden bir
meteorolojik kuraklık olayı hızlı bir şekilde kuvvetlenebilir veya aniden sona erebilir.
Kuraklık periyotları genellikle, belirlenen eşik değerlerinin altında yağışlı olan günlerin sayısı
olarak tanımlanmıştır.

Tarımsal kuraklık: Bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması
durumu olarak ifade edilir. Büyüme periyodu boyunca, belirli bir bitkinin suya ihtiyaç
duyduğu belirli bir kritik döneminde yeterli toprak nemi olmadığı zaman tarımsal kuraklık                                                                         meydana gelir. Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan sonra ve hidrolojik kuraklıktan
önce ortaya çıkan tipik bir durumdur. Tarımsal kuraklık, toprağın derinlikleri doymuş halde
olsa bile ürün verimlerini ciddi oranda düşürebilir. Yüksek sıcaklıklar, düşük nispi nem ve
kurutucu rüzgarlar yağış azlığının etkilerinin katlanmasına sebep olur.
Hidrolojik Kuraklık: Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde
ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Nehir akım
ölçümleri ve göl, rezervuar, yer altı su seviyesi ölçümleri ile takip edilebilir. Yağmur eksikliği
ile akarsu, dere ve rezervuarlardaki su eksikliği arasında bir zaman aralığı olduğundan dolayı
hidrolojik ölçümler kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Meteorolojik kuraklık sona
erdikten uzun süre sonra dahi hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilir. (bk.
https://www.mgm.gov.tr).
Tehlike kapıda! Ne yapılabilir!

Önlemler
Meteorolojik kuraklıktan sonra tarımsal kuraklığı başladığı bir sorunla karşı karşıyayız. Bu
aşamada kısa ve uzun vadeli önlemlerin alınması gerekir. Vakit çok geç olmadan en azında şu
önlemler alınmalıdır.
-Kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi veya aynı tür içinde su isteği az olan çeşitlerin
yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.
-Tarımda sulama randımanı yüksek teknikler kullanılmalıdır. 1960’larda damlatıcı
başlıklarının geliştirilmesi ile damla sulama sistemi sulama randımanı yüksek bir yöntem
olarak yaygınlaşmıştır. Ülkemizde kullanım oranının daha da artırılması gerekir.
-Yeşil alanlarda çim ekimi yerine daha kuraklığa dayanıklı çeşit ve çalılar kullanılmalıdır.
Çim yağışların yüksek olduğu Batıda statü sembolü olarak yaygınlaşmıştır. Bizim gibi kurak
iklimlerde dikkatli kullanılmalıdır.
-Konutlarda su israfı ve tasarrufu şarttır.

Son söz: Önlem alınmazsa yarın belki de geçtir.