Piyasalar
  • Dolar 19.0540 0.00%
  • Euro 20.5095 0.00%
  • Gram Altın 1211.9650 0.00%
  • Çeyrek Altın 1995.0265 0.00%
  • BİST 5031.98 0.00%

SAYGINLIK…

Punto:


?nsani, ahlaki de?erleri, özgüveni olmayan ki?iler di?er insanlar?n methiyesine, alk???na, pohpohlamas?na muhtaç olduklar? için varolu?lar?n? güce, makama, maddi kazanca ba?larlar.
Çevresinden alk??, övgü almadan ya?ayamayan, nefes alamayan bu insanlar kendilerini de?erli hissedebilmek için çevresiyle, toplumla hatta kendisiyle riyakârca bir güç sava??na girerler. 
Zengin olmak, makam sahibi olmak, pahal? arabalara binmek, lüks konutlarda oturmak, ba?kalar?n?n eri?emeyece?i bir hayat ya?amak gibi eylemlerle itibar kazanmay?, takdir, alk??, hayranl?k hatta k?skan?lmay? beklerler ve asl?nda bütün bunlarla kendilerine maddi bir de?er yani bir fiyat biçmi? olurlar.
Sayg?nl???, onurlu olmay?, ?eref ve itibar? makam, mevki, para, güç gibi de?erlerde arayanlar hangi makamda olurlarsa olsunlar, zenginlikleri ve güçleri ne olursa olsun kibirli, korkak, ezik, megaloman, ikiyüzlü, hilekâr, yalanc?, sald?rgan, k?r?c?, incitici, tehditkâr ve güvenilmez olurlar.
Bu insanlar ba?kalar?n?n övgüsüne, alk???na, onaylamas?na muhtaç olduklar? için ba?kalar?n?n yapaca?? her de?erlendirmeden ciddi biçimde etkilenirler ve kendilerine methiye dizmeyen, alk??lamayan, onaylamayan, ele?tiren insanlar? kendilerinden uzakla?t?r?rlar hatta onlar? harcaman?n yollar?n? ararlar.
Bu insanlar?n fark edemedikleri veya fark ettikleri halde i?lerine gelmeyen sayg?n, onurlu, ?erefli, itibarl?, de?erli olman?n yolunun makam, mevki, para, güç ve di?er maddi kazançlarda de?il vicdanl?, merhametli, do?ru, ahlâkl?, tevazu sahibi, adil, dürüst olmak gibi insani de?erlerden geçti?idir.
AHMET BERHAN YILMAZ

Reklam Alanı